wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Psycholog

Diagnosta psychologiczny

Neuropsycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem, psychologiem dziecięcym, neurorozwojowym, diagnostą neuropsychologicznym, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, właścicielem Pracowni Psychologicznej Tu i Teraz.


Ukończyłam pięcioletnie studia z psychologii  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością kliniczną w zakresie psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz seksuologii i seksiatrii.
W tym roku ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobywałam między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Pracowałam także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem, przedszkolu specjalnym Towarzystwa Salezjańskiego, szkole specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego, Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach swojej dotychczasowej pracy prowadziłam diagnozę i terapię (indywidualną oraz grupową), konsultacje i poradnictwo dla rodziców, rady szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia dla rodziców, wiele godzin warsztatów i lekcji wychowawczych dla dzieci i młodzieży, pracowałam w zespołach orzekających, wydawałam diagnozy i dokumenty (opinie i orzeczenia) na potrzeby placówek oświatowych.
Moje doświadczenie obejmuje diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci od wieku niemowlęcego, pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami, prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, podejmowanie interwencji kryzysowej, prowadzenie profilaktyki zdrowia psychicznego, mediacji.

Pracowałam między innymi z dziećmi z depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w uczeniu się, wszelkimi zaburzeniami rozwojowymi, ze spektrum Autyzmu, dziećmi po przeżytych traumach (w tym przemocy fizycznej i seksualnej, po stracie, w żałobie), w sytuacjach rozwodu rodziców, z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami (w tym z agresją), z niepełnosprawnością ruchową, po uszkodzeniach OUN, z afazją, zaburzeniami odżywiania, z rodzin adopcyjnych, z dziećmi szukającymi swojej ścieżki zawodowej.

Ukończyłam szereg studiów, kursów i szkoleń, m.in.  kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, studia podyplomowe przygotowujące do pracy psychologa w oświacie, roczne szkolenie z zakresu prowadzenia rozmów pomocowych w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu, szkolenie z terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, szkoliłam się także z obszarze terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii poznawczo-behawioralnej.
Na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy, pracy z dzieckiem i rodziną. Nie sposób wymienić tu wszystkich form dokształcania.

Wszystkie dzieci są dla mnie równe ważne, a i ich dobrostan psychiczny oraz wsparcie rodziny są priorytetem w mojej pracy. 
Do najważniejszych zasad, którymi się kieruję należy fakt, iż w każdym Małym Człowieku należy dostrzec mocne strony, zasoby i potencjał, a także we współpracy z rodzicem dotrzeć do przyczyn trudności.
Zawsze koncentruję się na TU I TERAZ (zarówno w diagnozie, jak i terapii).

pokaż więcej
  • Brak wolnych terminów
Dziś17.09
Jutro18.09
Su19.09
Mo20.09