wszystkie filtry
Filtry

(99)

Avatar

Anna Markowska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psychodietetyk

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog biznesu

Neuropsycholog

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Gestalt
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Gestalt

Mam 42 lat. Z wykształcenia jestem Hotelarzem, Psychologiem, Psychoterapeutą, Pedagogiem, Trenerem Technik Pamięci i Koncentracji Uwagi, Specjalistą ds. Social Media, Nauczycielem języka angielskiego.

Obecnie studiuję DORADZTWO ZAWODOWE, PRZEDSIĘBIORSTWO I COACHING. Od 20 lat pracuję w zarządzaniu. Zaczynałam w hotelarstwie i gastronomii. Zarządzałam personelem, sprzedażą, reklamą, gospodarka magazynową, szkoleniami pracowników, działami konferencyjnymi.

Obecnie skupiam na prowadzeniu gabinet psychoterapii dla dorosłych, dzieci i młodzieży, szkoleniami rozwojowymi a w niedalekiej przyszłości planuję otworzyć działalność w zakresie doradztwa Zawodowego.

Przeprowadzam diagnozę psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci i młodzieży,
Wykonuję testy osobowości,
Prowadzę terapię uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, DDA, DDD, depresji, nerwic i innych.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i parami.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadziłam szkolenia i warsztaty dla szkół, kadry menadżerskiej oraz seniorów. Były to szkolenia merytoryczne z zakresu sprzętu medycznego oraz szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Prowadziłam warsztaty  dla dorosłych z kompetencji personalnych i społecznych oraz zajęcia dla dzieci z języka angielskiego i robotyki.

Bardzo lubię pracę z ludźmi i wśród ludzi. Lubię wnosić dobrą atmosferę i sprawiać, że inni się uśmiechają.

Moją pasją jest mieć wpływ na zmiany, które nas otaczają, wnosić coś dobrego do życia i być pomocną. Zdobywać użyteczną wiedzę, która potem daje owoce w postaci bardziej satysfakcjonującego życia.
Uwielbiam cieszyć się przyrodą i podróżami z moją rodziną.

Prywatnie jestem spełnioną mamą dwójki chłopców oraz żoną.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Urszula Nakielska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami w ramach wsparcia psychologicznego, terapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą.
Prowadzę:
- Konsultacje- od jednego do kilku spotkań, służących poznaniu obszarów trudności pacjenta i określeniu właściwych metod pracy (konsultacja trwa 50 min)
- Psychoterapię dorosłych i młodzieży w Nurcie Psychoterapii Psychodynamicznej (sesja trwa 50 min)
- Wsparcie psychologiczne dorosłych i młodzieży w oparciu o metody stosowane w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (sesja trwa 50 min)
- Psychoterapia par w Nurcie Psychodynamicznym (sesja trwa 60 minut)

Wsparcie psychologiczne i jego forma zależy od potrzeb pacjenta i doświadczanych przez niego trudności oraz oczekiwań jakie ma wobec pracy z psychologiem. W ramach wsparcia psychologicznego, możliwe jest: wspieranie pacjenta podczas doświadczenia kryzysu, pomoc w lepszym zrozumieniu siebie i własnych potrzeb, pomoc w odnalezieniu się w sytuacji trudnej i przyjrzeniu się jej z innej perspektywy, praca nad aktualnymi trudnościami i wprowadzaniem zmian w funkcjonowaniu pacjenta (w obszarach relacji międzyludzkich, zawodowych, motywacji, komunikacji i wielu innych). Opierając się na metodach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog i pacjent koncentrują się na konkretnej obszarze problemowym, wyznaczają cel pracy. Przy wsparciu psychologa pacjent, tworzy plan działania, określić swoje zasoby, pomocne w realizacji celu oraz trudności, które mogą mu przeszkodzić. Psycholog wspiera pacjenta w realizacji założeń i pracuje z pacjentem nad pojawiającymi się trudnościami.

Psychoterapia w Nurcie Psychodynamicznym jest rozmową, tworzeniem relacji terapeutycznej między psychoterapeutą i pacjentem. Pacjent przy pomocy psychoterapeuty ma możliwość lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz otaczającej go rzeczywistości. W procesie terapii psychodynamicznej istotnym elementem jest pomoc pacjentom w odkryciu nieświadomych mechanizmów i konfliktów wewnętrznych oraz określeniu i zrozumieniu własnych potrzeb. Relacja terapeutyczna daje pacjentom możliwość stworzenia bezpiecznej dla siebie przestrzeni, w której mogą konfrontować się ze swoimi trudnościami, emocjami i doświadczeniami, przy wsparciu specjalisty. W zależności od zdiagnozowanych trudności terapia psychodynamiczna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Psychoterapia par ma na celu pomoc partnerom w określeniu przyczyn trudności w ich relacji. Wzajemnym zrozumieniu, dostrzeżeniu i zaspokajaniu potrzeb swoich i partnera. Analizowane na sesjach emocje, myśli, wyobrażenia i oczekiwania partnerów względem siebie pomagają budować wzajemne zrozumienie i komunikację.

Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Jest to kurs rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psy­cho­log­iczne i Pol­skie Towarzystwo Psy­choter­apii Psychodynamicznej.
Ukończyłam Szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzone przez Laboratorium Terapii i Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem Mediatorem certyfikowanym przez Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów.
Studia magisterskie na kierunku: Psychologia( stacjonarne jednolite magisterskie), ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Jagoda Gręźlikowska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog sportu

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży
Psycholog sportu, terapeutka TSR, trener TUS, pracujący z biofeedbackiem, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu na warszawskim AWF oraz rocznej szkoły trenerskiej, autorka projektu „Mental Calendar”, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w stałej współpracy z superwizorem, absolwentka psychologii klinicznej na USWPS w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, w sportach zespołowych, drużynowych, a także indywidualnych. Prowadzi spotkania grupowe oraz indywidualne z rodzicami, trenerami, a także zawodnikami takich dyscyplin jak piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, sztuki walki, szermierka czy taniec wyczynowy. Pracuje także z muzykami, aktorami oraz osobami ze świata biznesu. Na swym koncie ma również wiele godzin warsztatów o różnorodnej tematyce psychologicznej.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Paweł Augustyniak

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Seksuolog

Psychotraumatolog

Psycholog dzieci i młodzieży

Interwent kryzysowy

Diagnosta psychologiczny

Terapeuta uzależnień

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Integratywny
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Moja praca polega na uaktywnieniu potencjału pacjenta (zasobów, mocnych stron będących głównym czynnikiem leczącym w terapii). Mój styl działania jest bezpośredni i ukierunkowany zmianę, która jest potrzebna danej osobie w danym momencie. Oferuję terapię krótkoterminową i dopasowaną do indywidualnych potrzeb i celów określonych przez pacjenta.

Jestem psychologiem, ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jestem także absolwentem Wydziału Teorii Literatury Uniwersytetu w Lizbonie (uzyskałem absolutorium). Odbyłem szereg szkoleń z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Czteroletniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zdobyłem prowadząc psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną. Pracowałem jako psycholog i pedagog (wychowawca) w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Społecznych STO na Bemowie w Warszawie - w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Wcześniej odbyłem staż na oddziale dla młodzieży zagrożonej samobójstwem w Hospital de Santa Maria w Lizbonie.

Od 15 lat zajmuję się medytacją, jeżdżę na treningi i odosobnienia, od 7 lat organizuję kursy medytacyjne w tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jestem uczniem Lopona Ogyana Tanzina Rinpoche (mistrza Vajrayany ze szkoły Nigma), któremu asystowałem w kursach medytacji i pod którego okiem intensywnie praktykowałam w ośrodku medytacji w Sarnath w Indiach.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej, terapii par, rozwoju osobistym, oraz pomocy w momentach kryzysowych: kryzysach egzystencjalnych i poszukiwaniu tożsamości. Jako psycholog staram się łączyć naukowe podejście, zgodne z zachodnią wiedzą psychologiczną z moim doświadczeniem płynącym z praktykowania medytacji.

Usługi online / Warszawa (Ochota)

Terapia indywidualna
Konsultacja psychologiczna
Interwencja kryzysowa
Terapia par
Hipnoterapia
Mindfulness
Coaching

Ceny:
sesja 50 min • 160zł
sesja 90 min • 200zł

Szkolenia dla firm • szczegóły do ustalenia

Żeby umówić spotkanie proszę o kontakt telefoniczny, widomość email, sms lub kontakt przez Whatsapp.

Chętnie odpowiem na pytania :)

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Joanna Cholewa

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży
Pracuję jako psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowałam również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuję także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Anna Zwęglińska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Wierzę, że każdy z nas może wieść satysfakcjonujące i szczęśliwe życie.

 

Pracuję psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi oraz nastolatkami w obszarach:

- lęku, 

- traumy, 

- żałoby, 

- straty, 

- kryzysów, 

- trudnych doświadczeń życiowych, 

- zaburzeń odżywiania,

- zaburzeń nastroju,

- zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,

- orientacji i tożsamości seksualnej,

oraz z osobami, które zgłaszają brak satysfakcji z życia, czują się zagubione, szukają sensu i chcą się rozwijać poprzez rozwój samoświadomości.

 

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, pozostaję w stałej superwizji i nieustannie podnoszę swoją wiedzę i warsztat. Ukończyłam filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Prowadzę psychoterapię w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Daniel Bordman

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psychodramatysta

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna

Ukończyłem staż w Instytucie Gestalt w Krakowie. Jestem psychoterapeutą w szkoleniu w Szkole Gestalt w Warszawie, której standardy wyznacza EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy) a moja praca podlega superwizji.

 

Dodatkowe specjalistyczne szkolenia psychoterapeutyczne, które odbyłem to:

* pracy ze wstydem

* traumą / EMDR

 • * praca z metaforą

* psychoterapia online

* wsparcie osób LGBT+

 

Fascynuje mnie rozwój i zmiana poprzez ciało (Lowen), improwizację i techniki dramowe. Jeśli byś tego potrzebował/a, to sięgnę do mindfulness, elementów analizy transakcyjnej, pracy ze snem czy wspomniane wyżej, EMDR Therapy.

Jestem absolwentem Akademi Teatralnej o specjalizacji lalkarskiej, która w połączeniu ze studiami podyplomowymi na SWPS z psychologii społecznej, dała mi różnorodne narzędzia do pracy z drugim człowiekiem. Jednak nie o narzędzia tu chodzi ale o spotkanie, dzięki któremu będziesz mógł rozpoznać swoje nieświadome ograniczenia i jeśli tak zdecydujesz, zmienić je.
 
Co jeszcze powinieneś o mnie mnie wiedzieć? Studia w Chinach oraz kilku miesięczny staż w Norwegi uwrażliwiły mnie na wielokulturowość oraz wszelaką różnorodność i nauczyły dopytywać, bo nie zawsze to co nam się wydaje, że czymś jest, jest tym faktycznie.Prowadzę indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, zarówno stacjonarnie w Warszawie jak i online.

 

Dobrze czuję się zarówno świecie artystycznym – jestem zawodowym aktorem (Akademia Teatralna) a także projektantem (School of Form), ale także świetnie czytam język korporacji, KPI i deadline. Wielokrotnie pracowałem z problemami związanymi z wyborem drogi życiowej, stresem w pracy czy wypaleniem zawodowym.

 

Gdy nie pracuję, to podróżuję, ale też lubię czasem nie robić nic.

 

Bez względu na to kim jesteś, jakie masz poglądy, kolor skóry, jesteś w mniejszości czy większości, jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam.

 

Jeśli chcesz przeczytać więcej wejdź na www.dobregranice.pl

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Aleksandra Bogusławska

Konsultacja online

Psycholog

Jestem magistrem psychologii. Prowadzę porady oraz konsultacje psychologiczne stacjonarnie i online. 

Oferuję pomoc psychologiczną w obszarach :

SFERA OSOBISTA I EMOCJONALNA :
- wsparcie w kryzysach rozwojowych
- rozwój kompetencji interpersonalnych
- poczucie własnej wartości
- komunikacja interpersonalna
- diagnoza i rozwój zasobów osobistych
- poradnictwo w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych
- asertywność

SFERA ZAWODOWA :
- autoprezentacja
- coaching
- rozwój osobisty
- motywacja
- komunikacja interpersonalna w zespole
- wypalenie zawodowe

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Dorota Jurczyk

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Systemowy
 • Integratywny
Nurt:
 • Systemowy
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna
Psycholog, psychoterapeuta dorosłych, par i rodzin. W psychoterapii ważne jest dla mnie, aby zatrzymać się razem z klientem, wspólnie przyjrzeć temu, co dzieje się w jego życiu, zrozumieć i towarzyszyć w szukaniu satysfakcjonujących go rozwiązań. Pracuję w podejściu systemowym. Pozwala ono przyjrzeć się doświadczeniom z szerszej perspektywy i zwraca uwagę na zależności zachodzące w relacjach. Korzystam też z technik innych nurtów terapeutycznych w zależności od potrzeb klienta. Zapraszam dorosłych, którzy: • czują się samotni i bezradni, • doświadczają trudności w relacjach, • maja niską samoocenę, • chcieliby lepiej rozumieć siebie, • znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Pracuję również z parami i rodzinami, które: • chciałyby lepiej rozumieć swoją rodzinę i to, co się w niej dzieje, • mają trudności w porozumiewaniu się, • doświadczają sytuacji kryzysowej, • odczuwają brak satysfakcji z życia rodzinnego, • czują się bezradne wobec pojawiających się trudności. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Agnieszka Truszkowska

Konsultacja online

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Psychodietetyk

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

Psycholog Społeczno-kulturowy. 

Specjalizacje: uzależnienia, psychologia rodziny, komunikacja interpersonalna, szkolenia, warsztaty. 

Założycielka Stowarzyszenia The Art of wellness-sztuka dobrostanu. W pracy psychologa upatruję szansę na rozwój emocjonalny klienta, pomagam przezwyciężyć trudności, rozwiązywać problemy sytuacyjne, osobowościowe, kształtować postawy i zachowania oraz cele, aktywizować. 

Prowadzę warsztaty art dla chętnych- rozwój osobisty poprzez sztukę.

Pracowałam w firmach jako badacz rynku, psycholog diagnosta - dobór osób na stanowiska pracy , rekruter, wspierałam firmy w rozwoju sprzedaży, PR, psychologii konsumenta i reklamy. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Alicja Zalewska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Seksuolog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

psycholog, logoterapeuta (członek PTLiNPS), pedagog, specjalista seksuolog, mediator, terapeuta biofeedback

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Iwona Ring

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

 

Pracuję z parami poszukującymi porozumienia w związku, doświadczającymi trudnych do rozwiązania nieporozumień i konfliktów, trudności w relacjach rodzinnych, zmian i kryzysów w związku. 
Prowadzę konsultacje i terapię dla rodzin, wspierając je w poprawie relacji rodzinnych, komunikacji, poszukujących rozwiązania trudnych sytuacji towarzyszących rozwojowi i wychowaniu dzieci. 
W indywidualnej pracy z pacjentami dorosłymi wspieram ich w rozwoju osobistym, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, budowaniu dobrych relacji z bliskimi, w rodzinie i w pracy. Prowadzę konsultacje indywidualne i rodzinne w sytuacjach okołorozwodowych. 
Jestem właścicielką Pracowni Psychologicznej Ego. Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta od 2001 roku. Zapraszam Cię na spotkanie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Katarzyna Ostrowska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia. Od 8 lat pracuję wspierając oraz pomagając w rozwoju oraz trudnościach.

Pracuję z osobami, które:
- doświadczają trudności emocjonalnych i z relacjami,
- chcą poszerzyć świadomość oraz odkryć motywacje swoich działań,
- są w kryzysie i w trudnych sytuacjach,
- chcą zmiany w swoim życiu.

