wszystkie filtry
Filtry

(668)

Avatar

Anna Mamczur

Konsultacja online

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Nazywam się Anna Mamczur i pracuję jako psycholog. Jestem również pedagogiem oraz trenerem TUS. Zdobywam uprawnienia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W życiu zawodowym doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach oświatowych gdzie prowadziłam m.in. poradnictwo rodzinne oraz realizowałam warsztaty dla dzieci i rodziców.

Pracowałam również w organizacjach pozarządowych, w których m.in. udzielałam wsparcia osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych i zakładów poprawczych oraz ich rodzinom.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

Depresja poporodowa i strata dziecka 
w terapeutycznej pracy z kobietami.

Wsparcie psychologiczne pacjenta onkologicznego oraz jego bliskich.

 • Pacjent z doświadczeniem traumy 
  z dzieciństwa.
 •  
 • Szkoła Konsultacji dla Psychologów. 
 •  
 • Jak pracować z osobami po poronieniu 
  i okołoporodowej stracie dziecka.
 •  
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 •  
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu 
  i szkole.
 •  
 • Zaparcia nawykowe i moczenie.
 •  
 • Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.
 •  
 • Zaburzenia neurorozwojowe.
 •  
 • Postępowanie z uczniami sprawiającymi 
  trudności wychowawcze.
 •  
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami 
 • uwagi.
 •  
 • Trening regulacji emocji.
 •  
 • Terapia schematów.
 •  
 • Zastosowanie neuroedukacji 
  w praktyce szkolnej. 
 •  
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem 
  uczniów.
 •  
 • Dziecko w rodzinie w której występuje przemoc.
 •  
 • Diagnoza sytuacji rodziny.

Pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumieniu bez Przemocy.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Dorota Bednarko

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Psycholog, Doradca kariery- HR Lider, Certyfikowany Hipnoterapeuta, Licencjonowana Terapeutka RTT. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

 

Jestem psychologiem (ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2005)  i psychoterapeutką w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii (w trakcie szkolenia w Londynie). Jestem ceryfikowaną hipnoterapeutką. Posiadam również licencję terapeuty metodą Rapid Transformational Therapy (The Marisa Peer School, Londyn).

 

Specjalizuję się w terapii indywidualnej. Pracuję z klientami na wielu obszarach rozwoju osobistego/ zawodowego– wyzwań i decyzji związanych z karierą, problemów w pracy, ważnych zmian życiowych, niezadowolenia z jakości życia, poczucia własnej wartości, trudności w dokonywaniu dobrych wyborów życiowych, a także z osobami doświadczającym kryzysu egzystencjalnego (logoterapia). Prowadzę również konsultacje psychologiczne dla osób borykających się ze skutkami stresu, zaburzeniami nastroju lub lękowymi, uzależnieniami. Często też praca z danym klientem obejmuje kilka z wyżej wymienionych problemów.


Prowadzę również sesje doradztwa kariery dla osób na stanowiskach kierowniczych  i specjalistycznych oraz dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym i prywatnym. Przez ponad 15 lat pracowałam w globalnych korporacjach, na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla, w obszarze Zarzadzania Zasobami Ludzkimi (Human Resources).

 

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

 

Zapraszam do strony internetowej https://i-am.com.pl/.

 

Pracuję zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

 

 

I am a psychologist (I graduated in psychology at the Jagiellonian University) and psychotherapist in Existential Analysis and Logotherapy (during training in London). I am a certified Hypnotherapist. I am also licensed Certified Rapid Transformational Therapy Therapist (The Marisa Peer School, London)

 

I specialize in individual therapy. I’m working with clients across a variety of areas – personal/professional development - career-related challenges and decisions, life-changing events, dissatisfaction with life, difficulty in making good life choices, as well as with people experiencing an existential crisis (logotherapy). I also offer psychological consultations for people struggling with the effects of stress, mood or anxiety disorders, addictions. Often clients face a combination of many of the above.

 

As a Career Advisor, I help private clients (senior executives, or specialists) with their career decisions – whether that’s a step up in their current career or moving into something new. I spent over 15 years in a global high-paced, corporate environment working in Human Resources and Senior Management roles.

 

I attend regular supervision.

 

Please visit the website https://i-am.com.pl/.

