wszystkie filtry
Filtry

(60)

Avatar

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Psychoanalityczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Psychoanalityczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną opierającą się na podejściu psychodynamicznym, udzielam również konsultacji psychologicznych oraz wsparcia w kryzysie.Pracuję z osobami dorosłymi, zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju, problemami w relacjach z innymi oraz kryzysami emocjonalnymi, a także z osobami doświadczającymi trudności w postaci „problemów dnia codziennego” w życiu prywatnym i zawodowym.W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta. Nie oceniam, nie krytykuję, nie daję gotowych rozwiązań, zadaję pomocne pytania i analizuję. Z ogromnym entuzjazmem poznaję historię oraz sposób patrzenia na świat każdej osoby. Pomagam w rozumieniu mechanizmów, które zakłócają pomyślne funkcjonowanie i prowadzą do dyskomfortu psychicznego.Moją rolą, jest poprowadzenie do odkrycia podstaw, z których wynikają problemy Klienta oraz wsparcie w ich rozumieniu i trwałej przemianie, dzięki której Klient z czasem sam będzie potrafił znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie.Prowadzona w czasie sesji terapeutycznych rozmowa ma również na celu stworzenie możliwości do zaobserwowania charakterystycznego dla danej osoby wzoru myślenia, który w sytuacjach poza gabinetem terapeutycznym może być właśnie źródłem dyskomfortu.Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami o zróżnicowanej diagnozie w miejscach takich jak: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na oddziale dziennym, całodobowym, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Psychiatrii Sądowej, a także w Areszcie Śledczym na stanowisku Psychologa Penitencjarnego.Nigdy nie miałam wątpliwości co do wyboru swojej ścieżki życiowej, cieszę się, że zawód, który wybrałam jest jednocześnie moją największą pasją, dzięki czemu z ogromną przyjemnością i motywacją mogę stale kontynuować swój rozwój i podnosić kwalifikacje, a co za tym idzie - nieść pomoc na najwyższym poziomie.Wolny czas poświęcam najbliższym. Całe serce oddaję zwierzaczkom, które również posiadam. Poza tym uprawiam sport, czytam książki – oczywiście psychologiczne, bo tylko takie lubię. Żyję świadomie i staram się czerpać satysfakcję z każdego dnia i doceniać małe rzeczy. Wierzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a po zmroku zawsze wychodzi słońce:)W relacji z Klientem najważniejsza jest dla mnie otwartość oraz autentyczność, które pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń sprzyjającą postępom w terapii.Pracuję pod stałą superwizją.Serdecznie zapraszam do kontaktu.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Jagoda Gręźlikowska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog sportu

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
Psycholog sportu, terapeutka TSR, trener TUS, pracujący z biofeedbackiem, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu na warszawskim AWF oraz rocznej szkoły trenerskiej, autorka projektu „Mental Calendar”, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w stałej współpracy z superwizorem, absolwentka psychologii klinicznej na USWPS w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, w sportach zespołowych, drużynowych, a także indywidualnych. Prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne z rodzicami, trenerami, a także zawodnikami takich dyscyplin jak piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, sztuki walki, szermierka czy taniec wyczynowy. Pracuje także z muzykami, aktorami oraz osobami ze świata biznesu. Na swym koncie ma również wiele godzin warsztatów o różnorodnej tematyce psychologicznej.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Joanna Cholewa

Konsultacja online

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży
Pracuję jako psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowałam również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuję także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Katarzyna Tutko

