Alicja avatar.png

Alicja Zbrońska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Biografia

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Pracuję z osobami dorosłymi, zgłaszającymi różnego rodzaju trudności natury psychicznej: stany lękowe lub depresyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe. Na co dzień pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie doskonalę swój warsztat pracy przyjmując w poradni zdrowia psychicznego i konsultując na oddziale psychiatrycznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i uczestniczę w licznych szkoleniach.

Artykuły tego autora