 

I work both in Polish and English.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Anna Pawelska-Mały

Konsultacja online

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Szanowni Państwo, 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: matematyka oraz psychologia, posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoseksuologii. Obszar moich zainteresowań zawodowych zajmują przede wszystkim psychologia kliniczna oraz zagadnienia dotyczące seksualności człowieka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi (Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA)  oraz z dziećmi (Szkoła Podstawowa, Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci CLDiM), jak również praktykę prywatną. Jako osoba uwrażliwiona na potrzeby drugiego człowieka angażuję się w wolontariat i działania pomocowe. Zawodowo realizuję cele, prywatnie spełniam marzenia.
Zapraszam do kontaktu.
Z pozdrowieniem,
Anna Pawelska-Mały

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Paweł Augustyniak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Ericksonowski
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Ericksonowski
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna

Dzień dobry,
Pracuję metodą autorską opierając się na nurcie Ericksonowskim i psychologii buddyjskiej. Nie określam z góry czasu terapii, ponieważ każdy człowiek jest inny i przychodzi z czymś innym. Ważny jest wgląd w to, co istotne i co należy zmienić, żeby dana osoba osiągnęła swoje cele terapeutyczne. To może być uwolnienie się od objawów choroby psychicznej, pomoc w podjęciu życiowej decyzji, poprawa relacji partnerskiej lub skonsultowanie jakiejś życiowej sprawy. Czasami musimy spojrzeć się na siebie i na swoje sprawy z innej perspektywy, przejrzeć się w lustrze. Nie wyleczymy sobie zęba sami, potrzebujemy kogoś, kto zobaczy co się z nim dzieje.

Jestem psychologiem. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jestem także absolwentem Wydziału Teorii Literatury Uniwersytetu w Lizbonie (absolutorium). Odbyłem szereg szkoleń z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Czteroletniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobyłem prowadząc psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną. Pracowałem jako psycholog i pedagog (wychowawca) w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Społecznych STO na Bemowie w Warszawie - w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Wcześniej odbyłem staż na oddziale dla młodzieży zagrożonej samobójstwem w Hospital de Santa Maria w Lizbonie.

Od 15 lat zajmuję się medytacją, jeżdżę na treningi i odosobnienia. Od 7 lat organizuję kursy medytacyjne w tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jestem uczniem Lopona Ogyana Tanzina Rinpoche (mistrza Vajrayany ze szkoły Nigma), któremu asystowałem w kursach medytacji i pod którego okiem intensywnie praktykowałam w jego ośrodku w Sarnath w Indiach.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej, terapii partnerskiej, terapii rodzinnej oraz pomocy w momentach kryzysowych: kryzysach egzystencjalnych i poszukiwaniu tożsamości. Jako psycholog staram się łączyć naukowe podejście, zgodne z zachodnią wiedzą psychologiczną z doświadczeniem płynącym z praktykowania medytacji.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Adiuta

Konsultacja online
avataravataravataravataravataravataravatar
+13

"ADIUTA” oznacza miejsce, w którym otrzymasz pomoc. Odnajdziesz tutaj dobrostan psychiczny (tzw. wewnętrzny obiekt opiekuńczy), którego kojące, dobre właściwości dają możliwość przeżywania siebie i świata w pozytywny sposób. Jeśli nie pamiętasz drogi do tego miejsca, możemy odnaleźć ją wspólnie. Nasza misja to pomoc osobom zagubionym i cierpiącym, a także poszukującym nowych dróg rozwoju osobistego.

Zapraszamy na spotkanie w poszukiwaniu siebie i sensu. Nazywanie uczuć i myśli, odnajdywanie znaczeń tego, co wydarza się w człowieku i wokół niego – to są metody psychoterapeutyczne, do których mamy przekonanie i które stosujemy zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Uczymy się cały czas – od ludzi, których spotykamy, od pacjentów, z książek i konferencji naukowych, z regularnych superwizji, z własnej pracy terapeutycznej. Chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem. Dlatego tworzymy zespół psychoterapeutyczny, który w dbaniu o pacjentów kieruje się takimi samymi wartościami i ideami. Wspólnie dbamy o takie warunki do rozwoju i kontaktu, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do tworzenia autentycznej wymiany emocjonalnej. Wierzymy, że nazwanie tego, co ważne, uwalnia od przymusu powtarzania trudnych doświadczeń. Zapewniamy profesjonalną pomoc, zaangażowanie i dyskrecję.
 

czytaj więcej
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Magdalena Żukowska

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog sądowy

Nurt:
 • Integratywny
 • TSR
Nurt:
 • Integratywny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna

Dlaczego to ze mną warto wyruszyć w podróż prowadząca do szczęśliwszego życia? Bo ja też tę podróż odbyłam.

