wszystkie filtry
Filtry

(27)

Avatar

Dawid Juszyński

Konsultacja online

Psycholog

Nurt:
 • Integratywny
 • TSR
Nurt:
 • Integratywny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i mogę śmiało powiedzieć że zawód ten to moja ogromna pasja. W mojej pracy opieram się tylko na udowodnionych naukowo metodach pracy psychologicznej. Łączę najskuteczniejsze narzędzia głównych nurtów terapeutycznych i coachingu aby w jak najkrótszym czasie mój klient odzyskał równowagę emocjonalną i uzyskał zadowalający poziom swoich możliwości. Uważam, że wszyscy mamy w sobie niezbędną energię i wiedzę, aby pokonać wszystkie swoje problemy - musimy tylko stworzyć odpowiednie warunki żeby nasze zasoby się zmaterializowały. Reprezentuję męski punkt widzenia w rozwiązywaniu problemów w życiu i w pracy, polegający na zebraniu wszystkich dostępnych możliwości pokonania trudności i pomocy w zastosowaniu najbardziej skutecznej.  Integracja kilku różnych szkół terapeutycznych pozwala mi dostosować metody pracy do każdego typu osobowości, jak i do większości problemów psychologicznych takich jak napady paniki, lęki, obniżenie nastroju, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w relacjach czy opanowanie własnych emocji. Po latach nauki i weryfikowania skuteczności w praktyce, wybrałem najbardziej sprawdzone narzędzia i terapie:
- techniki terapii poznawczo- behawioralnej - modyfikacja sposobu myślenia i zachowań w celu poprawy jakości życia
- neuropsychologia - relacje między układem nerwowym a procesami poznawczymi
- terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) - terapia ta pozwala w pełni zaangażować się w swoje życie. Tworzy wartościowe i mające znaczenie życie i pomaga radzić sobie z uciążliwymi myślami i nieprzyjemnymi emocjami
- terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) - skoncentrowanie na osiągnięciu określonego celu, a nie analizie problemu czy deficytów
- racjonalna terapia zachowania (RTZ)- nurt krótkoterminowy terapii poznawczo-behawioralnej,  jest to metoda pracy z emocjami, służąca lepszym myślą i przekonaniom oraz zmianie zachowania
- terapia schematów - odkrywanie źródeł niespełnionych potrzeb emocjonalnych z najmłodszych lat aby wspierać rozwój poczucia własnej wartości i adekwatności oraz budować dobre relacje.

Jestem dumnym współwłaścicielem jednego z najlepszych centrów psychologicznych w Poznaniu - Self skuteczne terapie. Od kilkunastu lat zespół najlepszych ekspertów codziennie pomaga ludziom wieźć pełne i szczęśliwe życie. Wszyscy pracujemy zgodnie z  kodeksem etyczno- zawodowym psychologa i regularnie poddajemy się superwizji.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Honorata Łukaszewska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Może stres pochłania Ci resztki energii...? Może ostatnio nie potrafisz wypocząć...?
Może na skutek pandemii jesteś w złej formie psychicznej...?
Może zawalił Ci się świat po bolesnej stracie...?
Może nie potrafisz wrócić do siebie po śmierci bliskiej Osoby...?
Może to, co robisz zawodowo lub poza pracą nie daje Ci satysfakcji...?
Może zmagasz się z lękami, wybuchami złości, ciągłym napięciem, objadaniem, stanami zniechęcenia, depresji, bezsennością itp....?
Może nie wierzysz w siebie? Może działasz jakby "na hamulcu"...?
Może zmagasz się ze skutkami pochodzenia z dysfunkcyjnego domu albo żyjesz w takim domu...? Na przykład z osobą przemocową, przewlekle chorą lub uzależnioną...?
Może trapią Cię pesymistyczne myśli, może brakuje Ci nadziei...?
Może trudno Ci wyrażać siebie, swoje emocje, obawy, potrzeby...?
Może jesteś uwikłan/y w relacje, które Cię niszczą? Może doświadczasz przemocy fizycznej, ekonomicznej lub psychicznej...?
Może nadal cierpisz wskutek znanego Ci lub nieuświadomionego doświadczenia traumatycznego (wypadek, choroba, zabieg medyczny, nadużycia, katastrofa naturalna itp.)...? Albo trudnego dzieciństwa...?
- Jeśli już za długo borykasz się sam/a ze swoim problemem, mogę Ci potowarzyszyć w poszukiwaniu zdrowego, pięknego życia. Nie dam Ci gotowych rozwiązań, ale jako psychoterapeuta mogę pomóc Ci skontaktować się ze swoimi emocjami, sygnałami z ciała oraz najbliższymi Ci wartościami, abyś odnalazł/a w życiu balans, spokój i radość i realizował/a swoje talenty.
Jestem przekonana, że zdrowia i radości z życia warto szukać nie tylko poprzez zmianę myślenia, ale też poprzez dobry kontakt z własnym ciałem, pracę z wyobraźnią, medytację lub modlitwę.

