wróć do listy
psychoterapeuta-Anna Adamczyk-Śliwińska

mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psychotraumatolog

Konsultacja online

O mnie

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta: za każdym razem uważnie dopasowując metody pracy do jego temperamentu, osobowości i rodzaju trudności, z którymi się boryka. Do zgłaszającej się do mnie osoby podchodzę z szacunkiem, troską i empatią. Staram się zrozumieć problemy i czynniki, które doprowadziły do rozwinięcia się objawów oraz wesprzeć w ich rozwiązywaniu. Swoim pacjentom zapewniam atmosferę dyskrecji i akceptacji. Wierzę, że każdy człowiek dysponuje zasobami, które pozwalają mu dokonać korzystnej zmiany i może odnieść duże korzyści ze wzmacniania rezyliencji. Skoncentrowane, doświadczeniowe, głębokie oddziaływanie psychoterapeutyczne, dzięki procesowi rekonsolidacji pamięci może przynieść zanik uciążliwych objawów, wyzwolenie pacjentów z utrwalonych negatywnych reakcji, starych wzorców przywiązania, nieświadomych bazowych schematów i ran emocjonalnych. 

 

Jestem psychoterapeutką na 4 roku czteroletniego Studium Psychoterapii w nurcie integratywnym SPCh w Warszawie, akredytowanym przez Polską Radę Psychoterapii, której standardy wyznacza Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Posiadam dyplom Psychotraumatologa (MSc.) i jestem terapeutą w trakcie certyfikacji terapii Brainspotting - innowacyjnej metody leczenia traumy i jej symptomów http://www.brainspotting.pl/ 

 

W trosce o dobro pacjentów oraz jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Uczestniczyłam w kursach terapii IFS (System Wewnętrznej Rodziny: metody pracy z traumą polecanej przez Bessela van der Kolka), treningach i kursach ISTDP, a także szkoleniach z teorii poliwagalnej Stephena Porgesa. U specjalistów z fundacji Nagle Sami uczyłam się pracy z traumatyczną żałobą. Jeśli zaistnieje potrzeba, sięgnę do DBT czy technik poznawczo-behawioralnych. Czerpię również z dorobku podejścia psychodynamicznego, zwłaszcza w ujęciu Nancy McWilliams. Nieobce są mi założenia NVC, dialog motywujący czy metody pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu (TSR).

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej a także uczestnikiem zespołu samokształceniowego DBT. 

 

Sesje terapeutyczne 

 

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z lękiem, atakami paniki, które mają objawy depresji, wahania nastroju czy myśli samobójcze. Także: przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych np. choroby, wypadki komunikacyjne lub będących w kryzysie emocjonalnym wywołanym przez działania innych ludzi np. różne formy przemocy. Specjalizuję się w niesieniu pomocy osobom, które borykają się z problemami takimi jak: trudności w regulacji emocji, izolacja, osamotnienie, poczucie winy i wstydu, zaburzenia somatyczne, intruzywne wspomnienia, stały niepokój i czujność, mają trudność z nazywaniem oraz wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb, doświadczają lub doświadczyły straty, są w żałobie oraz przeżywają różne formy cierpienia psychicznego. 

Jestem otwarta na współpracę niezależnie od płci, wieku, orientacji czy wyznania pacjenta. Zapraszam serdecznie osoby LGBT+
Pracuję zgodnie z etyką zawodową i stale superwizuję swoją pracę u certyfikowanego superwizora.

 

Sesja on-line odbywa się przy użyciu darmowego programu Zoom (wirtualne spotkania online).

pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna
Obszary pomocy

Zaburzenia nastroju (afektywne)

Obniżenie nastroju lub występujące „huśtawki” nastroju, uczucie pustki, utrata sensu, brak zainteresowania dotychczasowym hobby, krytyczne myśli. Na przykład: depresja, depresja poporodowa, depresja wieku podeszłego, depresja psychotyczna, depresja maskowana, depresja sezonowa, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia.

Zaburzenia lękowe

Poczucie strachu (wywołanego sytuacją) lub lęku (wywołanego sytuacją doświadczoną i odległą), stan poczucia zagrożenia, objawy na poziomie fizjologicznym jak: przyspieszone bicie serca, potliwość ciała czy drżenie. Na przykład: zespół lęku panicznego, lęk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna, lęk separacyjny.

Kryzysy

W obszarze: zdobywania autonomii, tworzeniu swojej tożsamości, budowaniu intymności, bliskich relacji, małżeństwa, ciąży czy pracy. Kryzys może być też związany z katastrofami środowiskowymi, chorobami, pandemią, emigracją.

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Śląski
 • Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCh w Warszawie
 • Collegium Humanum, Psychotraumatologia - Master of Science (MSc.), Warszawa (studia podyplomowe)
Doświadczenie
 • Psychologgia, Kolektyw Terapeutyczny, Warszawa
Staże i praktyki
 • Fundacja Regiment, Strefa kobiet
 • Monar-Markot
 • 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Oddział Psychiatryczny
Certyfikaty i szkolenia
 • "Faza 1 i Faza 2 Brainspotting" , Monika Gos (Brainspotting Polska)
 • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany [Integracyjna terapia osób po traumie], Igor Rotberg (Integri TSR)
 • Zastosowanie teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu” dr n. med. Małgorzata Klecka (Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań)
 • Dialog Motywujący, Trening umiejętności, Urszula Grodzka (Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC POZNANIA)
 • „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył śmierci osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności.” - Małgorzata Maj-Mierzejewska (Fundacja Nagle Sami)
 • „Zastosowanie TSR i NVC w pracy z klientem zgłaszającym objawy depresyjne” – cz I i II, Agnieszka Turska-Majewska (Integri TSR)
 • „SWR – System Wewnętrznej Rodziny dla profesjonalistów” wprowadzenie do modelu IFS poziom 1, Agnieszka Pietlicka (Dialoque Unlimited, Poznań)
 • „SWR II” Jak wykorzystywać IFS podczas sesji psychoterapeutycznej? Warsztaty dla profesjonalistów.” Agnieszka Pietlicka (Dialoque Unlimited)
 • „Zjawisko winy i wstydu i ich wpływ na proces terapeutyczny”, Gorgonia Wróbel-Sucharska (Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO)
 • "Gestaltowskie doświadczenia korektywne" Dorota Węgrzyn (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt)
 • Elementy pomocy psychologicznej w TSR, Tomasz Majewski (Integri TSR)
 • "Smutek w procesie żałoby - jak się nim zaopiekować?" Anna Bajkowska (Fundacja Nagle Sami)
 • Emocje i potrzeby w TSR, Agnieszka Turska-Majewska (Integri TSR)
 • "Strategie pracy nad poczuciem winy i toksycznym wstydem", Jolanta Hojda (Podróż szkolenia)
 • „Perfekcjonizm - jak mogą pomóc terapia poznawczo-behawioralna i Racjonalna Terapia Zachowania”, Justyna Rać i Małgorzata Kozieł (Healio Pracownia Psychoterapii)
 • Wstęp do ACT, Karolina Piasecka-Gut (Integri TSR)
 • Przemoc w rodzinie - diagnoza i formy pomocy psychoterapeutycznej, Adam Chojnacki (Centrum Kompetencji)
 • Złość w procesie psychoterapii. Strategie pracy, Jolanta Hojda (Podróż szkolenia)
 • "Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych"dr Barbara Czardybon, Fundacja ETOH
 • Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach przemocy seksualnej, Bernadetta Wilczyńska, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Sa24.07
Dziś25.07
Jutro26.07
Tu27.07