 

Był upalny sierpniowy dzień. Skończyłam szkołę, dostałam się do wymarzonego liceum - czekały na mnie nowe, fascynujące możliwości. Jeden moment zmienił wszystko. W wieku szesnastu lat, przechodząc przez przejście dla pieszych zostałam potrącona przez samochód. Krawężnik, karetka, szpital. Bardzo mało brakowało, a mogłoby mnie tutaj nie być. Wciąż jestem.

 

Kilka lat później nadszedł piękny czas w moim życiu - zaszłam w wyczekaną, wymarzoną, pierwszą ciążę. Wraz z mężem byliśmy najszczęśliwsi na świecie. Jednak, nie wszystko miało ułożyć się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Następnego dnia po cesarskim cięciu, gdy moje ciśnienie zaczęło spadać okazało się, że cały brzuch wypełniony jest krwią. Straciłam przytomność. Obudziłam się na drugi dzień, na sali pooperacyjnej, bez dziecka i bez chęci do życia. Kolejny moment, który sprawił, że nie wiedziałam, czy tym razem się podniosę. Zrobiłam to.

 

Momentów, które ugięły mi nogi było jeszcze kilka. Tymczasem jestem tutaj. Wraz z pomocą specjalistów odbyłam swoją podróż.  Własną drogę ku lepszemu. Nie powiem, że wiem co czujesz, bo oczywiście tak nie jest. Jednak obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby Twoja droga do dobrego i szczęśliwego życia, była choć trochę łatwiejsza.

 

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam I stopień szkolenia w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Od 5 lat pracuję zawodowo polepszając funkcjonowanie i zmieniając sposób postrzegania świata wielu osób.

 

Podczas moich sesji skupiam się na transformacji zachowań, zachęcam do pozytywnego spojrzenia na świat oraz przyjmowania nowych postaw i nowego sposobu reagowania. Mam wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pomogą wrócić na właściwe tory.

 

Odwołanie wizyty możliwe jest najpóźniej 24 godziny przed terminem. W przeciwnym razie obowiązuje pełna opłata.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Jagoda Gręźlikowska

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog sportu

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
 • Indywidualna
Psycholog sportu, terapeutka TSR, trener TUS, pracujący z biofeedbackiem, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu na warszawskim AWF oraz rocznej szkoły trenerskiej, autorka projektu „Mental Calendar”, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w stałej współpracy z superwizorem, absolwentka psychologii klinicznej na USWPS w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, w sportach zespołowych, drużynowych, a także indywidualnych. Prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne z rodzicami, trenerami, a także zawodnikami takich dyscyplin jak piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, sztuki walki, szermierka czy taniec wyczynowy. Pracuje także z muzykami, aktorami oraz osobami ze świata biznesu. Na swym koncie ma również wiele godzin warsztatów o różnorodnej tematyce psychologicznej.
czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Monika Bązi

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog sportu

Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna

Nazywam się Monika Bązi. Jestem psychologiem, psychologiem sportu, terapeutką w nurcie TSR, terapeutką EEG Biofeedback, trenerem umiejętności społecznych. Jako psycholog sportu współpracuję również z klubami sportowymi. Jestem magistrem psychologii; ukończyłam ten kierunek na Uniwersytecie Opolskim (specjalność: psychologia kliniczna), a także studia podyplomowe z pedagogiki. Jestem też absolwentką kierunku Psychologia Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Adrianna Zaranek

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Psycholog biznesu

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Z człowiekiem pracuję podejściem holistycznym w nurcie integratywnym. Człowiek jest dla mnie istotą wielowymiarową. Praca z ludzmi jest dla mnie powołaniem i pasją oraz wdzięcznością że mogę uczestniczyć w ich drodze życiowej.

Dysponuje szerokim wachlarzem innowacyjnych narzędzi psychologicznych, coachingowych (psychologia pozytywna), rozwojowych i psychometrycznych (testy osobowościowe, diagnostyczne) a moja praca obejmuje całego człowieka (wymiar psychiczny, fizyczny i duchowy) jego system wewnętrzny i zewnętrzny.

Wspieram szerokie spektrum zaburzeń tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju; zaburzenia psychosomatyczne (praca z ciałem), kryzysy (dorazne rozwiązania), traumy czy rozwój osobisty, coaching, kariera zawodowa czy wybór szkoły.

Since, I finished my education in the UK, I also invite English speakers to my practice.

Zapraszam do gabinetu i do zobaczenia!

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Psycholog kliniczny

Seksuolog

avataravatar

Zajmujemy się konsultacjami i poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym, a także organizujemy warsztaty i szkolenia. Pracujemy z dorosłymi - indywidualnie bądź w parze, młodzieżą 15+ oraz rodzicami. Zapraszamy do kameralnego gabinetu w Śródmieściu lub na konsultacje on-line.

Samomiłość (ang. self-love) to, ni mniej, ni więcej: miłość do samego/samej siebie. To dbałość o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, potrzeby, samopoczucie, szczęście i spełnienie. To także spojrzenie z należytą troską i uwagą na trudności, których doświadczamy w codziennym życiu. To dbanie o siebie tak, jak dbamy o bliskich, których kochamy. Wierzymy, że tędy wiedzie droga do zdrowia, rozwoju i dobrych, satysfakcjonujących relacji i związków.

Właśnie dlatego stworzyłyśmy Pracownię Psychologiczno-Seksuologiczną SamoMiłość, gdzie w każdą środę prowadzimy spotkania dopasowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju przeżywanych trudności.

czytaj więcej
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Karolina Skrobol-Bojarczuk

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Neuropsycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Prowadzę diagnozę oraz rehabilitację funkcji poznawczych. Pracuję m.in. z osobami po udarach, wypadkach, czy z chorobami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Współpracuję zarówno z dziećmi, dorosłymi, jak i osobami starszymi. Zajmuję się wsparciem osób, które przeżywają trudności emocjonalne wynikające z doświadczanej choroby oraz ich rodziny. Prowadzę także terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz konsultacje dla rodziców. 

Jestem absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam również studia podyplomowe Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. 

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Klara Sadurska

Konsultacja online

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem z 9 letnim doświadczeniem w zawodzie. Praktykę rozpoczęłam już na pierwszym roku studiów jako wolontariuszka w domu dla ofiar przemocy udzielająca wsparcia przebywających tam kobietom i ich dzieciom. Przez kilka lat współpracowałam ze stowarzyszeniem "Razem Przeciw Przemocy" jako trenerka warsztatów umiejętności miękkich takich jak radzenie sobie ze stresem, warsztaty o uzależnieniach, rozwiązywnie konfliktów w grupie. Współpracowałam również z aresztem śledczym na Białołęce, udzielając wsparcia psychologicznego osadzonym. Aktualnie przebywam za granicą, konsultacje prowadzę jedynie online. Chętnie udzielę pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym czy borykającym się z innymi trudnościami.

***ANG
I'm a psychologist with 9 years experience. I got my degree at university SWPS in Warsaw, Poland. On the first year of my studies I started my work as a support for women and children in house for victims of domestic violence. Later on I started working as a trainer for "Together agains violence" organization leading lectures for kids about topics as anger management, drug addiction, dealing with stress, dealing with crisis. I led lectures for prisoners in Białołęka prison. After emigration to Malta I started working as a independent psychologist stationery and online. I'm leading consultations online in both english and polish language.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Ida Groth

Konsultacja online

Psycholog

Interwent kryzysowy

  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Witaj!

Nazywam się Ida Groth, jestem psycholożką, interwentką kryzysową, a także certyfikowaną edukatorką seksualną.

 

Jeżeli poszukujesz specjalisty, to zrobił_ś już najważniejszy krok. Zapraszam Cię do postawienia kolejnego i umówienia się na spotkanie.

 

Moja przestrzeń jest przyjazna zarówno dla nastolatków, osób dorosłych jak i osób LGBT+, z którymi pracuję na co dzień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 

Doświadczenie w pracy z drugą osobą zaczynałam jako 17 latka będąc wychowawczynią na koloniach, odbyłam praktyki zawodowe w Szkole Podstawowej, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Obecnie pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego we wszelkiego rodzaju kryzysach (m.in. kryzys suicydalny, przemoc, kryzys rozwojowy, kryzys związany ze stratą/żałobą, kryzys w rodzinie/parze itp.). Dodatkowo współpracuję z Centrum BEiWOZ w Gdańsku, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego osobom zadłużonym.

