wszystkie filtry
Filtry
Avatar

Katarzyna Tutko

Konsultacja online

Psychotraumatolog

Psycholog

Nurt:
 • Integracyjny
Nurt:
 • Integracyjny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Katarzyna Tutko, jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Moim celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla osób w kryzysie i po traumatycznych zdarzeniach. Zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków w postaci autoagresji, zaburzeń psychosomatycznych i innych. Pracujemy na poziomie emocjonalnym, poznawczym i somatycznym, ponieważ tylko całościowe podejście pozwoli wypracować długofalowe rozwiązania. W swojej pracy wykorzystuję metody terapeutyczne, które są zalecane przez WHO do pracy z osobami z doświadczeniem traumy, tj. EMDR, Przedłużona ekspozycja, Przetwarzanie poznawcze, Terapia eklektyczna, Ekspozycyjna terapia narracyjna.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Joanna Cholewa

Konsultacja online

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Pracuję jako psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowałam również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuję także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Przemysław Król

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Psycholog

Nurt:
 • Integracyjny
Nurt:
 • Integracyjny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Aleksandra Osińska

Konsultacja online

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzę konsultacje i pomoc psychologiczną. Pomagam osobom, które odczuwają trudności w radzeniu sobie z kryzysami, pragną odzyskać równowagę emocjonalną i przekonanie o możliwości wpływania na własne życie. Asystuję przy doskonaleniu umiejętności koniecznych do poradzenia sobie w okresach osobistych wyzwań czy życiowych trudności. W relacji z klientem bardzo ważna jest dla mnie otwartość i autentyczność, które umożliwiają tworzenie bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej wsparciu oraz kształtowaniu takich cech i umiejętności, które są niezbędne dla zdrowia psychicznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Paula Komuda

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Integracyjny
Nurt:
 • Integracyjny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Grupowa

Pracuję psychoterapeutycznie indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzę rozmowy psychologiczne (poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne), konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w relacjach z dziećmi w gabinecie na Bemowie oraz online. Terapeutycznie pracuję również w Poradni Przystań Psychologiczna gdzie prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz grupę terapeutyczną dla młodzieży. Kierowałam placówką wsparcia dziennego – Świetlicą Środowiskową, w której wcześniej pracowałam jako wychowawca, a aktualnie jestem tam psychologiem wspieram dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz prowadzę zajęcia. Przez kilka lat pisałam artykuły dla „Mały Indywidualista”. Współprowadziłam przez kilka lat Trening Umiejętności Społecznych w jednej z warszawskich poradni. Swoją pracę superwizuje. Jestem członkiem Stowarzyszenia Intra Pracuję z osobami doświadczającymi: * trudności w relacjach * trudności związanych z emocjami * trudności decyzyjnych * w kryzysach życiowych * z zaburzeniami nastroju * z zaburzeniami odżywiania (niespecyficzne zaburzenia odżywiania) * z zaburzeniami lękowych W swojej pracy czerpie z takich nurtów jak Gestalt czy EFT. Wykorzystuję pracę z ciałem, emocjami i techniki wyobrażeniowe oraz pracę twórczą poprzez rysunek czy pracę ze snem. Prywatnie jestem żoną. Miłośniczą natury i zwierząt. Przyjemność sprawia mi obcowanie ze sztuką od pięknych fotografii po teatr. Lubię się uczyć, doświadczać nowych rzeczy.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Nazywam się Paulina Literska, jestem psycholożką oraz psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty w podejściu psychodynamicznym w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami o zróżnicowanej diagnozie w miejscach takich jak: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na oddziale dziennym, całodobowym, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Psychiatrii Sądowej, a także w Areszcie Śledczym na stanowisku Psychologa Penitencjarnego. W gabinecie prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych. Zajmuję się pomocą w powrocie do sprawnego funkcjonowania po przeżyciu trudnych doświadczeń. W procesie terapii pomagam zwiększać samoświadomość, odzyskać równowagę emocjonalną oraz lepiej radzić sobie w relacjach z innymi. W relacji z pacjentem najważniejsza jest dla mnie otwartość oraz autentyczność, które pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń sprzyjającą postępom w terapii. Swoje kompetencje stale podnoszę poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu. Pracuję pod stałą superwizją. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Alicja Zalewska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Seksuolog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integracyjny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integracyjny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Dla dzieci i młodzieży

psycholog, pedagog, specjalista seksuolog, mediator, terapeuta biofeedback, logoterapeuta (członek PTLiNPS)

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś25.10
Jutro26.10
Tu27.10
We28.10
Avatar

