Magda.png

Magdalena Bernatowicz-Bujwid

Psycholog, Diagnosta Psychologiczny

Biografia

Jestem psycholożką, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Posiadam specjalności z Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Kliniki zaburzeń seksualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki praktykom i stażom m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę czy Środowiskowym Domu Samopomocy. Aktualnie pracuję w Klubie Integracyjnym dla osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz przeprowadzam konsultacje psychologiczne w Centrum Praw Kobiet. Ponadto odbyłam własną terapię w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym w celu dbania o własny rozwój psychiczny. Wyznaję pracę interdyscyplinarną (łączącą wiedzę wielu specjalistów) oraz holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. Stale zdobywam wiedzę czytając artykuły i książki naukowe, uaktualniając ją o najnowsze wyniki badań w obszarze psychologii i psychiatrii. Ponadto prowadzę psychoedukacyjny Instagram @dialogujmy_psycholog. Wierze, że otwarcie się na dialog w sferze zdrowia psychicznego, pozwoli na zmniejszanie lęku, a tym samym stereotypów.