wszystkie filtry
Filtry
Avatar

Ola Suty

Konsultacja online
Nurt:
  Nurt:
    Rodzaj terapii:

   Nazywam się Ola Suty, jestem psychologiem z pasją do wszelkich form ruchu i pracy z ciałem. W swojej praktyce czerpie z wielu technik i narzędzi pracy, dobranych odpowiednio do problemu i preferencji klienta. Chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które świadomie decydują się na dokonanie zmian w swoim życiu i podniesienie swojego komfortu. Postrzegam człowieka i jego interakcje ze światem na wielu płaszczyznach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Wierzę, że każdy ma prawo do swojej indywidualności i posiada potencjał kierowania własnym życiem, który wzrasta wraz z rozwojem osobowości i samoświadomości. Dbam o własną ścieżkę rozwoju, nieustannie biorąc udział w licznych warsztatach i kursach. Podczas konsultacji przyglądam się wrodzonym i nabytym wzorcom zachowania i myślenia, które mogą determinować system przekonań oraz wpływać na podejmowane decyzje. Przyjmuję postawę akceptacji, szacunku oraz ciekawości wobec drugiego człowieka. Wnikliwie wysłuchuję i obserwuję klienta, starając się zrozumieć jego perspektywę oraz pomóc zobaczyć ją z innego punktu widzenia. Oferuję przyjazną i bezpieczną przestrzeń oraz atmosferę zaufania. Wspólnie z klientem staram się znaleźć skuteczną formę wsparcia, korzystając również z usług innych specjalistów. Wierzę w skuteczność holistycznych metod pracy, scalających wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka. Poza materiałem werbalnym, badam również sygnały pochodzące z ciała. Posługuję się m.in. ćwiczeniami oddechowymi oraz pracą z ciałem w celu przeżycia i integracji emocji, także na poziomie doświadczeń sensorycznych. Przekazuję również zalecenia dotyczące zmian w diecie i stylu życia, korzystając z dorobku medycyny chińskiej, ajurwedy, oraz naturoterapii. Inspiruje mnie przede wszystkim podejście psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. Czerpiąc z nurtu Gestalt, staram się wzmocnić odpowiedzialność, indywidualność, sprawczość i wolność klienta. Pomagam odnaleźć najlepsze wyjście z sytuacji uwzględniając zasoby klienta w "tu i teraz”. Korzystam również z elementów “Medytacji wyciszenia” oraz “mindfulness”. Na styl mojej praktyki duży wpływ ma psychologia Junga, praca z procesem wg A. Mindella i koncepcja taoistyczna. Wykorzystuję również techniki zaczerpnięte z nurtu poznawczo-behawioralnego oraz modelu racjonalno-emotywnego Ellisa. Główne obszary z którymi pracuję: - obniżony nastrój, - brak satysfakcji z życia, - poczucie własnej wartości, niska samoocena, - wewnętrzne konflikty oraz chroniczny niepokój, - trudności w tworzeniu i utrzymywaniu relacji, - odkrywanie swojej tożsamości, - poczucie sprawczości i wewnętrznej mocy, - stres, bezsenność, brak witalności, - objawy psychosomatyczne, - trudności adaptacyjne w kontekście zmian i przełomów życiowych. - autoekspresja, rozwój swojego potencjału, - problemy z motywacją i podejmowaniem decyzji. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poznać lepiej siebie, zyskać większą samoświadomość oraz podnieść jakość swojego życia.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Monika Bązi

   Konsultacja online

   Psycholog sportu

   Psycholog dzieci i młodzieży

   Psycholog

   Nurt:
   • TSR
   Nurt:
   • TSR
    Rodzaj terapii:
   • Grupowa
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna

   Nazywam się Monika Bązi. Pracuję jako psycholog, psycholog sportu, terapeuta w nurcie TSR oraz terapeuta EEG Biofeedback. Jako psycholog sportu współpracuję również z klubami sportowymi. Pracuję też w szkołach jako psycholog szkolny. Jestem magistrem psychologii; ukończyłam ten kierunek na Uniwersytecie Opolskim (specjalność: psychologia kliniczna), a także studia podyplomowe z pedagogiki. Jestem też absolwentką kierunku Psychologia Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Katarzyna Tutko