 

Udzielam wsparcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Pracuję zarówno indywidualnie, jak i z parami/rodzinami. Moimi głównymi zainteresowaniami w obrębie psychologii jest psychologia rodzinna oraz międzykulturowa, dlatego wszelkie tematy związane z tymi dziedzinami są mi bardzo bliskie.

 

Zapraszam do kontaktu.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Arisa Jaz

Konsultacja online

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutką Gestalt w procesie kształcenia, a także arteterapeutką. 
W centrum mojej uwagi zawsze jest człowiek z całym bogactwem, a czasem ciężarem, swojej indywidualnej osobowości i temperamentu. W czasie spotkania ze mną nikt nie musi udawać, każdy może być po prostu sobą. Moją uwagę skupia poznawanie człowieka takim, jakim jest, kiedy zdejmie wszystkie maski i role, jakie musi grać – kiedy staje się sobą. Wtedy zmiany stają się możliwe, a życie bardziej świadome i lepsze.
Dzięki uważności, akceptacji i zrozumieniu, które są dla mnie najważniejszymi zasadami w pracy psychoterapeuty, w moim gabinecie panuje przyjazna, niewymuszona atmosfera, która pomaga w otwarciu się i nawiązaniu szczerej relacji terapeutycznej.
Moim celem jest wsparcie klienta w drodze do poznania siebie, akceptacji i pracy nad osiągnięciem zmiany, której klient oczekuje. Trzeba mieć świadomość, że to może być trudna droga, która wymaga szczerości i prawdy, z obu stron.
Swoim klientom oferuję również możliwość sesji terapeutycznej połączonej z procesem twórczym (malarstwo, ceramika), podczas którego możemy dotrzeć do nieuświadomionych lub głęboko skrywanych emocji i przeżyć.
 

Mam za sobą kilkunastoletnie doświadczenie pracy w dużych, kilkudziesięcioosobowych, zespołach. Dobrze poznałam bolączki i radości dnia codziennego związane z pracą, życiem rodzinnym i towarzyskim. Te doświadczenia pomagają mi bardzo w pracy psychoterapeuty, bo nauczyły mnie zrozumienia, akceptacji i szacunku do drugiego człowieka.

W pracy wykorzystuję również metody arteterapeutyczne oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Chętnie wykorzystuję też elementy pracy z ciałem oraz oddechem. 

Pracuję pod nadzorem superwizora. Zawsze korzystam z jego pomocy, co pomaga mi w bardziej obiektywnym i pełniejszym kontakcie z klientem. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa i zadbania o klienta. 

Prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży od lat 12. 

Chętnie podejmuję wyzwania związane z pracą w grupie – budowanie kontaktu, nawiązywanie relacji i dobra komunikacja.

Pracuję także online (Skype), więc moim sesjom nie zagrażają ewentualne problemy z przemieszczaniem się i możliwością kontaktu. Dzięki temu mam też klientów w różnych stronach Polski.

Zapraszam Ciebie do pracy ze mną. Chętnie Cię poznam i razem zdecydujemy o podjęciu wspólnej terapeutycznej drogi.

czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10
Avatar

Joanna Sybistowicz

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna
Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu specjalność kliniczna. Obecnie swoją wiedzę praktyczną i merytoryczną uzupełniam uczestnicząc w podyplomowym studium psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pozyskałam umiejętności pracy terapeutycznej w nurcie systemowym poprzez ukończenie szkolenia potwierdzonego certyfikatem „Terapia systemowa – dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na oddziale całodobowym. Współpracowałam także z Fundacją „Maj” pomagając osobom wykluczonym społecznie w przezwyciężaniu ich problemów. Prowadzę także własny gabinet psychologiczny. W swojej pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym psychologa. Jestem również akredytowanym mediatorem sądowym, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpisana na listę stałych mediatorów. Posiadam certyfikację zewnętrzną swoich kompetencji – międzynarodowy certyfikat Mediatora Sądowego i Pozasądowego w standardach Vocational Competence Certificate. Prowadzę również mediacje pozasądowe, potrafię prowadzić negocjacje i mediacje cywilne modelem harwardzkim oraz mediacje rodzinne modelem transformatywnym, wykorzystującym podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, racjonalnej terapii zachowań oraz porozumienia bez przemocy.
czytaj więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa23.10
Dziś24.10
Jutro25.10
Tu26.10