IMG_5127.jpg

Natasza Baran

Biografia

Jestem psycholożką i interwentką kryzysową. Aktualnie pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami mierzącymi się z różnego rodzaju trudnościami. Bliska mojemu sercu jest również praca z osobami doświadczającymi szeroko pojętych kryzysów życiowych. W kontakcie z drugą osobą opieram się na zdobytym doświadczeniu, nieustannie pogłębianej wiedzy specjalistycznej, jak i ogromnej empatii. W swojej praktyce kieruje się zasadą tolerancji i szacunku, a moim celem jest aktywne towarzyszenie pacjentowi/klientowi w drodze odkrywania zasobów niezbędnych do poradzenia sobie z trudnościami. Spotkanie ze mną ma na celu nie tylko odnalezienie bezpiecznego miejsca do uzyskania zrozumienia, ale również umożliwienie wykorzystywania zdobytych umiejętności w życiu codziennym. Pracuję w oparciu o regularnie aktualizowaną wiedzę, którą zdobywałam w zakresie studiów, kursów podyplomowych oraz dodatkowych szkoleń i warsztatów.