Jestem magistrem Psychologii (Uniwersytet SWPS, specjalność kliniczna), przeszłam 3-letnie szkolenie z Psychoterapii Tańcem i Ruchem Dance Movement Therapy, szkolenia z Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, z pracy z z żałobą, nadużyciami seksualnymi oraz liczne szkolenia z zakresu choreoterapii, tańca i pracy z ciałem (Life/Art-Process Anny Halprin, taichi, taniec współczesny, gaga, Improwizacja i Symbolika Ciała Detlefa Kapperta, ruch autentyczny, tańce w kręgu itd.). Mam uprawnienia facylitatora Emotion Aid®. Obecnie jestem adeptką szkolenia certyfikującego Somatic Experiencing® (SE™) na III roku, gdzie uczę się ,jak pomagać osobom dotkniętym uświadomioną lub nieuświadomioną traumą.

 Praca z traumą tą metodą, pojmowaną jako rozregulowanie organizmu pod wpływem nadmiernego (nagłego lub ciągłego) stresu, idąca w parze z doświadczaniem ruchu i ciała jest według mnie bardzo efektywna. Stąd często zachęcam klientów, aby wstali z fotela w gabinecie i szukali w ruchu, w doznaniach z ciała, skojarzeniach, czasem w spontanicznym tańcu lub ćwiczeniach uważnościowych itd. drogi do zdrowia. Pracuję też z grupami i cenię sobie bardzo siłę terapii grupowej - uczą one w bardzo naturalny sposób, m.in. jak zadbać o zdrowe relacje, pobudzić swoją kreatywność, docenić życie.
Najczęściej pracowałam z osobami z zaburzeniami nerwicowo-lękowymi i depresyjnymi, w żałobie, z bliskimi osób z chorobą alkoholową, seniorami, opiekunami osób z niepełnosprawnością, z osobami z zaburzeniami odżywiania, chorymi onkologicznie.
Prowadzę również indywidualne lub grupowe treningi relaksacyjne.
Zapraszam serdecznie!

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Justyna Filipiuk

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej – Gestalt. To podejście terapeutyczne cechuje się indywidualnym, empatycznym spojrzeniem na dotychczasowe doświadczenia klienta. Relacja opierana jest na kilku fundamentach: poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej autentyczności, zaufaniu i akceptacji. Celem terapii jest poszerzenie wiedzy o sobie, poprzez poszukiwanie zrozumienia swojego umysłu jak i ciała oraz obranej drogi życiowej. W swojej praktyce inspiruję się myślą Fritza Perlsa oraz psychologią egzystencjalną Irvina Yaloma. Pracuję z młodzieżą powyżej 12. roku życia oraz dorosłymi.

 

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcąc się w specjalnościach psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz psychologii zdrowia i choroby (w tym psychoonkologii). Obecnie jestem na II etapie szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Moja ścieżka szkoleniowa spełnia standardy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).

 

Swoje doświadczenie poszerzałam przeprowadzając warsztaty integracyjno-aktywizujące dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu. Odbyłam półroczny staż na oddziale dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, prowadząc terapię zajęciową oraz współprowadząc psychoterapię grupową.

 

Specjalizuję się w pomocy Osobom zmagającym się z:

 • ‣ Zaburzeniami osobowości,
 • ‣ Zaburzeniami emocjonalnymi (w tym z depresją czy dystymią),
 • ‣ Zaburzeniami lękowymi (w tym z atakami paniki czy lękiem uogólnionym),
 • ‣ Zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • ‣ Nadmiernym stresem,
 • ‣ Nagłymi kryzysami,
 • ‣ Skutkami przeżytej traumy, żałobą i utratą bliskiej osoby,
 • ‣ Chorobami onkologicznymi,
 • ‣ Problemami rozwojowymi,
 • ‣ Problemami z samooceną,
 • ‣ Problemami egzystencjalnym (poczucie bezsensu i pustki),
 • ‣ Problemami interpersonalnymi (w związkach czy relacjach rówieśniczych).
 •  

Moja praca podlega Kodeksowi Etyczno-Zawodowemu Psychologa, Kodeksowi Etycznemu Psychoterapeuty oraz regularnej superwizji szkoleniowej.

 

Oferuję spotkania terapeutyczne w języku polskim i angielskim.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Psycholog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz Seksuologia kliniczna). Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Ponadto współpracowałam z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Obecnie pracuję w klinice NeuroTeam, Specjalistycznym Centrum Medycznym LacusMed s.c. oraz Centrum Psychoterapii Solutio, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne. Dodatkowo pełnię funkcję psychologa w Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, gdzie wspieram osoby zmagające się z zaburzonym poczuciem równowagi psychicznej.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, którego głównym obszarem zainteresowania jest więź między pacjentem a psychoterapetą. Wykorzystywana teoria bazuje na dorobku psychoanalizy oraz założeniu o istnieniu nieświadomości i jej wpływu na ludzkie życie.

Zapraszam osoby w kryzysie, zmagające się z poczuciem braku satysfakcji i niezadowolenia z życia, samotnością, jak i trudnościami w bliskich relacjach interpersonalnych. Pracuję z konsekwencjami występowania zaburzeń osobowości i nerwic charakteru przyczyniających się do poczucia cierpienia u pacjentów. Oferuję pomoc osobom pragnącym zgłębienia swoich wewnętrznych motywacji oraz przywrócenia poczucia kontroli w życiu. Przyjmuję głównie dorosłych, natomiast jestem również otwarta na pracę z młodzieżą, uwzględniając specyficzny moment rozwojowy jednostek. Swoją pracę poddaję superwizji u kadry szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa. Zapraszam do kontaktu!

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Marta Szmania-Deierling

Konsultacja online

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Pracuję z klientami od roku. Wspieram procesy leczenia i rozwoju.

Terapeutyczny dialog z ludźmi jest dla mnie źródłem radości i inspiracji. Wspaniale jest towarzyszyć ludziom w ich drodze i przeżywać z nimi pełne spektrum emocji. Niesamowitym jest obserwować, jak siebie poznają i rozwijają; jak zaczynają siebie doceniać i poprawiać swój komfort życia.

Cenny jest dla mnie każdy proces, dlatego dbam o etykę zawodową i superwizuję swoją pracę na bieżąco. Dbam też o swój rozwój i warsztat pracy. Cały czas się uczę, biorę udział w szkoleniach, czytam i tłumaczę treści terapeutyczne.

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Seksuolog

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • TSR
Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

W 2008 roku zaczęłam swoją praktykę zawodową w pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością, zaburzonymi psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną, następnie powiększyłam oddziaływania na grupę jaką stanowią rodziny zastępcze i podopieczni rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Specyfika klientów zmotywowała mnie do nabywania nowej wiedzy i rozwoju kompetencji w pracy z osobami mającymi traumatyczne przeżycia, lęki, zaburzony styl przywiązania oraz pogłębiające się zaburzenia osobowości. Dała mi również szanse wspierać rodziców zastępczych w skutecznych, terapeutycznych oddziaływaniach na rzecz swoich podopiecznych. Obecnie pracę diagnosty łączę z pracą psychoterapeutyczną, a także prowadzę konsultacje seksuologiczne dla osób ujawniających różnego rodzaju trudności w obszarze tożsamości płciowej, preferencji, orientacji seksualnej oraz bliskości i intymności w związku. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W pracy skupiam się na budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, aby każdy klient, który zechce przejść drogę terapii wraz ze mną, czuł się zaopiekowany i zrozumiany. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Monika Walkiewicz

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
Nurt:
 • Systemowy
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji.

Bliska jest mi także praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Mam 18  letnie doświadczenie pracy w zawodzie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Poza wsparcie psychologicznym i terapeutycznym, prowadzę szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Krzysztof Czapkowski

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychoanalityczny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, pracującym w nurcie psychologii analitycznej. W swojej praktyce inspiruję się dziedzictwem C.G. Junga, klasyczną i współczesną psychoanalizą oraz psychologią egzystencjalną.