Konsultacja online

Psychotraumatolog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Integratywny
Nurt:
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
Nazywam się Katarzyna Tutko, jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Ukończyłam studia psychologiczne (specjalizacja: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Studiowałam Psychologię na Universidad Autónoma de Madrid. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu Psychotraumatologii pod kierownictwem dr hab. Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały. Pracuję z osobami dorosłymi, którzy doświadczyli traumy tj. przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, wypadki komunikacyjne, lotnicze, inwazyjne zabiegi medyczne, napaść, niespodziewana śmierć bliskiej osoby i inne. W swojej pracy wykorzystuję metody terapeutyczne zalecane przez WHO do pracy z osobami po traumie tj. EMDR, Przedłużona ekspozycja, Przetwarzanie poznawcze, Terapia eklektyczna i narracyjna. Ofertę kieruję również do osób dorosłych, które odczuwają potrzebę zmiany oraz doświadczają trudności w relacjach. Pomagam osobom przeżywającym kryzys osobisty, a także mającym trudności z redukcją stresu oraz zmagającym się z zaburzeniami psychosomatycznymi. W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Duży nacisk kładę na budowie relacji terapeutycznej. Wierzę, że każdy człowiek dysponuje zasobami, które pozwalają mu dokonać korzystnej zmiany. Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaję superwizji.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Anna Kupryjaniuk

Konsultacja online

Psychoonkolog

Neuropsycholog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Zapraszam do kontaktu w celu odbycia rozmowy wspierającej oraz diagnostyki neuropsychologicznej osoby dorosłe doświadczające chorób neurologicznych, oraz chorób i zaburzeń psychicznych takich jak: nowotwory i udary mózgu, zapalenie opon mózgowych, wodogłowie, epilepsja, choroba Parkinsona, otępienie (diagnostyka chorób otępiennych), choroby afektywne: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: Neuropsychologia Kliniczna), a także studiów podyplomowych z zakresu Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS (obrona pracy- ocena bardzo dobra). Obecnie jestem w  szkole psychoterapii CBT (nurt poznawczo-behawioralny, pod koniec I roku szkolenia). Na rok 2021 przewiduje obronę pisanego przeze mnie rozprawy doktorskiej z zakresu nauk medycznych.

Moja praca zawodowa od 2018 roku związana jest z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną pacjentów doświadczających chorób psychicznych i neurologicznych w Klinice Neurochirurgii, oraz na Oddziale Chorób Afektywnych. Do moich głównych obowiązków należą tam, oraz kwalifikacja do operacji pacjentów z chorobą Parkinsona lub bólem neuropatycznym. Ponadto zajmuje się adanie pacjentów przed  i po zastoswaniu terapii elektrowstrząsowej. Zajmuję także rozmowami wspierającymi z osobami doświadczającymi trudnych emocji w przebiegu choroby nowotworowej lub/i choroby psychicznej. W ramach mojej pracy w Instytucie IPiN, prowadzę również liczne badania naukowe oraz regularnie publikuję artykuły naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Moje publikacje dotyczą między innymi zakresu leczenia neurochirurgicznego chorób psychicznych (psychochirurgii). 

Jestem autorką własnego programu do rehabilitacji neuropsychologicznej. Prowadziłam też wykłady dotyczące tematyki neuronauk. Ukończyłam wiele kursów, staży i praktyk w zakresie neuronauk oraz pracy z osobami doświadczającymi trudności psychicznych (większość z nich podaję poniżej w moim profilu, osobom zainteresowanym mogę przesłać skany dokumentów potwierdzających moje kompetencje na e-mail). Regularnie uczestniczę w superwizji w zakresie psychoonkologii, neuropsychologii i psychoterapii.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Agata Krupa

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. 
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia. 

W pracy terapeutycznej skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności pacjenta wsparciu w ich rozwiązywaniu. W gabinecie kieruję się poufnością, empatią, zrozumieniem, Kodeksem Moralnym i Etycznym Psychologa a swoją pracę poddaję stale superwizji.
 

Stale szkolę się i rozwijam swoją wiedze w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej także psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji w profesjonalnej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej

 
Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Telefonie Zaufania dla osób w Kryzysie emocjonalnym, w Fundacji Pomocy Psychologicznej dla m.st Warszawy, w Domu Pomocy Społecznej a także w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej w Warszawie oraz w Punkcie Interwencji Kryzysowej. 

 

Leczone choroby 

Kryzys życiowy
Depresja
Myśli samobójcze
Zaburzenia lękowe
Stres
Ból emocjonalny
Kryzys zawodowy
Kryzys emocjonalny
Zaburzenia nastroju
Bezsenność
Zaburzenia koncentracji
Lęki

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Daniel Bordman

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Interwent kryzysowy

Psychodramatysta

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla par

Ukończyłem staż w Instytucie Gestalt w Krakowie. Jestem psychoterapeutą w szkoleniu w Szkole Gestalt w Warszawie, której standardy wyznacza EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy) a moja praca podlega superwizji.

