wszystkie filtry
Filtry

(707)

Avatar

Anna Pawelska-Mały

Konsultacja online

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Szanowni Państwo, 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: matematyka oraz psychologia, posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoseksuologii. Obszar moich zainteresowań zawodowych zajmują przede wszystkim psychologia kliniczna oraz zagadnienia dotyczące seksualności człowieka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi (Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie)  oraz z dziećmi (Szkoła Podstawowa, Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci CLDiM, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży), jak również praktykę prywatną oraz orzekanie w zakresie niepełnosprawności/stopni niepełnosprawności w Powiatowej Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności. Jako osoba uwrażliwiona na potrzeby drugiego człowieka angażuję się w wolontariat i działania pomocowe. Zawodowo realizuję cele, prywatnie spełniam marzenia.
Zapraszam do kontaktu.
Z pozdrowieniem,
Anna Pawelska-Mały

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Joanna Ostrejko-Sochal

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna
Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Byłam uczestnikiem kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, obecnie rozwijam swoje kompetencje w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyłam wiele innych kursów z zakresu psychologii i psychoterapii m. in. w obszarze pracy z osobami doświadczającymi przemocy, kryzysu, lęku. Ukończyłam szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów u Agnieszki Stein. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym i.m. T. Marciniaka, Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji, szkole podstawowej, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania oraz prywatnym gabinecie. Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a szczególnie bliska mi jest praca z rodziną na każdym etapie rozwoju, towarzyszącymi jej zmianami i emocjami, a także praca z lękiem, trudnościami adaptacyjnymi, a przede wszystkim wspieranie relacji, pozytywnej komunikacji. Z pasją pracuję również z dziećmi i ich rodzinami. To w jaki sposób dzieci nauczą się budować relacje i określać swoje potrzeby, emocje i granice już dziś, jest podwaliną tego, jak będą funkcjonować w dorosłym życiu. A uczą się tego właśnie od swoich rodziców, przez pryzmat ich relacji, reakcji i swojej relacji z nimi. To rodzice są fundamentem - to rodzice są początkiem. Swoją pracę poddaję superwizji.
czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Kacper Urbańczak

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog sportu

Nurt:
 • Integratywny
Nurt:
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Psychologów Sportu (ENYSSP). 

W pracy ze sportowcami moim głównym celem jest wsparcie psychologiczne, stworzenie bezpiecznej relacji opartej na zaufaniu, a także rozwijanie umiejętności potrzebnych do najwyższej jakości wykonania sportowego, takich jak: koncetracja, regulacja pobudzenia, wizualizacja, pozytywny dialog wewnętrzny. Jednak, nie ograniczam się do pracy nad sportowym wykonaniem, biorąc pod uwagę również inne aspekty życia sportowca. Wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, metody pracy z ciałem, a także system biofeedback. 

Ze sportem jestem związany odkąd pamiętam, zaczęło się od piłki nożnej i ręcznej, tej drugiej poświęciłem ponad połowę dotychczasowego życia. Teraz wykorzystuję te doświadczenia w pracy ze sportowcami. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://urbanczakkacper.pl/

Do zobaczenia!

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Adrianna Zaranek

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Psycholog biznesu

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Z człowiekiem pracuję podejściem holistycznym w nurcie integratywnym. Człowiek jest dla mnie istotą wielowymiarową. Praca z ludzmi jest dla mnie powołaniem i pasją oraz wdzięcznością że mogę uczestniczyć w ich drodze życiowej.

Dysponuje szerokim wachlarzem innowacyjnych narzędzi psychologicznych, coachingowych (psychologia pozytywna), rozwojowych i psychometrycznych (testy osobowościowe, diagnostyczne) a moja praca obejmuje całego człowieka (wymiar psychiczny, fizyczny i duchowy) jego system wewnętrzny i zewnętrzny.

Wspieram szerokie spektrum zaburzeń tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju; zaburzenia psychosomatyczne (praca z ciałem), kryzysy (dorazne rozwiązania), traumy czy rozwój osobisty, coaching, kariera zawodowa czy wybór szkoły.

Since, I finished my education in the UK, I also invite English speakers to my practice.

