wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Monika Nawój

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Diagnosta psychologiczny

Psycholog

Nurt:
  • Integracyjny
Nurt:
  • Integracyjny
    Rodzaj terapii:
  • Indywidualna
  • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji oraz certyfikowanym terapeutą środowiskowym. Pomagam osobom w trakcie kryzysów życiowych, borykającym się z różnymi trudnościami oraz osobom przewlekle chorującym i ich rodzinom/opiekunom. Pracuję w podejściu integratywnym, co oznacza, że metody pracy dopasowuje do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu traumy, lęków, ataków paniki, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, stresu, a także kryzysów życiowych. Ponadto pracuję z rodzinami/opiekunami osób potrzebujących pomocy i wsparcia w przypadku trudności związanych z chorobą osób bliskich.

 

Zajmuje się również badaniem klienta za pomocą testów psychologicznych celem wstępnej lub pogłębionej analizy wybranych aspektów struktury psychologicznej, m.in. inteligencji, poziomu funkcjonowania procesów poznawczych, osobowości oraz sfery emocjonalnej.

 

Moje kwalifikacje

 

Ukończyłam Uniwersytet Opolski na kierunku Psychologia. Skończyłam kurs
w Krakowie i pozytywnie zdałam egzamin nadający mi kwalifikację terapeuty środowiskowego. Obecnie jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem również członkiem. Obecnie jestem także w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychoz. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Zespole Leczenia Środowiskowego i w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, Środowiskowym Domu Samopomocy
oraz rozwijam praktykę prywatną. Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

 

Dyskrecja, profesjonalizm, szacunek, zaufanie i otwartość na drugiego człowieka to wartości, którymi kieruję się w swojej pracy.

pokaż więcej
  • Brak wolnych terminów
Dziś24.11
Jutro25.11
Th26.11
Fr27.11