 

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, kształcąc się w specjalnościach psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz seksuologii klinicznej. Obecnie kontynuuje ścieżkę szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej oraz studia doktorskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadząc badania z zakresu historii myśli psychologicznej.

 

Moja praktyka nakierowana jest na zrozumienie indywidualnej historii i opiera się na zindywidualizowanym podejściu. Psychoterapia jest drogą autorefleksji i przemiany - zarówno dla osób przeżywających kryzys, jak i poszukujących realizacji swojego potencjału. Jej celem jest nie tylko zrozumienie mechanizmów, które leżą u podłoża przeżywanych trudności, lecz również zainicjowanie realnej zmiany. Moją rolą jako terapeuty jest aktywne towarzyszenie w tej zmianie i wspieranie mechanizmów przezwyciężania własnych traum i ograniczeń. Wspólne sesje mają na celu powiązanie bieżących problemów z powielanymi schematami oraz stworzenie nowej jakości.

 

Swoim Pacjentom zapewniam dyskrecję i profesjonalną, zaangażowaną pomoc. Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16. roku życia. Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji oraz Kodeksowi Etyczno-Zawodowemu Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Konsultacje oraz terapię oferuję w języku polskim i angielskim.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Olga Węglerska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Seksuolog

Nurt:
 • Systemowy
Nurt:
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą i seksuologiem w procesie certyfikacji. Prowadzę wsparcie oraz poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne dorosłych i młodzieży (powyżej 15 roku życia).

 

Swój sposób pracy dostosowuję do Twoich potrzeb oraz wspólnie ustalonych celów spotkań. Dlatego w trakcie naszych spotkań bardzo istotne będzie dla mnie ustalenie definicji problemu, z którym się zgłaszasz, zrozumienie sytuacji, w której się znajdujesz oraz celu, który chciałbyś osiągnąć. Mam nadzieję pomóc Ci zyskać szerszy ogląd sytuacji, w której się znajdujesz oraz zidentyfikować Twoje zasoby i obszary wpływu. Jestem przekonana, że dzięki temu będziesz mógł inaczej spojrzeć na siebie i zgłaszany problem oraz dostrzec rozwiązania, które umożliwią Tobie osiągnięcie pożądanej zmiany.

 

Wspierając Ciebie w procesie samorozwoju, sama również nieustannie dbam o własny rozwój zawodowy. Ukończyłam 5 letnie studia wyższe z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5 letnie podyplomowe studia „Seksuologia Kliniczna -Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (UAM w Poznaniu). Od 2017r. swoją edukację kontynuuję na studiach doktoranckich na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską z seksuologii pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert. Jestem w trakcie procedury uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Od 2017r. uczestniczę w szkoleniu z zakresu psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), by uzyskać certyfikat psychoterapeuty systemowego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz przedstawicielem studentów w zarządzie międzynarodowego European Society on Family Relations (ESFR). Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych) z zakresu psychoterapii oraz seksuologii.

 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

 

W przypadku konsultacji psychologicznej lub seksuologicznej osoby niepełnoletniej (15+) na pierwsze spotkanie zapraszam oboje rodziców.

 

W pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam psychologię (w specjalności psychologia kliniczna) na Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, gdzie zajmuję się m.in. prowadzeniem procesów psychoterapeutycznych pacjentów w kontakcie indywidualnym. Ponadto współpracuję ze stowarzyszeniem zajmującym się pomocą postpenitencjarną, gdzie konsultuję oraz udzielam wsparcia partnerkom i partnerom osób skazanych.

W gabinecie w Poznaniu prowadzę długoterminową terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Terapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, których celem jest wstępne rozpoznanie problemu pacjenta oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jako psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, które doświadczają problemów w relacjach z innymi, zmagają się z brakiem satysfakcji z życia, brakiem poczucia własnej wartości oraz trudnościami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki, napięcie, agresja.

 

Moim celem jest pomoc innym w odnalezieniu równowagi. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i ze zrozumieniem. Razem z nim szukam najlepszej drogi do rozwiązania problemu. Współpracę z pacjentem opieram na wzajemnym zaufaniu.

 

Jestem absolwentką psychologii oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na stażu w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie Im. Oskara Bielawskiego , gdzie miałam okazję pracować z osobami z licznymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi. 

Doświadczenie w prowadzeniu terapii oraz konsultacji psychologicznych zdobywałam w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu oraz Klinice LMC w Poznaniu.