Zapraszam do gabinetu i do zobaczenia!

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Adiuta

Konsultacja online
avataravataravataravataravataravataravatar
+13

"ADIUTA” oznacza miejsce, w którym otrzymasz pomoc. Odnajdziesz tutaj dobrostan psychiczny (tzw. wewnętrzny obiekt opiekuńczy), którego kojące, dobre właściwości dają możliwość przeżywania siebie i świata w pozytywny sposób. Jeśli nie pamiętasz drogi do tego miejsca, możemy odnaleźć ją wspólnie. Nasza misja to pomoc osobom zagubionym i cierpiącym, a także poszukującym nowych dróg rozwoju osobistego.

Zapraszamy na spotkanie w poszukiwaniu siebie i sensu. Nazywanie uczuć i myśli, odnajdywanie znaczeń tego, co wydarza się w człowieku i wokół niego – to są metody psychoterapeutyczne, do których mamy przekonanie i które stosujemy zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Uczymy się cały czas – od ludzi, których spotykamy, od pacjentów, z książek i konferencji naukowych, z regularnych superwizji, z własnej pracy terapeutycznej. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem. Dlatego tworzymy zespół psychoterapeutyczny, który w dbaniu o pacjentów kieruje się takimi samymi wartościami i ideami. Wspólnie dbamy o takie warunki do rozwoju i kontaktu, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do tworzenia autentycznej wymiany emocjonalnej. Wierzymy, że nazwanie tego, co ważne, uwalnia od przymusu powtarzania trudnych doświadczeń. Zapewniamy profesjonalną pomoc, zaangażowanie i dyskrecję.
 

czytaj więcej
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Neuropsycholog

Psycholog transportu

Nurt:
 • Integratywny
Nurt:
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Z wykształcenia jestem psychologiem i od niemal 8 lat pracuję z pacjentami - dorosłymi, młodzieżą. Jest mi bliska specyfika pracy z funkcjonariuszami służb mundurowych. Swoje doświadczenie zbudowałam w oparciu o pracę w różnych placówkach, m.in. w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej, pracowni badań kierowców, medycynie pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznej, firmach szkoleniowych i fundacjach. Właśnie to różnorodne doświadczenie wykorzystuję w swojej pracy indywidualnej z pacjentem w gabinecie, pozwala mi ono spojrzeć na pacjenta i jego trudności całościowo. Wiem również jak ważna podczas takiego spotkania jest atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji. Aby móc pomagać jeszcze efektywniej, obecnie kształcę się w 4-letniej szkole psychoterapii w nurcie integracyjnym przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Każdą osobę, którą przyjmuję w gabinecie traktuję indywidualnie, każdorazowo dobieram metody terapeutyczne. Praca z drugim człowiekiem jest czymś, co dodaje mi energii i motywacji do dalszego działania oraz kształcenia się w zakresie poznawania ludzkiej psychiki. Dlatego regularnie uczestniczę w kursach zawodowych, ale też sama dzielę się wiedzą i doświadczeniem z innymi podczas warsztatów pracując jako szkoleniowiec. Od 8 lat współpracuję również Uniwersytetem SWPS w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz psychologii kłamstwa i psychologii służb mundurowych. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję superwizji. Prywatnie jestem miłośniczką Tatr, ceramiki i kawy. Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 732 607 741. W czasie trwania sesji nie odbieram telefonu, ale oddzwaniam po zakończeniu spotkania, można również przesłać SMS z prośbą o kontakt. Gabinet psychologiczny mieści się przy ul. Oleskiej 7 (1 piętro, pok. 101) w Opolu, w nowo wyremontowanej kamienicy, naprzeciwko Galerii Solaris. Spotkanie trwa ok. 50 min. Wykształcenie, uzyskane tytuły i ukończone ważniejsze szkolenia: –– Magister psychologii - Uniwersytet Opolski – specjalność kliniczna (2012) –– Psycholog transportu - Uniwersytet Opolski (2015) – wpis do ewidencji psychologów uprawnionych OP-3/2015 –– Psycholog uprawniony do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni – SPSwP w Krakowie (2017), wpis do rejestru psychologów upoważnionych 5/2017. –– Mediator – Fundacja Mediatio w Opolu (2017) –– Szkolenie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego: „Kryzys psychiczny, depresja i zachowania suicydalne. Rozpoznanie, wczesna diagnoza, działania profilaktyczne”, Instytut Edukacji Pozytywnej, Warszawa –– Szkolenie „Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych - diagnoza i terapia ASD/PTSD” – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław –– „Trening Zastępowania Agresji – ART” (80 godz.), Instytut AMITY, Warszawa –– Szkolenie „Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin; Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków Doświadczenie zawodowe: –– Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ MSWiA w Opolu – psycholog, psycholog transportu, psycholog wykonujący badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni (2013 - nadal) –– Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego (CLIRO) w Opolu – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży (2014-2019) –– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu – psycholog Medycyny Pracy (2017-nadal) –– SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy Katowice – prowadzący zajęcia (2013-nadal) –– Przeprowadziłam również ponad 130 godzin szkoleń w latach 2013-2020 dla różnych grup społecznych, mi.in. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, kandydatów na mediatorów, personelu medycznego, dzieci i młodzieży, kobiet bezrobotnych i pracujących.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Anna Łukasik

