olga_szalucho_avatar.png

Olga Szałucho

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista edukacji integracyjnej i włączającej.

Biografia

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia licencjacie na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz surdopedagogika a studia magisterskie na kierunku edukacja integracyjna i włączająca. Swoje doświadczenie zdobyła podczas wielu godzin praktyk w warszawskich placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Dodatkowo udzielając się wolontarystycznie w Fundacji Synapsis oraz Mierz Wysoko. Pracowała w oddziale integracyjnym w przedszkolu oraz placówce terapeutycznej ukierunkowanej na dzieci w spektrum autyzmu. Aktualnie współorganizuje proces kształcenia w klasie integracyjnej w szkole podstawowej. Największą satysfakcję sprawia jej praca z dziećmi w spektrum autyzmu i w tej dziedzinie się specjalizuje. W swojej pracy wyznaje zasadę, że to metodę dostosowuje się do dziecka, a nie dziecko do metody. Dlatego też ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczącej wielu metod i form pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, m.in. „Od dźwięku do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”, „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”, „Odkrycie dziecka według M. Montessori”, kurs podstawowy i średnio zaawansowany Systemu Języka Miganego, „Rewalidacja indywidualna wsparciem rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami”,” Logopedia w pracy nauczyciela”, „Gimnastyka wyobraźni – metoda Story line” i wiele innych.