katarzyna_w_avatar.png

Katarzyna Wójtowicz

Psychotraumatolog, psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi

Biografia

Jestem psychologiem z uprawnieniami pedagogicznymi, dyplomowanym psychotraumatologiem oraz poznawczo-behawioralnym terapeutą PTSD metodą przedłużonej ekspozycji. Pracuję głównie z młodzieżą i dorosłymi, w uzasadnionych przypadkach konsultuję także młodsze dzieci oraz ich rodziców. Pracuję z klientem głównie indywidualnie, stosując także techniki relaksacyjne oraz pracę z ciałem, która jest nieodłącznym elementem pracy z traumą. Podczas pracy z traumą nie skupiam się na jednej metodzie, lecz integruję kilka różnych podejść, aby ostatecznie wykorzystać rozwiązanie jak najlepsze dla klienta. Ukończyłam: -studia magisterskie na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność kliniczna, -studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, -studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychotraumatologa na Collegium Humanum w Warszawie. Ponadto posiadam ukończone liczne szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, m.in. szkolenie z metody przedłużonej ekspozycji, z pomocy osobom samookaleczającym się, po próbach samobójczych. Doświadczenie w trakcie studiów zdobywałam pracując głównie z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (m.in. na oddziałach psychiatrycznych czy Środowiskowych Domach Samopomocy), zaś jako psycholog rozwijałam i nadal spełniam się w pracy w szkołach i przedszkolach a także pracując w gabinecie z klientem. W pracy wykorzystuję metody, które uważam za najbardziej korzystne dla klienta w danej sytuacji. Dopasowuję je bazując na potrzebach klienta. Opieram się na treściach zawartych w literaturze specjalistycznej, z którą staram się być na bieżąco oraz kartach pracy, grach i zabawach, co zwiększa efektywność działań, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. W przypadku zaburzeń lękowych, niskiej samooceny czy pracy z traumą stosuję liczne techniki relaksacyjne oraz metody pracy z ciałem. Podczas pracy terapeutycznej, w zależności od zapotrzebowania, opieram się m.in. na elementach pracy ACT, DBT, TRE, CAMS, Emotion Aid.