   Konsultacja online

   Psycholog

   Psychotraumatolog

   Nurt:
   • Integracyjny
   Nurt:
   • Integracyjny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Nazywam się Katarzyna Tutko, jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Moim celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla osób w kryzysie i po traumatycznych zdarzeniach. Zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków w postaci autoagresji, zaburzeń psychosomatycznych i innych. Pracujemy na poziomie emocjonalnym, poznawczym i somatycznym, ponieważ tylko całościowe podejście pozwoli wypracować długofalowe rozwiązania. W swojej pracy wykorzystuję metody terapeutyczne, które są zalecane przez WHO do pracy z osobami z doświadczeniem traumy, tj. EMDR, Przedłużona ekspozycja, Przetwarzanie poznawcze, Terapia eklektyczna, Ekspozycyjna terapia narracyjna.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Małgorzata Porębska

   Konsultacja online

   Interwent kryzysowy

   Psycholog

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Psychodynamiczny
   Nurt:
   • Psychodynamiczny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Jestem psychologiem, psychoterapeutą z 7-letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Ośrodku CENTRUM w Gdańsku. Od 2013 roku współpracuję z Warszawskim Towarzystwem Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Odbywałam staż w Stowarzyszeniu Terapeutów, gdzie zajmowałam się wsparciem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpracowałam również ze świetlicą opiekuńczą dla Seniorów, prowadzoną przez fundację Adaptacja w Gdyni. Prowadzę psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ośrodek ten posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Mam doświadczenie w terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i wielu innych. Zapraszam również jeśli czujesz, że pogubiłeś się w swoim życiu, nie widzisz sensu, cierpisz po rozstaniu lub ciężko Ci odnaleźć się w czasach pandemii. Być może masz niskie poczucie własnej wartości lub cierpisz na bezsenność?

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Joanna Cholewa

   Konsultacja online

   Psycholog dzieci i młodzieży

   Psycholog

   Diagnosta psychologiczny

   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna

   Pracuję jako psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowałam również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuję także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Zuzanna Gazdowska

   Konsultacja online

   Psycholog sportu

   Psycholog

   Psycholog dzieci i młodzieży

   Nurt:
   • TSR
   Nurt:
   • TSR
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna
   • Dla par

   Zuzanna Gazdowska – doktor nauk społecznych, dyplomowany psycholog sportu, pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w obszarze zagadnień związanych z rozwojem osobistym, motywacją, radzeniem sobie ze stresem. Jest prelegentką na konferencjach naukowych, autorką publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wykłada na Uniwersytecie SWPS, kieruje specjalnością z Psychologii Sportu i Aktywności Fizycznej. Jest właścicielką marki Karty Sportowca, tworzącej materiały do pracy psychologicznej ze sportowcami. Prywatnie była zawodniczka. Pracuje w języku polskim i angielskim.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Wioleta Iwańska

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Psychodynamiczny
   • Systemowy
   Nurt:
   • Psychodynamiczny
   • Systemowy
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, asystentem psychodramy wg Moreno, aktualnie w trakcie szkolenia I stopnia. Certyfikowanym Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyłam Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tym samym uzyskując tytuł magistra. Szkolenie z „Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej” w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Kurs „Psychoterapia Praktyczna” organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychoterapii psychodynamicznej oraz systemowej, z wykorzystaniem elementów psychodramy. Rodzaj terapii dostosowuję do potrzeb klienta. Staż certyfikacyjny odbyłam m in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych, Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu psychoterapii. Zajmuję się terapią osób dorosłych, młodych dorosłych i młodzieży oraz terapią rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Przyjmuję pacjentów w Krakowie w ramach praktyki prywatnej. W swojej pracy kieruję się standardami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty i zasadą poufności. Na co dzień pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Agnieszka Matias

   Konsultacja online
   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna

   Nazywam się Agnieszka Matias i z wykształcenia, powołania oraz pasji jestem psycholożką. Specjalizuję się w pomocy osobom chorującym na zaburzenia odżywiania, gdyż sama przez ponad 10 lat chorowałam na anoreksję, bulimię, a nawet epizod depresyjny. Znam te choroby od podszewki. Przeszłam przez wiele terapii, spotkań z psychologami, psychiatrami, dietetykami, odbyłam również 3 wielomiesięczne hospitalizacje. Pomimo, że psychicznie, fizycznie i żywieniowo nie był to najlepszy okres mojego życia, gdyby nie te doświadczenie - najprawdopodobniej nigdy nie zainteresowałabym się psychologią. Wszystkie te wydarzenia zaprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj i sprawiają, że czuję się szczęśliwą osobą. Pomagam w zmianie dotychczasowego stylu odżywiania, odzyskaniu radości z życia, a przede wszystkim zdrowej relacji z jedzeniem. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że nie ma dróg na skróty, a jedyną osobą, która może zmienić Twoje życie - jesteś TY.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Małgorzata Jagiełło