 

Dodatkowe specjalistyczne szkolenia psychoterapeutyczne, które odbyłem to:

* pracy ze wstydem

* traumą / EMDR

 • * praca z metaforą

* psychoterapia online

* wsparcie osób LGBT+

 

Fascynuje mnie rozwój i zmiana poprzez ciało (Lowen), improwizację i techniki dramowe. Jeśli byś tego potrzebował/a, to sięgnę do mindfulness, elementów analizy transakcyjnej, pracy ze snem czy wspomniane wyżej, EMDR Therapy.

Jestem absolwentem Akademi Teatralnej o specjalizacji lalkarskiej, która w połączeniu ze studiami podyplomowymi na SWPS z psychologii społecznej, dała mi różnorodne narzędzia do pracy z drugim człowiekiem.
 
Studia w Chinach oraz kilku miesięczny staż w Norwegi uwrażliwiły mnie na wielokulturowość oraz wszelaką różnorodność i nauczyły dopytywać.Prowadzę indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, zarówno stacjonarnie w Warszawie jak i online.

 

Dobrze czuję się zarówno świecie artystycznym – jestem zawodowym aktorem (Akademia Teatralna) a także projektantem (School of Form), ale także świetnie czytam język korporacji, KPI i deadline. Wielokrotnie pracowałem z problemami związanymi z wyborem drogi życiowej, stresem w pracy czy wypaleniem zawodowym.

 

Gdy nie pracuję, to podróżuję, ale też lubię czasem nie robić nic.

 

Bez względu na to kim jesteś, jakie masz poglądy, kolor skóry, jesteś w mniejszości czy większości, jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam.

 

Jeśli chcesz przeczytać więcej wejdź na www.dobregranice.pl

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne ) z doświadczeniem w pracy z osobami doświadczającymi szerokiego wachlarzu trudności. Aktualnie szkolę się także w zakresie seksuologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Pracuję w podejściu integratywnym na silnym, humanistycznym fundamencie. Uważam, że to nie czas leczy rany, ale doświadczanie. W gabinecie staram się stworzyć warunki, w których klient może bezpiecznie spotykać się ze sobą takim, jakim jest naprawdę. Wierzę, że przybliżanie się do swoich
(nierzadko długo tłumionych) emocji i potrzeb sprzyja wewnętrznej integracji osoby pozwalając jej nie tylko odczuć ulgę w swoich trudnościach, ale krok po kroku stawać się w pełni sobą i doświadczać życia
w sposób nieskrępowany nie będącymi z nią w zgodzie ograniczeniami.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną młodzieży powyżej 13 roku życia oraz osobom dorosłym, które:

• mają trudność w oparciu się na sobie we własnych decyzjach

• mają tendencję do naruszania siebie za cenę akceptacji ze strony innych

• mają nadmierne poczucie odpowiedzialności oraz kontroli

• mają trudności w troszczeniu się o siebie

• czują się winni, gdy próbują stawiać innym granice lub już zrezygnowali z prób ich stawiania

• cierpią z powodu lęku

• doświadczyli w przeszłości traum

• nadmiernie odczuwają lęk przed opuszczeniem w bliskiej relacji

• są wobec siebie bardzo surowe i krytyczne, wymagają od siebie perfekcjonizmu

• zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości

• tkwią w stanie „zblokowania”

• mają trudność z nazywaniem oraz wyrażaniem swoich emocji i potrzeb

• utraciły energię i motywację do działania, pesymistycznie postrzegają rzeczywistość

• chcą odzyskać poczucie własnej wartości i godności

• poszukują swojego miejsca w świecie gdyż czują, że nie pasują do miejsca, w którym aktualnie się znajdują

 