Konsultacja online

Psycholog

Psychodietetyk

Nazywam się Anna Łukasik i z wykształcenia jestem psychodietetykiem. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na warszawskim SWPS. 

Dodatkowo ukończyłam certyfikowany kurs dietetyki I stopnia w Instytucie Dietetyki i Promocji Zdrowia. Posiadam certyfikat ukończenia kursów „Diagnostyka laboratoryjna oraz dietoterapia cukrzycy w zależności od stosowanej metody leczenia” oraz „Żywienie kobiet w ciąży”. 

Przygotowuję diety dla osób z insulinoopornością, chcących schudnąć/przytyć, mających alergie pokarmowe oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Interesuję się tematyką wspomagania leczenia niepłodności par przez odpowiednio zbilansowaną dietę.

Podczas pracy z klientem w pierwszej kolejności chcę poznać jego obecne nawyki żywieniowe jak również historię dotyczącą stosowanych do tej pory diet czy współpracy z dietetykami. 

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia klienta mogę przygotować jadłospis i zalecenia żywieniowe jednak na pierwszym miejscu staram się zachęcić do pracy nad zmianą obecnych nawyków żywieniowych i nastawienia do jedzenia.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Daniel Masłowski

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Psycholog sądowy

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna

Lubię swoją pracę i angażuję się w świadczoną pomoc, tworząc przyjazną atmosferę rozmowy. Staram się zrozumieć, towarzyszyć, wspierać, dawać nadzieję,  a nie oceniać i „patrzeć z góry”. Doceniam pokładane we mnie zaufanie i odpowiedzialność związaną z kontaktem.

  Staram się rozumieć jakim wyzwaniem jest bycie w roli pacjenta i proces pracy nad sobą. Wierzę, że ludzie posiadają naturalne zasoby do rozwijania się i radzenia sobie – pomagam im poznać siebie i korzystać z nich.

Ukończyłem Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Pedagogikę (praca socjalna i resocjalizacja) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej - jestem w procesie certyfikacji. 

Swoje wykształcenie uzupełniłem o studia podyplomowe:
1. Diagnoza i Terapia - Uniwersytet Szczeciński,
2. Socjoterapia - Uniwersytet Szczeciński,
3. Doradztwo Zawodowe - Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
4. Psychologia Sądowa -  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Odbyłem Podstawowy Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem Członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Terapii Systemowej.

Aktualnie pracuję w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz w Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów "Medicus". 
Wcześniej pracowałem w szkole podstawowej, szkole średniej oraz w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie. 
Współpracuję z instytucjami oraz stowarzyszeniami wspierającymi rodziny w kryzysie.

Prowadzę zajęcia w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Wyższej Szkole Bankowej w Gryficach i Zachodniopomorskiej  Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie. 

Dbając o dobro pacjenta i rzetelność świadczonych usług swoją prace opieram na zasadach Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 Prywatnie jestem wielbicielem spacerów nad brzegiem morza, nowinek technicznych, ćwiczeń fizycznych oraz książek.  W pracy z pacjentem skupiam się na tym, aby przede wszystkim słuchać i poświęcać mu tyle czasu, ile potrzebuje. 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Adrianna Czajka

Konsultacja online

Psycholog

Psychodietetyk

Psycholog dzieci i młodzieży

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Jestem psycholożką, ale również dietetyczką oraz specjalistką psychodietetyki. 

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym, również w Poznaniu.
Psychodietetyki uczyłam się od najlepszych – uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Psychodietetyki.

Pracuję z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, braku motywacji, poczucia braku celu w życiu czy niskiej samooceny.

Jeśli jest w Twoim życiu jakikolwiek obszar, w którym potrzebujesz wsparcia, czy po prostu chcesz porozmawiać z kimś na ważny dla Ciebie temat – mogę Ci pomóc.

Zaburzenia odżywiania


Moja wiedza psychologiczna, dietetyczna i psychodietetyczna oraz ciągły rozwój i doświadczenie pozwalają mi bardzo szeroko spojrzeć na problem zaburzeń odżywiania. Zdaję sobie sprawę z ich złożoności i ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w zdrowienie.

W pracy z zaburzeniami odżywiania niezwykle ważna jest szeroka wiedza z zakresu zarówno psychologii, funkcjonowania człowieka, jego stanów emocjonalnych i wpływu psychiki na jego zachowania, jak i z zakresu dietetyki i procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie ludzkim oraz z dziedziny Psychodietetyki – łączącej ze sobą dietetykę i psychologię i pozwalającej zagłębić się w psychologiczne aspekty odżywiania.

Moja wiedza ze wszystkich tych dziedzin, ogromna pasja i misja pomagania innym sprawiają, że mogę Ci pomóc, patrząc na Twój problem z różnych perspektyw.

Chcę wspierać Cię w procesie zdrowienia  i pomagać Ci przejść jego kolejne etapy. Możemy popracować nad Twoimi przekonaniami, emocjami oraz przeżyciami związanymi z odżywianiem oraz innymi obszarami życia, które doprowadziły do powstania zaburzenia.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś29.11
Jutro30.11
We1.12
Th2.12
Avatar

Levitate

Konsultacja online

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Neuropsycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Psychoonkolog

Psychotraumatolog

Seksuolog

Terapeuta uzależnień

avataravataravataravataravataravataravatar
+17

Jesteśmy zespołem psychologów udzielającym wsparcia, interwencji oraz konsultacji psychologicznych w domu, hospicjum lub firmie klienta. 

Wizytę psychologa można zamówić 7 dni w tygodniu od godziny 8:00 do 22:00. Nasi psycholodzy specjalizują się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zebrali pracując w przedszkolach, szkołach, poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy, hospicjach oraz licznych oddziałach szpitalnych. 

Dodatkowo psychoedukujemy na naszym Instagramie i posiadamy działającą 24h na dobę infolinię obsługiwaną przez dyplomowanego psychologa.

czytaj więcej
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12
  Avatar

  Olga Semeniuk

  Konsultacja online

  Psycholog

  Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

  Diagnosta psychologiczny

  Interwent kryzysowy

  Psycholog kliniczny

  Nurt:
  • Integratywny
  • TSR
  Nurt:
  • Integratywny
  • TSR
   Rodzaj terapii:
  • Indywidualna

  Pracuję z osobami, które znalazły się z kryzysie psychicznym,  doświadczyły odrzucenia lub straty, doświadczają obniżonego nastroju,  lęku, z osobami z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Wspieram również osoby, które mają trudności w relacjach z innymi ludźmi.

  Jestem absolwentką psychologii, specjalność - psychologia kliniczna i neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również pierwszy  stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Swoją pracę opieram na budowaniu bezpiecznej oraz autentycznej relacji, którą uważam za  niezbędną w procesie zmiany. Klienta traktuje w sposób podmiotowy oraz koncentruję się na jego indywidualnych potrzebach.  Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa.

