Wstecz
Czy dziecko może otrzymać opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, ale bez orzeczenia o niepełnosprawności?

Ola

w zeszłym roku
Dominika Maron-Bodnar

Dominika Maron-Bodnar

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia może wydać nie tylko z uwagi na niepełnosprawność, ale także z uwagi na niedostosowanie społeczne, a także zagrożenie niedostosowaniem społecznym (np. dzieci z mutyzmem mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym). Pozdrawiam 

w zeszłym roku
Justyna Maszewska

Justyna Maszewska

Dzień dobry. 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wychowawczych.

W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
mogą otrzymać dzieci:

  1. 1. niesłyszące,
  2. 2. słabosłyszące,
  3. 3.niewidome,
  4. 4.słabowidzące,
  5. 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. 6.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. 8.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

Takie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje poradnia psychologiczno- pedagogiczna. 

Jednocześnie dziecko nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez organ  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (we Wrocławiu).

w zeszłym roku

Nadal nie znasz odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie?

Umów się na wizytę do jednego z naszych Specjalistów!

Zobacz podobne