wróć do listy
psychoterapeuta-Monika Dąbrowska

mgr Monika Dąbrowska

Konsultacja online

O mnie

Jestem terapeutką TSR w trakcie certyfikacji. Prowadzę konsultacje i terapię krótkoterminową dla osób dorosłych. 

 

Pracuję z osobami, które potrzebują:

 

• lepiej radzić sobie z emocjami (np. przejście przez żałobę lub depresję,
wyrażanie złości, oswojenie lęku, redukcja stresu),

 

• przejść przez życiowe trudności (np. utrata pracy, rozstanie, kryzys życiowy, emigracja),

 

• wprowadzić ważne zmiany (np. nowa ścieżka zawodowa, nowy tryb życia),

 

• poprawić relacje z innymi (prywatnie i zawodowo, w rodzinie i w związku),

 

• poczuć się pewniej (np. w kontakcie z innymi, w nowej roli lub sytuacji, ze sobą).

 

Psychoterapia jest dla mnie uważnym i życzliwym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla Klienta bezpieczną przestrzeń, w której może skupić się na budowaniu rozwiązań i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami.

 

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam z elementów i technik terapii ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Stosuję podejście TSA (Trauma Sensitive Approach), NVC (porozumienie bez przemocy) oraz włączam do pracy praktyki Mindfulness oparte na dowodach naukowych.

 

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach(PST-TSR). W praktyce kieruję się kodeksem etyki oraz standardami pracy w nurcie TSR.

 

Z wykształcenia jestem pedagogiem, ukończyłam specjalności ukierunkowane na wspieranie rozwoju osób dorosłych - andragogikę i pedagogikę pracy. W latach 2007-2016 pracowałam w obszarze HR - w ramach szkoleń i pracy indywidualnej wspierałam specjalistów i menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

W 2015 r. rozpoczęłam kształcenie w kierunku pracy terapeutycznej. W Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ukończyłam I i II stopień kursu TSR. Odbywam dalsze kształcenie w ramach Studium Umiejętności Specjalistycznych w TSR. Jestem w procesie certyfikacji PST-TSR.

 

Doświadczenie zdobywałam podczas rocznego stażu klinicznego w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Fundacji ITAKA. W latach 2017-2020 pracowałam w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, a od stycznia 2020 r. prowadzę prywatną praktykę.

 

Moją pracę poddaję regularnej superwizji. Uzupełniam wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Szczególnym obszarem mojego rozwoju zawodowego jest edukacja w zakresie terapii następstw traumy. Poza pracą terapeutyczną, prowadzę warsztaty i działania psychoedukacyjne. Na Instagramie prowadzę profil zapraszający do praktyki uważności i pielęgnowania życzliwej relacji ze sobą - stan uważności 

 

 

 

pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • TSR
Rodzaje terapii
 • Indywidualna
Obszary pomocy

Zaburzenia nastroju (afektywne)

Obniżenie nastroju lub występujące „huśtawki” nastroju, uczucie pustki, utrata sensu, brak zainteresowania dotychczasowym hobby, krytyczne myśli. Na przykład: depresja, depresja poporodowa, depresja wieku podeszłego, depresja psychotyczna, depresja maskowana, depresja sezonowa, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia.

Zaburzenia lękowe

Poczucie strachu (wywołanego sytuacją) lub lęku (wywołanego sytuacją doświadczoną i odległą), stan poczucia zagrożenia, objawy na poziomie fizjologicznym jak: przyspieszone bicie serca, potliwość ciała czy drżenie. Na przykład: zespół lęku panicznego, lęk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna, lęk separacyjny.

Kryzysy

W obszarze: zdobywania autonomii, tworzeniu swojej tożsamości, budowaniu intymności, bliskich relacji, małżeństwa, ciąży czy pracy. Kryzys może być też związany z katastrofami środowiskowymi, chorobami, pandemią, emigracją.

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I i II stopnia / 2016, 2018)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (mgr pedagogiki / 2009)
Doświadczenie
 • 01.2020 - obecnie: Pomocne Rozmowy • prywatna praktyka
 • 11.2020 - obecnie : WellBee • psychoterapia online
 • 12.2017- 12.2020: Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
Staże i praktyki
 • Roczny staż kliniczny w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie
 • Wolontariat w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej (5 miesięcy)
 • Wolontariat w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA (9 miesięcy)
Certyfikaty i szkolenia
 • Ponad 500 godzin szkoleń i kursów w obszarze doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego
 • W procesie certyfikacji PST-TSR

Galeria

Inne

Zdjęcie-0

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08