Z zamiłowania jestem także dydaktykiem i z wielką przyjemnością dzielę się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Miałam przyjemność pracować jako wykładowca akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad to realizowałam rozliczne warsztaty oraz szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji miękkich (efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, dynamika grupy) a także takich tematów jak radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, stygmatyzacja, przeciwdziałanie przemocy itp.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Mateusz Gawiński

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Psychoonkolog

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Rodzinna
 • Dla par
 • Grupowa

Witam. Nazywam się Mateusz Gawiński, jestem psychologiem, psychoonkologiem oraz psychoterapeutą poznawczo - behawioralnych w trakcie szkolenia. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w takich miejscach jak:

-Fundacja Onkocafe
-Fundacja Revita
-Szpital Onkologiczny Magodent w Warszawie
-Szpital Uniwersytecki Prokocim - Kraków oddział Onkologii Klinicznej
-Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze w Warszawie
- Ośrodek dla osób uzależnionych od alkoholu w Piotrkowie Trybunalskim
- Centrum Terapii dzieci z Aspergerem SOTIS w Warszawie
-Praca indywidualna z klientem

Jestem również jednym z pomysłodawców Pracownia Wsparcia i Rozwoju Perspektywy, platformy zrzeszającej specjalistów dziedzin psychologicznych.

W swoim gabinecie zajmuje się: obniżonym nastrojem, lękami, problemami w komunikacji interpersonalnej, trudnościami związanymi z przewlekłymi chorobami somatycznymi, trudnościami w związku, niską samooceną, przewlekłym stresem oraz jego psychologicznymi następstwami, trudnościami adaptacyjnymi, pomocą osobom przechodzącym żałobę oraz osobom napotykającym trudności niepozwalające cieszyć się codziennością.

Na co dzień pracuję jako psycholog w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym zajmując się pacjentami i ich rodzinami, a także personelem.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jako studentka Studum Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji kształcę się w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Doświadczenie zdobywałam na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim. Naukowo interesuję się także wpływem wielojęzyczności na procesy poznawcze. 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. 

Posiadam Cambridge Certificate of Proficiency in English (C2) – prowadzę spotkania również w języku angielskim. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Eliza Gniado

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla par

Pracuję w nurcie Gestalt (podejście humanistyczne) i EMDR. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w kryzysie, zmianie, wypaleniu, żałobie, terapię osób z trudnościami zajścia w ciążę i związaną z niepłodnością. Zapraszam także osoby zmagające się z depresją, lękami, którzy mają problemy w relacjach z ludźmi, w związkach. 
Prowadzę terapię par i małżeństw. 
Pracuję z osobami nieheteronormatywnymi.
Od wielu lat równocześnie związana jestem z biznesem, prowadzę wsparcie psychologiczne dla pracowników firm oraz coachingi.

Ważne jest dla mnie skoncentrowanie się na tym, aby człowiek zaczął świadomie przeżywać samego siebie – zrozumiał własne emocje, zaakceptował ciało i intelektualnie poznawał świat.
Jestem absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Zapraszam na indywidualne konsultacje - 1do 3 spotkania po których zarówno Klient jak i ja podejmujemy decyzję co do dalszej pracy. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Konrad Nowak

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, ukończyłem Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (profil psychologia kliniczna).
• Byłem stażystą w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP.
• Współpracowałem także z Fundacją SYNAPSIS jako terapeuta i trener pracujący z dorosłymi i młodzieżą z zespołem Aspergera.
• Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyłem kończąc całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem w trakcie certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy).


• W pracy kieruje się przekonaniem, iż każdy człowiek ma swój własny potencjał do rozwoju, własną historię oraz tempo procesu zmian, a przede wszystkim możliwość wyboru. Psychoterapia jest dla mnie nieskończonym źródłem inspiracji do własnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Michał Wiśniewski

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Seksuolog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamiczno-integracyjnym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz terapię seksuologiczną, zarówno stacjonarnie w gabinecie, jak również w formie online.

 
Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi różnych trudności psychologicznych, np. odczuwających wzmożony lęk, doświadczających stanów obniżonego nastroju lub cierpiących z powodu poczucia niskiej wartości. Pomagam osobom doświadczającym m.in. zaburzeń nerwicowych i lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości.