Nadia Majewicz

Konsultacja online

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
  Nurt:
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychoterapia) oraz certyfikowanym coachem. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Szpitala im. Marii Konopnickiej w Łodzi, w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Akademickim Szpitalu Onkologicznym w Poitiers we Francji. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów oraz trudności w realizacji swoich celów. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uwarunkowań doświadczania stresu w karierze zawodowej. Konsultuję w języku polskim, angielskim oraz francuskim. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Ewa Dumiszewska

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Gestalt
   Nurt:
   • Gestalt
    Rodzaj terapii:
   • Dla par
   • Indywidualna
   • Dla dzieci i młodzieży

   Nazywam się Ewa Dumiszewska i jestem psychoterapeutą w szkoleniu w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Prowadzę psychoterapię stacjonarnie w Warszawie oraz online. Jestem również naukowcem i nauczycielem akademickim. W toku rozwoju osobistego wykroczyłam na ścieżkę psychologii oraz psychoterapii, które od lat są dla mnie pasją. Od kilku lat biorę udział we własnej psychoterapii oraz regularnie medytuję. Zapraszam Cię do spotkania ze mną. Poprzez moją pracę postaram się towarzyszyć Ci w procesie pogłębiania relacji zarówno z samym sobą, jak i inną osobą. W swojej pracy stosuję klasyczne podejście gestaltowskie, ale również bardzo bliskie są mi techniki relaksacyjno-oddechowe, które pozwalają na lepsze poznanie własnego ciała, a dzięki temu lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie. Połączenie tych technik może być pomocne zarówno w przezwyciężaniu trudności, jak i rozwoju osobistym. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par. Pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem mamą dwójki nastolatków oraz żoną.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Łukasz Dumiszewski

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Gestalt
   Nurt:
   • Gestalt
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Nazywam się Łukasz Dumiszewski. Jestem psychoterapeutą w szkoleniu w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Prowadzę psychoterapię online oraz na miejscu – w gabinecie na warszawskim Mokotowie. Psychoterapię rozumiem jako drogę do samopoznania, jako metodę rozwikłania swoich wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, jako sposób na zmniejszenie swoich lęków, smutku i niepokoju. Rozumiem ją również jako proces przemiany prowadzący do lepszych relacji z innymi ludźmi, większej radości życia, łatwości pokonywania trudności. W swojej praktyce stosuję humanistyczne podejście gestalt. Bliskie mi są również techniki medytacyjne, relaksacyjno-oddechowe, praktyka mindfulness. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję w języku polskim i angielskim. Zapraszam Cię do kontaktu.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Marlena Kosińska

   Konsultacja online

   Psycholog

   Interwent kryzysowy

   Nurt:
   • Humanistyczny
   Nurt:
   • Humanistyczny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Nazywam się Marlena Kosińska, jestem psychologiem, obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Wspieram osoby, które doświadczają różnych życiowych trudności, zmian oraz kryzysów (np. utrata pracy, trudności w związku itp.); czują się przeciążone, zestresowane; chcą pracować nad rozwojem osobistym; chcą poprawić swoje relacje z innymi osobami; doznają przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w IPZ. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Intra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog m.in. w Centrum Praw Kobiet, Polskim Czerwonym Krzyżu oraz placówkach oświatowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Psychoterapeuta

   Psycholog

   Nurt:
   • Gestalt
   • Humanistyczny
   Nurt:
   • Gestalt
   • Humanistyczny
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Psychoterapia jest dla mnie relacją i procesem szukania kontaktu z samym sobą, który pomaga w większym stopniu zrozumieć siebie oraz przywrócić sprawczość i poczucie odpowiedzialności za swoje własne życie. Poznanie siebie, dobra relacja z samym sobą i bycie ze sobą w kontakcie jest dla mnie kluczem do odnajdowania i zaspokajania swoich własnych potrzeb. Uważam, że każdy z nas posiada w sobie siłę do wspierania samego siebie i brania odpowiedzialności za swoje życie, czasami trzeba jej tylko poszukać. Jestem terapeutą Gestalt. Obecnie biorę udział w programie w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie do otrzymania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz trenerem warsztatu psychologicznego. Swoje doświadczenie zdobywałem od lat współpracując z organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty i konsultację, a także będąc tutorem w wolnej szkole demokratycznej. Współtworzę także liceum dla młodzieży z edukacji domowej. Zapraszam Cię do kontaktu jeżeli , chcesz w większym stopniu czerpać satysfakcję z budowanych przez siebie relacji, pragniesz czuć większy wpływ na swoje własne życie lub czujesz że tracisz poczucie odpowiedzialności i sprawczości albo masz trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami. Zapraszam Cię do poszerzenia świadomości i odkrywania siebie w relacji terapeutycznej. Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Psychoterapeuta