   

  Doświadczenie  terapeutyczne zdobywałam m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie pracuje jako terapeuta, oraz w warszawskich integracyjnych szkołach publicznych gdzie pracuje jako psycholog, a także podczas wolontariatów m.in. w Areszcie Śledczym w Lublinie czy też w Fundacji ALPHA  działającej na rzecz osób z zaburzeniami rozwojowymi.

  czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12
  Avatar

  Agata Patelka

  Konsultacja online

  Psycholog

  Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

  Interwent kryzysowy

  Psycholog dzieci i młodzieży

  Nurt:
  • Analiza bioenergetyczna
  Nurt:
  • Analiza bioenergetyczna
   Rodzaj terapii:
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Grupowa
  • Indywidualna

  Jestem psychologiem, absolwentką UAM w Poznaniu (specjalność kliniczna), zaawansowanym providerem TRE® oraz uczestniczką 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Oferuję usługi psychologiczne i pracę z ciałem, uczę samoregulacji układu nerwowego oraz radzenia sobie ze stresem.

   

  W moim przekonaniu każdy człowiek posiada potencjał do rozwiązywania własnych problemów i organizacji satysfakcjonującego i przyjemnego życia. Brak dostępu do tej zdolności jest najczęściej wynikiem niepomyślnych doświadczeń życiowych i wypracowanych wzorców postępowania, które, kiedyś adaptacyjne, dziś stanowią przeszkodę w realizacji pragnień i celów życiowych. To właśnie rozpoznanie tych trudności i ich transformacja stają się głównym tematem spotkań.

   

  W swojej pracy bazuję na relacji, którą tworzymy wspólnie z Klientem_tką. Podczas sesji zapraszam do większej uważności na Ciało i jego reakcje. Proponuję doświadczanie siebie poprzez pracę z oddechem, ćwiczenia i fizyczne eksperymenty, które ożywiają Ciało i pozwalają na identyfikację blokad swobodnego przepływu emocji i energii życiowej. Analiza tych trudności pozwala na odzyskanie dostępu do własnej żywotności, przywraca poczucie psychofizycznego komfortu i wewnętrzną równowagę. 

    

  Jeśli:

   

  ● doświadczasz niepokoju lub dyskomfortu we własnym ciele (wywołanych trudnymi lub traumatycznymi doświadczeniami)

  ● w Twoim wewnętrznym przeżywaniu dominuje brak satysfakcji i komfortu

  ● masz trudności w odczuwaniu lub regulacji emocji

  ● doświadczasz negatywnych skutków codziennego lub przewlekłego stresu

  ● odczuwasz napięcia/blokady niewyjaśnionego pochodzenia, brak energii i chęci do życia

  ● dobre samopoczucie i odczuwanie przyjemności stały lub stają się coraz trudniej dostępne
   

  zapraszam do kontaktu.

  Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

   

  Szczególny wpływ na moją pracę mają: teoria poliwagalna dra Stephena Porgesa, Analiza Bioenergetyczna dra Alexandra Lowena, Accessing Your Life Force dra Benetta Shapiro oraz Emotional Core Perception dra Bruno Adlera.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach, którymi pracuję, napisz do mnie wiadomość mailową. :)

  czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12
  Avatar

  Agnieszka Ortman

  Konsultacja online

  Psycholog

  Psychodietetyk

  Psycholog dzieci i młodzieży

  Psycholog kliniczny

  Nurt:
  • Poznawczo-behawioralny
  Nurt:
  • Poznawczo-behawioralny
   Rodzaj terapii:
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Indywidualna

  Witam serdecznie! 
  Jestem psychologiem po studiach magisterskich o specjalizacji psychologia stosowana. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Krzysztofa Czumy na Oddziale Psychiatrycznym IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i z zaburzeniami osobowości. Wolontariaty opierały się na interakcji społecznej, przeprowadzaniu rozmów i wywiadów diagnostycznych, które w dalszym ciągu predysponowały do udzielenia wsparcia. 
  Po ukończeniu studiów odbyłam szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania w stopniu I (RTZI), z pomocą którego na co dzień pracuję z pacjentami oraz z metody ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), która niezmiennie pomaga mi w pracy z klientami. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. 
  Obecnie pracuję w szkole podstawowej, gdzie z powodzeniem realizuje się jako psycholog, udzielając pomocy profesjonalnej poprzez kontakty indywidualne oraz zajęcia grupowe. Jestem poddawana regularnej superwizji. 