Pracowałam także z młodzieżą w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym Dom Młodzieży  w Poznaniu, gdzie zajmowałam  się konsultacjami z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i instytucjami, sporządzaniem diagnoz oraz opinii dla sądu.
Obecnie kontynuuje pracę z młodzieżą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu na stanowisku psychologa szkolnego. 

 

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychologa oraz w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

 

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Nieustannie doskonalę warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Weronika Sochańska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Integratywny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem magistrem psychologii (2014), certyfikowanym terapeutą uzależnień (certyfikat nr SP/1681/2019) i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji (obecnie na ostatnim roku Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Intra w Warszawie). Od 2014 roku prowadzę terapie indywidualne i grupowe w Poradniach NFZ z osobami m.in. uzależnionymi, borykającymi się z depresją, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami lękowymi.

Pracuję w nurcie humanistycznym, co oznacza że najważniejsza dla mnie jest pełna empatii relacja, w której wspólnie szukamy Twojego wewnętrznego kompasu wskazującego drogę do autentyczności, akceptacji i zrozumienia siebie. Chcę pomóc Ci znaleźć przestrzeń wewnętrznego spokoju. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Ilona Michalska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Grupowa
 • Indywidualna

Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii.

Szczególnie bliska jest mi tematyka macierzyństwa, budowania relacji interpersonalnych oraz sposoby, w jakie ludzie wyrażają (lub nie) swoje emocje. Dużą satysfakcje daje mi praca z dziećmi i ich rodzicami; a także z kobietami starającymi się o dziecko, będącymi w ciąży lub po porodzie; oraz z osobami dorosłymi z problematyką relacji, stresu, kryzysów emocjonalnych.

Diagnozuję dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzę psychoterapię dzieci z trudnościami z emocjami i zachowaniem. 
Wspieram kobiety starające się o dziecko. Prowadzę wsparcie psychologiczne dla kobiet w ciąży, które zmagają się z niepokojem, smutkiem, dużym stresem. Pracuję terapeutycznie z kobietami po porodzie, które walczą z nagłymi zmianami nastroju, czasem z depresją poporodową lub trudnościami związanymi z opieką nad noworodkiem, czy niemowlęciem.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Katarzyna Michalska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Gestalt
Nurt:
 • Gestalt
  Rodzaj terapii:
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą Gestalt w procesie kształcenia. Podczas pracy równie ważne będą dla mnie Twoje myśli, emocje oraz odczucia płynące z ciała i to jak doświadczasz świata poprzez zmyłsły. Oprócz dialogu zapraszam Cię także do poszerzania świadomości w aspekcie cielesnym. Umysł, emocje i ciało oraz duchowość składają się na pełnię tego kim jesteś i tego jaki/jaka możesz się stać. Podejście to jest szczególnie cenne dla osób, które nie mogą poradzić sobie z problemami przy pomocy terapii opierających się głównie na dialogu. Czasami praca poprzez ciało jest właśnie tą furtką do rozwoju, której nie można było dostrzec eksplorując tylko myśli oraz emocje.

Wierzę, że w każdym człowieku ukryty jest potencjał do stawania się dojrzałą, szczęśliwą i coraz pełniejszą osobą.

W pracy z Tobą ważna jest dla mnie relacja i kontakt, który razem współtworzymy. Dzięki nim możliwe jest budowanie zaufania i bezpiecznej przestrzeni, w której możesz doświadczyć siebie w różnych aspektach, różnych emocjach, działaniach i nowych sposobach myślenia o samym sobie. W ten sposób buduje się i utrwala zmiana, której pragniesz.

Moje doświadczenie zawodowe budowałam pracując w organizacjach pozarządowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
Obejmuje ono pracę z osobami:
z rodzin alkoholowych, 
doznającymi różnych form krzywdzenia, 
doświadczających lęku,niepokoju i napięcia,
obniżonego nastoju i depresji, 
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
będącymi w doświadczeniu straty,
doświadczających obniżonego poczucia własnej wartości,
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
będących w kryzysie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby).

Wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386).
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej wydany przez European Association for Transactional Analysis (EATA) uzyskany w ramach szkolenia organizowanego przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży i praktyk, m. in. na Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego oraz w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Katharsis”, a także pracując z młodzieżą w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Młodzieży w Poznaniu.

Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerzam i doskonalę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. W swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa31.07
Dziś1.08
Jutro2.08
Tu3.08