   Nurt:
   • Gestalt
   • Humanistyczny
   Nurt:
   • Gestalt
   • Humanistyczny
    Rodzaj terapii:
   • Dla par
   • Indywidualna

   Jestem psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W swojej pracy terapeutycznej stawiam na kontakt z drugą osobą. Prowadząc psychoterapię pomagam dostrzec, iż prawdziwą i najgłębszą zmianą jest samoakceptacja. Zapraszam na terapię osoby, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, cierpieniem psychicznym, kłopotami w relacjach, potrzebują wsparcia w poszukiwaniu radości i sensu życia. Posiadam również wieloletnie doświadczenie biznesowe w prowadzeniu szkoleń kompetencyjnych, procesów rozwojowych i coachingów. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię par.

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Anna Ciucias

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Psycholog

   Interwent kryzysowy

   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
   • TSR
   Nurt:
   • Poznawczo-behawioralny
   • TSR
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna

   Moim celem jest nieść profesjonalną pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną Klientów. Jestem psycholożką. Absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyłam szkolenie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dodatkowo ukończyłam liczne szkolenia przygotowujące do pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającą kryzysu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej oraz w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie i umiejętności praktyczne zdobywałam pracując indywidualnie oraz grupowo z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w takich miejscach jak: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”, Szpital Psychiatryczny Tworki - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii, Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi/ Dom samopomocy oraz poradniach prywatnych. W swojej pracy zajmuję się świadczeniem indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz interwencją kryzysową. Moją ofertę kieruję do osób, które poszukują zrozumienia, wsparcia oraz pomocy w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają. Zapraszam serdecznie anna.ciucias@pervia.pl

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10
   Avatar

   Katarzyna Tofil-Jedynak

   Konsultacja online

   Psychoterapeuta

   Psycholog dzieci i młodzieży

   Psycholog

   Interwent kryzysowy

   Nurt:
   • Humanistyczny
   • Integracyjny
   Nurt:
   • Humanistyczny
   • Integracyjny
    Rodzaj terapii:
   • Dla par
   • Indywidualna
   • Dla dzieci i młodzieży

   Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Terapia jest dla mnie wędrówką w głąb samego siebie. Poszukiwaniem wartości i potencjałów pozwalających na realizowanie potrzeb i pokonywanie trudności. W czasie tej wędrówki staram się towarzyszyć i wpierać osobę w wyborze dróg, którymi chce podążać. Dostosowuję sposób pracy do indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta. Osobę, z którą spotykam się w gabinecie postrzegam całościowo , chcąc poznać i zrozumieć jej wewnętrzny świat uczuć, przekonań, możliwości, doświadczeń i konfliktów . Nie daję gotowych rozwiązań, wierzę natomiast w to, że każdy posiada moc i potencjał do poprawy jakości życia , a moją rolą jest towarzyszyć w drodze do ich odnalezienia. Empatyzuję i bezwarunkowo akceptuję wszystkie emocje, które mogą pojawić się w trakcie procesu terapeutycznego. Korzystam z wielu podejść i technik terapeutycznych. Szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczne, nastawione na budowanie bezpiecznej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji. Czerpię z Gestaltu i terapii behawioralno - poznawczej. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w 2003 r na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności terapeutyczne doskonaliłam w, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czteroletniej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Stale szkolę się i poddaję procesowi superwizji. Osobom, które się do mnie zgłaszają, proponuję pomoc psychologiczną, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży ,terapię par i małżeństw oraz wsparcie z zakresu kompetencji wychowawczych. Szanuję i akceptuję różnorodność, wspieram osoby LGBT+ (m.in. lesbijki, geje, osoby biseksualne oraz trans). Aktywnie pracuję także jako trener asertywności. Prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych , poprawiające poziom samooceny czy motywacji do zmiany. Współpracuję z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie udzielam wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, doświadczającym przemocy czy posiadającym deficyty wynikające z wyuczonej bezradności. Z satysfakcją przyglądam się temu jak odnajdują siebie i wspieram ich w budowaniu konstruktywnej wizji życia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w placówkach takich jak : Poradnia Zdrowia Psychicznego w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową osób dotkniętych syndromem DDA, Zespół małych form i wychowania "Chata" – praca z dziećmi i młodzieżą będących podopiecznymi domu dziecka , Oddział Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku czy prowadzenie spotkań z rodzicami w "Szkole Rodzenia" przy Szpitalu Praskim . Szerokie doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na uchwycenie szerokiej perspektywy potrzeb i sposobów na dawanie poczucia ulgi

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Dziś25.10
   Jutro26.10
   Tu27.10
   We28.10