wróć do listy
Zdjęcie mgr Robert Bardziński

mgr Robert Bardziński

Psycholog

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

-

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
 • Terapia schematu
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Społeczna Akademia Nauk, Psychologia Kliniczna (2012-2017)
Doświadczenie
 • Fundacja Vis Salutis, psycholog (2019-2020)
Staże i praktyki
 • Praktyka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Łodzi (2017)
Certyfikaty i szkolenia
 • Certyfikat instruktora Felinoterapii
 • Pewność siebie w relacjach
 • Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie
 • Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii
 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami edukacji seksualnej
 • Podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii
 • Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji
 • Dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym „Coaching Kariery
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji “QUALITYTOOLS - jakość pracy coacha. Międzynarodowa konferencja nt nowoczesnych narzędzi doskonalących warsztat trenerów, menagerów i nauczycieli”
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji “Nowoczesne metody planowania kariery - konferencja i warsztaty poświęcone innowacyjnym materiałom edukacyjnym wypracowanym na forum międzynarodowym”
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztacie „Jak rozpoznać kompetencje menadżerskie”
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztacie „Jak radzić sobie ze stresem?”

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś26.05
Jutro27.05
wt28.05
śr29.05

Brak udostępnionego kalendarza

Skontaktuj się ze Specjalistą_tką

zapytaj o termin wizyty