  Zapraszam serdecznie do kontaktu osoby, które mają trudności z:
  - nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów z innymi, 
  - negatywnymi przekonaniami odnośnie siebie, swojej przeszłości, przyszłości i świata utrudniającymi prowadzenie satysfakcjonującego życia, 
  - nieprzystosowawczymi schematami zachowania rządzącymi codziennością, 
  - nadmiarem negatywnych emocji,
  - odczuwaniem nadmiernego i nieadekwatnego lęku w sytuacjach codziennych i nie tylko.

  czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12
  Avatar

  Paweł Augustyniak

  Konsultacja online

  Psycholog

  Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

  Diagnosta psychologiczny

  Interwent kryzysowy

  Psycholog dzieci i młodzieży

  Psycholog kliniczny

  Terapeuta uzależnień

  Nurt:
  • Ericksonowski
  • Humanistyczny
  Nurt:
  • Ericksonowski
  • Humanistyczny
   Rodzaj terapii:
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Dla par
  • Rodzinna
  • Grupowa
  • Indywidualna

  Dzień dobry,
  pracuję metodą autorską opierając się na nurcie Ericksonowskim i psychologii buddyjskiej. Łączę naukowe podejście, zgodne z zachodnią wiedzą psychologiczną z doświadczeniem płynącym z praktykowania medytacji.
  Specjalizuję się w terapii indywidualnej oraz pomocy w momentach kryzysowych: kryzysach egzystencjalnych i poszukiwaniu tożsamości. Konsultuję sprawy w których szeroko pojęta ścieżka duchowa łączy się z psychiką (jej uwarunkowaniami i możliwościami). 

  Jestem psychologiem. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jestem także absolwentem Wydziału Teorii Literatury Uniwersytetu w Lizbonie (absolutorium). Odbyłem szereg szkoleń z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Czteroletniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Doświadczenie zdobyłem prowadząc psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną. Pracowałem jako psycholog i pedagog (wychowawca) w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Społecznych STO na Bemowie w Warszawie - w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Wcześniej odbyłem staż na oddziale dla młodzieży zagrożonej samobójstwem w Hospital de Santa Maria w Lizbonie.

  Od 15 lat zajmuję się medytacją, jeżdżę na treningi i odosobnienia. Od 7 lat organizuję kursy medytacyjne w tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jestem uczniem Lopona Ogyana Tanzina Rinpoche (mistrza Vajrayany ze szkoły Nigma), któremu asystowałem w kursach medytacji i pod którego okiem intensywnie praktykowałam w jego ośrodku w Sarnath w Indiach.

  czytaj więcej
  • Brak wolnych terminów
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12
  Avatar

  Psycholog kliniczny

  Seksuolog

  avataravatar

  Zajmujemy się konsultacjami i poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym, a także organizujemy warsztaty i szkolenia. Pracujemy z dorosłymi - indywidualnie bądź w parze, młodzieżą 15+ oraz rodzicami. Zapraszamy do kameralnego gabinetu w Śródmieściu lub na konsultacje on-line.

  Samomiłość (ang. self-love) to, ni mniej, ni więcej: miłość do samego/samej siebie. To dbałość o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, potrzeby, samopoczucie, szczęście i spełnienie. To także spojrzenie z należytą troską i uwagą na trudności, których doświadczamy w codziennym życiu. To dbanie o siebie tak, jak dbamy o bliskich, których kochamy. Wierzymy, że tędy wiedzie droga do zdrowia, rozwoju i dobrych, satysfakcjonujących relacji i związków.

  Właśnie dlatego stworzyłyśmy Pracownię Psychologiczno-Seksuologiczną SamoMiłość, gdzie w każdą środę prowadzimy spotkania dopasowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju przeżywanych trudności.

  czytaj więcej
  Dziś29.11
  Jutro30.11
  We1.12
  Th2.12