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Psycholog transportu

   Psycholog

   Nurt:
   • Systemowy
   Nurt:
   • Systemowy
    Rodzaj terapii:
   • Grupowa
   • Indywidualna

   Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, gdzie również zdobyłam dyplom psychologa transportu i diagnosty. To właśnie w trakcie studiów podyplomowych z Diagnozy psychologicznej zafascynowała mnie systemowa terapia rodzin i podjęłam decyzję o swojej przyszłej ścieżce edukacji i pracy. Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapeutów Systemów w Poznaniu jako psychoterapeuta. Doskonalę swój warsztat na szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce kieruję się otwartością, uważnością i szacunkiem dla klientów. Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, która umożliwi pomoc w procesie zmian i rozwoju. Swoją pracę poddaję superwizji, pracuję również zgodnie z Kodeksem Etyczno- zawodowym Psychologa. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapeutów Systemowych. Od 2016 roku prowadzę pracownię psychologiczną gdzie badam kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych, kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz pracowników kierowanych na badania z zakresu medycyny pracy.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Iga Szutarska

   Konsultacja online

   Psycholog

   Nurt:
   • TSR
   Nurt:
   • TSR
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna

   Jestem psychologiem, pracuje łącząc z sobą Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz Racjonalną Terapię Zachowań, jestem także praktykiem metody Kids Skills "Dam Radę" i "Jestem z Ciebie Dumny".

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Joanna Ostrejko-Sochal

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Psycholog dzieci i młodzieży

   Psycholog

   Nurt:
   • Systemowy
   • Integracyjny
   Nurt:
   • Systemowy
   • Integracyjny
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna
   • Dla par

   Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Byłam uczestnikiem kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, obecnie rozwijam swoje kompetencje w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyłam wiele innych kursów z zakresu psychologii i psychoterapii m. in. w obszarze pracy z osobami doświadczającymi przemocy, kryzysu, lęku. Ukończyłam szkolenie Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów u Agnieszki Stein. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym i.m. T. Marciniaka, Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji, szkole podstawowej, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania oraz prywatnym gabinecie. Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a szczególnie bliska mi jest praca z rodziną na każdym etapie rozwoju, towarzyszącymi jej zmianami i emocjami, a także praca z lękiem, trudnościami adaptacyjnymi, a przede wszystkim wspieranie relacji, pozytywnej komunikacji. Z pasją pracuję również z dziećmi i ich rodzinami. To w jaki sposób dzieci nauczą się budować relacje i określać swoje potrzeby, emocje i granice już dziś, jest podwaliną tego, jak będą funkcjonować w dorosłym życiu. A uczą się tego właśnie od swoich rodziców, przez pryzmat ich relacji, reakcji i swojej relacji z nimi. To rodzice są fundamentem - to rodzice są początkiem. Swoją pracę poddaję superwizji.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Interwent kryzysowy

