wróć do listy
Zdjęcie dr Patryk Łakuta

dr Patryk Łakuta

Psycholog, Psychoterapeuta certyfikowany

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

8 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • ACT (Terapia akceptacji i zaangażowania)
 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie (2019 – 2023). Czteroletnia szkoła podyplomowa psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Szkolenie integrujące terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego, terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (2015 – 2020). Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (dyplom z wyróżnieniem)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010-2015). Psychologia, ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna człowieka dorosłego (dyplom z wyróżnieniem)
Certyfikaty i szkolenia
 • Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB (nr 1618)
 • Training Course on ICD-11 Guidelines for Mental, Behavioural, and Neurodevelopmental Disorders (2022, WHO Collaborating Centre for Capacity Building and Training in Global Mental Health at Columbia University)
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP, Functional Analytic Psychotherapy)
 • Racjonalna Terapia Zachowania (RBT, Rational Behavior Therapy)
 • Techniki i praca w Dialogu Motywującym
Publikacje
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W., Hutsebaut, J. (2023). Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0: Validity and reliability of the Polish adaptation. Psychiatria Polska, 57(2), 247-260. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145912
 • Łakuta, P. (2022). A factorial randomized controlled trial of implementation-intention-based self-affirmation interventions: Findings on depression, anxiety, and well-being in adults with psoriasis. Frontiers in Psychiatry, 13:795055. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.795055
 • Łakuta, P., Krankowska, D., Marcinkiewicz, P., Bociąga-Jasik, M. i Komorska-Błażewicz, A. (2022). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms in people with HIV/AIDS: An intervention based on if-then plans with self-affirming cognitions. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1 – 21. https://doi.org/10.1111/aphw.12357
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W. i Morey, L. C. (2022). Psychometric Evaluation of the Polish adaptation of a Self-Report Form of the DSM-5 Level of Personality Functioning Scale (LPFS-SR). Psychiatria Polska, 263, 1-14. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142888
 • Strus, W., Łakuta, P., Cieciuch, J. (2021). Anankastia or Psychoticism? Which one is better suited for the fifth trait in the Pathological Big Five: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits perspective. Frontiers in Psychiatry, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648386
 • Łakuta, P. (2021). Brief self-affirmation intervention for adults with psoriasis for reducing anxiety and depression and boosting well-being: Evidence from a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 1 – 11. https://doi.org/10.1017/S0033291721004499
 • Cieciuch, J., Łakuta, P., Strus, W., Oltmanns, J. R., Widiger, T. (2021). Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD. Psychiatria Polska, 247. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138563
 • Łakuta, P. (2021). Brief self-affirmation intervention for adults with psoriasis for reducing anxiety and depression and boosting well-being: Evidence from a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 1-12. https://doi.org/10.1017/S0033291721004499
 • Łakuta, P. (2020). Using the theory of self-affirmation and self-regulation strategies of mental contrasting and forming implementation intentions to reduce social anxiety symptoms. Anxiety, Stress, & Coping, 33, 370 – 386. DOI: 10.1080/10615806.2020.1746283
 • Łakuta, P. (2020). Can self-affirmations reduce depression and anxiety, and boost well-being in psoriasis patients? Preliminary findings. Polish Psychological Forum, 25, 188 – 207. DOI: 10.14656/PFP20200203
 • Łakuta, P. (2019). Personality trait interactions in risk for and protection against social anxiety symptoms. Journal of Psychology, 153, 599 – 614. DOI: 10.1080/00223980.2019.1581723
 • Łakuta, P. (2018). Social Anxiety Questionnaire (SAQ): Development and preliminary validation. Journal of Affective Disorders, 238, 233 – 243. DOI: 10.1016/j.jad.2018.05.036
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L., Słomian, A. (2018). The associations between site of skin lesions and depression, social anxiety, body-related emotions, and feelings of stigmatization in psoriasis patients. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 35, 60-66. DOI: 10.5114/pdia.2016.62287
 • Słomian, A., Łakuta, P., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2018). Self-esteem is related to anxiety in psoriasis patients: A case control study. Journal of Psychosomatic Research, 114, 45 – 49. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.09.005
 • Łakuta, P., Przybyła-Basista, H. (2017). Toward a better understanding of social anxiety and depression in psoriasis patients: The role of determinants, mediators, and moderators. Journal of Psychosomatic Research, 94, 32 – 38. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2017.01.007
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2017). How does stigma affect people with psoriasis? Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 34, 36 – 41. DOI: 10.5114/pdia.2016.62286
 • Wojtyna, E., Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2017). Gender, body image, and social support: Biopsychosocial determinants of depression among patients with psoriasis. Acta Dermato-Venereologica, 97, 91 – 97. DOI: 10.2340/00015555-2483
 • Łakuta, P., Przybyła-Basista, H. (2016). Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 447 – 463. DOI: 10.14656/PFP20160308
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2016). The relationship between psoriasis and depression: A multiple mediation model. Body Image, 19, 126 – 132. DOI: 10.1016/j.bodyim.2016.08.004

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.07
Jutro19.07
so20.07
ni21.07