Jan Gruszka grafika.png

Jan Gruszka

Psycholog,Psychoonkolog,Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji,Psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

Biografia

Ukończył Psychologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów realizował specjalność kliniczną: psychologia zdrowia i choroby oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych. Podczas studiów był założycielem i wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych "Rak - OFF". Pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2019 roku. Współpracuje dydaktycznie z UAM, USWPS i UMP. Przyjmuje w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym - INTERLAB. Ukończył szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, Studium Interwencji Kryzysowej organizowane przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na USWPS (psychoterapeuta w procesie certyfikacji), oraz realizuje Specjalizację z Psychologii Klinicznej - neuropsychologia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii, psychologii zdrowia i komunikacji w medycynie. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi pacjentów, takimi jak: Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilie, Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, czy Fundacja Pokonaj Chłoniaka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej