wszystkie filtry
Filtry

(7)

Avatar

Monika Walkiewicz

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Rodzinna
 • Dla par

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji.

Bliska jest mi także praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Mam 17 letnie doświadczenie pracy w zawodzie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Poza wsparcie psychologicznym i terapeutycznym, prowadzę szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Andrzej Głodek

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Pracuję z osobami dorosłymi.

W szczególności pracuję z osobami doświadczającymi lęku (w różnych formach) oraz zagubienia w życiu i zmianach w życiu. Pomogę Ci odnaleźć się w zmianach życiowych, poszukiwaniu szczęścia, tego, kim dziś jesteś i co jest dla Ciebie ważne - oraz jak się do tego zbliżać. Pomogę rozwiązać problemy związane z lękiem, depresją, nadmiernym perfekcjonizmem, czy też dużym nasileniem samokrytyki. Pomogę Ci poradzić sobie w kryzysie (także egzystencjalnym), zmienić relację z myślami (np. tzw. "mniej myśleć") i emocjami (pozwolić sobie ich doświadczać, nie upychać ich głęboko w sobie).

Pomogę Ci także, gdy nie wiesz, co Ci dolega, czujesz się zagubiony/a lub potrzebujesz wsparcia w trudnym dla Ciebie czasie.

Bliskie są mi również tematy związane z duchowością i medytacją.


Korzystam z psychoterapii humanistycznej połączonej z psychoterapią akceptacji i zaangażowania (tzw. 3 fala poznawczo-behawioralna) oraz uważnością i logoterapią (terapią poprzez sens i znaczenie)

W naszej współpracy (gdyż tym właśnie jest psychoterapia) odnosimy się zarówno do tego jak przeżywasz swoje życie (emocje) oraz w jaki sposób o nim myślisz (myśli). Bierzemy (silnie!) pod uwagę Twoje wartości - często najpierw ich poszukując. Nie pomijamy jednak roli ciała i jego funkcjonowania (np. układu nerwowego), naszych reakcji fizycznych na przeżywane trudności.

Gdy pracujemy w ten sposób - ciałem, emocjami, myślami i duchem (wartościami) - jesteśmy w stanie elastycznie dostosować się i zbliżać się do Twoich potrzeb i dążyć do pogłębienia zrozumienia oraz wprowadzenia ważnych dla Ciebie zmian w Twoim życiu.

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Seksuolog

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • TSR
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla dzieci i młodzieży

W 2008 roku zaczęłam swoją praktykę zawodową w pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością, zaburzonymi psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną, następnie powiększyłam oddziaływania na grupę jaką stanowią rodziny zastępcze i podopieczni rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Specyfika klientów zmotywowała mnie do nabywania nowej wiedzy i rozwoju kompetencji w pracy z osobami mającymi traumatyczne przeżycia, lęki, zaburzony styl przywiązania oraz rozwijąjące się zaburzenia osobowości. Dała mi również szanse wspierać rodziców zastępczych w skutecznych, terapeutycznych oddziaływaniach na rzecz swoich podopiecznych. Obecnie pracę diagnosty łączę z pracą psychoterapeutyczną, a także prowadzę konsultacje seksuologiczne dla osób ujawniających różnego rodzaju trudności w obszarze tożsamości płciowej, preferencji, orientacji seksualnej oraz bliskości i intymnosci w związku. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W pracy skupiam się na budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, aby każdy klient, który zechce przejść drogę terapii wraz ze mną, czuł się zaopiekowany i zrozumiany. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Monika Kampioni-Zawadka

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem magistrem psychologii (specjalność psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching) w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

Obecnie pracuję jako psycholog dyżurujący w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Mental Health Helpline świadcząc wsparcie psychologiczne dla pracowników różnych organizacji. Równolegle prowadzę własny gabinet w Poznaniu. 

 

Pomagam osobom zagrożonym stresem, kryzysem życiowym lub zawodowym, z obniżonym nastrojem, o niskim poczuciu własnej wartości, z problemami psychosomatycznymi, wypalonym zawodowo, przeżywającym stres okołoporodowy oraz wszystkim, którzy chcieliby zająć się rozwojem zawodowym, osobistym, wprowadzaniem zmian. Pracuję również z pacjentkami chorymi na Hashimoto nad emocjami towarzyszącymi zmaganiom z chorobą. 

 

W swojej pracy wykorzystuję techniki zaczerpnięte z psychoterapii w nurcie Gestalt, systemowym, poznawczo-behawioralnym oraz ACT. Jestem w trakcie rocznego szkolenia z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. 

Możliwość umawiania wizyt stacjonarnych w gabinecie lub online. W trakcie pandemii preferowane wizyty online.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla par
 • Grupowa

Przyjmuję w Gabinetach Psychologicznych na Bogusławskiego 31. Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, ale też doradcą zawodowym, specjalistą pracy z ciałem Kino Mana (Lomi Lomi Nui) oraz providerem TRE® w trakcie certyfikacji. Szczególnie interesują mnie połączenia pomiędzy ciałem i psyche, a także tropienie neurofizjologicznych i neurorozwojowych przyczyn trudności moich klientów. Pracuję w nurcie systemowym, ale inspiruję się też innymi szkołami - Bioenergetyką Lowena, Racjonalną Terapią Zachowania, NARM, czyli terapią traumy rozwojowej, Psychoterapią Skoncentrowaną na Emocjach (EFP), Narracyjną Terapią Więzi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Kamil Wieteska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • DBT
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • DBT
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Grupowa

Jestem psychologiem i psychoterapeutą ACT.
Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają różnych trudności. Szczególnie interesuję się kryzysami, problemami w relacjach i lękiem, stresem, prokrastynacją i perfekcjonizmem. Pomagam ludziom, którzy cierpią m in. na zaburzenia depresyjne, obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne, lęk paniczny.

Specjalizuję się w Terapii Akceptacji i Zaangażowania, szkoląc się u polskich i zagranicznych trenerów. W tym podejściu skupiam się na lepszym radzeniu sobie z obecną sytuacją oraz na pełniejszym życiu. W swojej pracy w zależności od sytuacji wykorzystuję też inne podejścia terapeutyczne, takie jak Terapia Skoncentrowana na Współczuciu, Racjonalna Terapia Zachowań, Terapia Poznawczo-Behawioralna, Terapia Dialektyczno-Behawioralna, czy Terapia Schematów. Dbam o to by wszystkie podejścia terapeutyczne i techniki, z których korzystam miały potwierdzoną przez badania naukowe skuteczność. By mieć pewność, że razem z klientem idziemy w dobrym kierunku i zapewnić wysoka jakość usług swoją pracę poddaje stale superwizji, dwa razy w miesiącu.

Zrealizowałem staże kliniczne w takich placówkach jak: Centrum Zdrowia Psychicznego w szpitalu HCP w Poznaniu, Poradnia Leczenia uzależnień na Placu Kolegiackim w Poznaniu, Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Poznaniu.

Jako naukowiec pracowałem jako menadżer laboratorium PrejudiceLab przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie zajmowałem się badaniami psychofizjologicznymi nad grupowym narcyzmem, wykluczeniem, agresją i uważnością. Aktualnie zajmuje się adaptacją narzędzi do badań klinicznych.

Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konferencjach i szkoleniach dla psychoterapeutów.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01
Avatar

Weronika Sochańska

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Psycholog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem magistrem psychologii (2014), certyfikowanym terapeutą uzależnień (certyfikat nr SP/1681/2019) i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji (obecnie na ostatnim roku Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Intra w Warszawie). Od 2014 roku prowadzę terapie indywidualne i grupowe w Poradniach NFZ z osobami m.in. uzależnionymi, borykającymi się z depresją, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami lękowymi.

Pracuję w nurcie humanistycznym, co oznacza że najważniejsza dla mnie jest pełna empatii relacja, w której wspólnie szukamy Twojego wewnętrznego kompasu wskazującego drogę do autentyczności, akceptacji i zrozumienia siebie. Chcę pomóc Ci znaleźć przestrzeń wewnętrznego spokoju. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Th21.01
Dziś22.01
Jutro23.01
Su24.01