​​

Prowadząc terapię seksuologiczną oferuję pomoc osobom doświadczającym problemów w obszarze zdrowia seksualnego, takich jak dysfunkcje seksualne (np. zaburzenia erekcji i wytrysku, bolesność podczas stosunku), trudności w relacjach interpersonalnych i brak satysfakcji seksualnej, a także odczuwającym dyskomfort lub niepewność w związku ze swoją orientacją i tożsamością seksualną.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

 

Ukończyłem psychologię o specjalności w zakresie psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłem studia z seksuologii klinicznej. Aktualnie jestem w trakcie całościowych studiów w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum i MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  ​  

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w  Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziłem diagnozę psychologiczną (głównie diagnozę osobowości), konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną, a także w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Współpracuję również z Pracownią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie.

Oprócz pracy klinicznej pracuję naukowo. Aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Monika Przygoda

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Integratywny
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Grupowa

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Od 20 lat zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową, powadzę zajęcia psychoedukacyjne, treningi oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi mającymi problem z nałogowym funkcjonowaniem, cierpiących z powodu kryzysu, trudności życiowych, syndromu DDA oraz z osobami uzależnionymi oraz z ich bliskimi. Pomagam osobom LGBT. Wspieram w rozwoju, samopoznaniu i poprawie jakości swojego życia.

W psychoterapii pracuję w podejściu integracyjnym z uwzględnieniem podejścia ericksonowskiego i behawioralno - poznawczego.
Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.
Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobyłam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (dawniej Szpital Psychiatryczny w Tworkach) oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie, Żyrardowie oraz w Poradni w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

Odbyłam szereg szkoleń:
- terapii motywującej
- terapii uzależnień, współuzależnienia
- terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
- terapii par
- interwencji kryzysowej
- przemocy w rodzinie
- możliwości i specyfiki pracy w grupie osób o innej orientacji seksualnej
- terapia osób odchudzających się
- psychoterapia w leczeniu niepłodności

Doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach oraz poddając swoją pracę superwizji.


 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Paweł Kalinowski

Konsultacja online

Psycholog kliniczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog

Nurt:
  Nurt:
    Rodzaj terapii:
   • Indywidualna
   • Dla dzieci i młodzieży

   Jestem magistrem psychologii i terapeutą pierwszego stopnia terapii koherencji., Psychologię ukończyłem na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuję m.in. z osobami w kryzysach sytuacyjnych czy z osobami chorującymi psychicznie. Zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi - niezależnie od wykształcenia, wyznania, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. W swojej pracy szczególną uwagę poświęcam emocjom, ponieważ jestem zdania, że to one są fundamentem w konstruowaniu nas samych. Emocje pozwalają zrozumieć nam otaczający nas świat, przygotowują nas do działania jak i mają na celu nasz dobrostan. 

   Dodatkowo szkoliłem się w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi czy z niskim poczuciem własnej wartości. Dodatkowo, odbyłem kurs z terapii DBT. Szkolenie odbyłem również z pomocy psychologicznej osobom po stracie jak i pomocy psychologicznej osobom LGBTQIAP+. 

   Pomogę Tobie zrozumieć Twój aktualny stan, jego skutki i przyczyny. Postaram się pokazać umiejętności, które pozwolą kontrolować bądź zmniejszyć np. niechciane myśli, wybuchy agresji czy też poczucie winy. Ważne jest dla mnie, aby w trakcie sesji doświadczyć prawdziwych emocji, jak i je zrozumieć. Zależy mi na stworzeniu w gabinecie bezpiecznej, nieoceniającej przestrzeni pełnej zrozumienia, akceptacji, otwartości i szacunku, gdzie możesz poczuć się sobą razem ze swoimi emocjami czy doświadczeniami. 

   W swojej pracy stosuję się do kodeksu etyki psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W celu zapewnienia jak największej jakości swoich usług, korzystam z regularnego wsparcia u osób z wieloletnim stażem pracy (superwizja).

   pokaż więcej
   • Brak wolnych terminów
   Th21.01
   Dziś22.01
   Jutro23.01
   Su24.01