   Psycholog transportu

   Diagnosta psychologiczny

   Neuropsycholog

   Psycholog

   Nurt:
   • Integracyjny
   Nurt:
   • Integracyjny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Z wykształcenia jestem psychologiem i od niemal 8 lat pracuję z pacjentami - dorosłymi, młodzieżą. Jest mi bliska specyfika pracy z funkcjonariuszami służb mundurowych. Swoje doświadczenie zbudowałam w oparciu o pracę w różnych placówkach, m.in. w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej, pracowni badań kierowców, medycynie pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznej, firmach szkoleniowych i fundacjach. Właśnie to różnorodne doświadczenie wykorzystuję w swojej pracy indywidualnej z pacjentem w gabinecie, pozwala mi ono spojrzeć na pacjenta i jego trudności całościowo. Wiem również jak ważna podczas takiego spotkania jest atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji. Aby móc pomagać jeszcze efektywniej, obecnie kształcę się w 4-letniej szkole psychoterapii w nurcie integracyjnym przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Każdą osobę, którą przyjmuję w gabinecie traktuję indywidualnie, każdorazowo dobieram metody terapeutyczne. Praca z drugim człowiekiem jest czymś, co dodaje mi energii i motywacji do dalszego działania oraz kształcenia się w zakresie poznawania ludzkiej psychiki. Dlatego regularnie uczestniczę w kursach zawodowych, ale też sama dzielę się wiedzą i doświadczeniem z innymi podczas warsztatów pracując jako szkoleniowiec. Od 8 lat współpracuję również Uniwersytetem SWPS w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz psychologii kłamstwa i psychologii służb mundurowych. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję superwizji. Prywatnie jestem miłośniczką Tatr, ceramiki i kawy. Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 732 607 841. W czasie trwania sesji nie odbieram telefonu, ale oddzwaniam po zakończeniu spotkania, można również przesłać SMS z prośbą o kontakt. Gabinet psychologiczny mieści się przy ul. Oleskiej 7 (1 piętro, pok. 101) w Opolu, w nowo wyremontowanej kamienicy, naprzeciwko Galerii Solaris. Spotkanie trwa ok. 50 min. Wykształcenie, uzyskane tytuły i ukończone ważniejsze szkolenia: –– Magister psychologii - Uniwersytet Opolski – specjalność kliniczna (2012) –– Psycholog transportu - Uniwersytet Opolski (2015) – wpis do ewidencji psychologów uprawnionych OP-3/2015 –– Psycholog uprawniony do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni – SPSwP w Krakowie (2017), wpis do rejestru psychologów upoważnionych 5/2017. –– Mediator – Fundacja Mediatio w Opolu (2017) –– Szkolenie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego: „Kryzys psychiczny, depresja i zachowania suicydalne. Rozpoznanie, wczesna diagnoza, działania profilaktyczne”, Instytut Edukacji Pozytywnej, Warszawa –– Szkolenie „Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych - diagnoza i terapia ASD/PTSD” – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław –– „Trening Zastępowania Agresji – ART” (80 godz.), Instytut AMITY, Warszawa –– Szkolenie „Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin; Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków Doświadczenie zawodowe: –– Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ MSWiA w Opolu – psycholog, psycholog transportu, psycholog wykonujący badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni (2013 - nadal) –– Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego (CLIRO) w Opolu – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży (2014-2019) –– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu – psycholog Medycyny Pracy (2017-nadal) –– SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy Katowice – prowadzący zajęcia (2013-nadal) –– Przeprowadziłam również ponad 130 godzin szkoleń w latach 2013-2020 dla różnych grup społecznych, mi.in. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, kandydatów na mediatorów, personelu medycznego, dzieci i młodzieży, kobiet bezrobotnych i pracujących.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Paulina Szerszeńska

   Konsultacja online

   Interwent kryzysowy

   Psycholog

   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna
   • Dla par

   Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie o specjalności psychologii klinicznej. Głównie interesuję się nurtem poznawczo-behawioralnym, który pozwala wykryć te zniekształcone interpretacje rzeczywistości i zastąpić je właściwymi. Zapraszam do współpracy.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Patrycja Ziarko

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Psychodynamiczny
   Nurt:
   • Psychodynamiczny
    Rodzaj terapii:
   • Dla dzieci i młodzieży
   • Indywidualna

   Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. Ukończyłam dodatkowo Szkolenie „Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej” w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Kurs „Psychoterapia Praktyczna” organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym. Pracuję z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz młodzieżą. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Psychoterapia jest długą drogą, którą warto przejść, aby lepiej zrozumieć siebie. Uporać się ze swoimi problemami, lękami, czy też bezradnością. Warto, przemierzając tę trasę, mieć wsparcie w kimś, komu możemy całkowicie zaufać. Chcąc pomóc w przejściu tej terapeutycznej drogi, z empatią i szacunkiem wsłuchuję się w swoich pacjentów. Pomimo wielu trudów razem będzie łatwiej zrozumieć źródła problemów, a także rozwinąć świadomość samego siebie. Jeśli są Państwo zainteresowani pracą nad sobą, zapraszam na konsultację. Będziemy mogli przyjrzeć się problemom i razem poszukać właściwej formy pomocy.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza

   Avatar

   Paulina Ziomek-Wołczkiewicz

   Konsultacja online

   Psycholog

   Nurt:
   • TSR
   Nurt:
   • TSR
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Jestem psychologiem oraz Coachem. Obecnie w trakcie szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Z Klientami najczęściej pracuję nad tematami związanymi z psychologią pracy: wypaleniem zawodowym, pracoholizmem, budowaniem ścieżek zawodowych, pewnością siebie, efektywnością, skutkami mobbingu itp. Wierzę, że potencjał drzemie w każdym z nas, tylko czasami trzeba pomóc mu się wydobyć :) Zapraszam na konsultacje!

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów

   Brak kalendarza