IMG_2929.png

Radosław Pujanek

Psycholog

Biografia

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, gdzie ukończyłem również specjalizację z Seksuologii Klinicznej. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii organizowanego przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w ramach staży w wybranych ośrodkach: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. W zawodzie psychologa pracowałem dotychczas w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS i Fundacji Przystań w Dąbrowie Górniczej, prowadząc poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży. Aktualnie pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej w Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzę diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię grupową w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla osób dorosłych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadząc także psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Naukowo jestem związany również z katowickim wydziałem Uniwersytetu SWPS, prowadząc zajęcia dydaktyczne. Dodatkowo od 2020 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach, w którym prowadzę wsparcie psychologiczne osób ze społeczności LGBTQ+ oraz współtworzę warsztaty w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia osób nieheteronormatywnych.