Wiem, że każde z nas posiada własną, niepowtarzalną fenomenologię – osobista historia, doświadczenia i „pakiet wrodzony” jak np. temperament. To wszystko składa się na niepowtarzalną osobę, którą jesteś. Dzięki temu każda relacja jest inna, unikatowa. I to relacja między dwójką ludzi jest czymś, co wspiera, pomaga i leczy.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Katarzyna Piotrowska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
Nurt:
 • Gestalt
 • Humanistyczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Indywidualna

 

Jestem psychoterapeutką  humanistyczno-egzystencjalną, terapeutką par. Ukończyłam 4-letnie studia psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie- posiadającym  akredytację EAGT i PTP. Obecnie jestem w procesie certyfikacji.
Odbyłam staże i praktyki m.in. na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego , Zespole Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie gdzie prowadziłam  z młodzieżą spotkania grupowe oraz indywidualne jako psychoterapeutka. Współpracowałam również z Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Prowadzę warsztaty rozwojowe i terapeutyczne.
Współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego Educatio.
Odbyłam szkolenia m.in. :


-Terapia Pary w oparciu o teorię więzi -pr. Krystyna Mierzejewska-Orzechowska (2020/2021)


-Gentle Bioenergetic -teoria i parktyka pr. Richard C, Overly (2016)


-Oblicza wstydu -warsztat dla psychoterapeutów pr. Krystyna Waszkowska-Wójcik (2019 r)


-Muzykoterapia -dr. M. Kierył( 2019)


 -Technika Alexandra pr. Magdalena Kędzior ( 2014)


-Trening pracy poprzez ciało -pr. Zofia Pierzchała (2019)


-Trening terapeutyczny -pr. M. Kostrzewski(2020)
 
Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych w której stosuje elementy technik pracy z ciałem i oddechem, treningu uważności, psychodramę, arteterapię oraz autorską formę muzykoterapii. Pomagam w kryzysach życiowych, trudnościach w relacjach, depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach osobowości, osobom cierpiącym z powodu lęku społecznego, artystom zmagającym się z tremą czy wypaleniem zawodowym, parom  zmagającym się z kryzysem, po zdradzie czy  w kłopotach w komunikacji.

Swoją praktykę poddaję stałej superwizji.

Z pierwszego wykształcenia jestem muzykiem. Ukończyłam Uniwersytet Muzyczny im.F Chopina w Warszawie i muzyka wciąż pozostaje moją pasją. Uwielbiam muzykę baroku, ale też Stinga, Jamiroquai, jazz ,teatr i zumbę.


W procesie psychoterapii za kluczową uważam relację i to co ona ze sobą niesie. Jestem przekonana, że w nawet w najbardziej dotkliwym cierpieniu warto poszukać drogi rozwiązania w spotkaniu z drugim człowiekiem

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  

Kontakt

Gabinet:

Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73/58

te. 509099897

 

 

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04
Avatar

Magdalena Ziomko

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Psychodietetyk

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Terapia schematu
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Terapia schematu
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia.

Obecnie jestem w trakcie poszerzania swojej wiedzy w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (akredytowanej przez Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem). W swojej pracy wykorzystuje elementy Terapii Schematu, Mindfulness.

Komu pomagam?

Pracuję z osobami dorosłym doświadczającymi trudności w obszarze emocji, problemów w relacjach, różnego rodzaju kryzysach. Bliskie jest mi praca z osobami cierpiącymi na choroby psychosomatyczne, borykające się ze zmianami zawodowymi czy będące pod wpływem przewlekłego stresu.

Czym kieruję się w procesie terapii?

Najważniejszym elementem jest dla mnie relacja oparta na zrozumieniu, zaufaniu otwartości i poufności.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Moje doświadczenie

Pracuję z ludźmi od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Telefonie Zaufania dla osób w Kryzysie emocjonalnym, w  trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii a także w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej w Warszawie.  

Prywatnie lubię trekking, czytanie książek i spędzanie czasu z moim czarnym labradorem.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś14.04
Jutro15.04
Fr16.04
Sa17.04