wróć do listy
Zdjęcie mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

Psychoterapeutka, Psychotraumatolożka, Psychoanalityczka

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

40+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

4 lata

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
 • Psychoanalityczny
 • Terapia schematu
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Śląski
 • Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCh w Warszawie
 • Psychotraumatologia - (Master of Science MSc.), Warszawa (studia podyplomowe uprawniające do pracy jako psychotraumatolog)
 • Psychotraumatologia Praktyczna, Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
 • Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Doświadczenie
 • Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży, II poziom referencyjny
 • Pilskie Centrum Psychoterapii
 • Psychologgia, Ośrodek Psychoterapii, Warszawa
 • Fundacja Regiment, Strefa kobiet
Staże i praktyki
 • Monar-Markot
 • 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Oddział Psychiatryczny
Certyfikaty i szkolenia
 • "Faza 1 i Faza 2 Brainspotting" , Monika Gos (Brainspotting Polska)
 • “EmotionAid® “- indywidualny i grupowy facylitator, dr Cathy Lawi, (Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing, International Trauma Healing Institute Israel ITI Israel)
 • NARM™ “NeuroAffective Relational Model”, dr Beate Leisse (Instytut Terapii Psychosomatycznej – w trakcie szkolenia)
 • “Faza stabilizacji w terapii złożonych zaburzeń pourazowych” -dr Suzette Boon (e-psyche)
 • Szkolenie z Terapii Schematów przygotowujące do Certyfikatu Standardowego lub Zaawansowanego ISST akredytowane przez International Society of Schema Therapy, Marta Żurowska i Magdalena Kitłowska (adAlta)
 • "Diagnoza DID i co dalej? Jak zacząć leczenie pacjenta dysocjacyjnego" -dr Suzette Boon (e-psyche)
 • "Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych", dr Kathy Steele, (Uczę się ACT)
 • "Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany" [Integracyjna terapia osób po traumie], Igor Rotberg (Integri TSR)
 • “Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy” – Sabina Sadecka (Dialog)
 • "Zastosowanie teorii poliwagalnej w rozumieniu traumy i jej leczeniu” dr n. med. Małgorzata Klecka (Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań)
 • "Terapia traumy relacyjnej - podejście zintegrowane"- Klaudia Siwek (Crescentia)
 • II edycja cyklu "Środa z Terapią Schematów", Olga Olszewska, Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari s.c.
 • "Dialog Motywujący, Trening umiejętności", Urszula Grodzka (Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC POZNANIA)
 • „Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył śmierci osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności.” - Małgorzata Maj-Mierzejewska (Fundacja Nagle Sami)
 • „Zastosowanie TSR i NVC w pracy z klientem zgłaszającym objawy depresyjne” – cz I i II, Agnieszka Turska-Majewska (Integri TSR)
 • „SWR – System Wewnętrznej Rodziny dla profesjonalistów” wprowadzenie do modelu IFS poziom 1, Agnieszka Pietlicka (Dialoque Unlimited, Poznań)
 • „SWR II” Jak wykorzystywać IFS podczas sesji psychoterapeutycznej? Warsztaty dla profesjonalistów.” Agnieszka Pietlicka (Dialoque Unlimited)
 • “Reakcja zamrożenia w terapii traumy”, “Jak pracować z emocjami, których źródłem jest trauma” – dr Raja Selvam (Instytut Poliwagalny)
 • "Rozumienie i terapia samouszkodzeń", dr Barent Walsh, (Uczę się ACT)
 • „Zjawisko winy i wstydu i ich wpływ na proces terapeutyczny”, Gorgonia Wróbel-Sucharska (Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO)
 • "Gestaltowskie doświadczenia korektywne" Dorota Węgrzyn (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt)
 • "Elementy pomocy psychologicznej w TSR", Tomasz Majewski (Integri TSR)
 • "Smutek w procesie żałoby - jak się nim zaopiekować?" Anna Bajkowska (Fundacja Nagle Sami)
 • "Emocje i potrzeby w TSR", Agnieszka Turska-Majewska (Integri TSR)
 • "Strategie pracy nad poczuciem winy i toksycznym wstydem", Jolanta Hojda (Podróż szkolenia)
 • „Perfekcjonizm - jak mogą pomóc terapia poznawczo-behawioralna i Racjonalna Terapia Zachowania”, Justyna Rać i Małgorzata Kozieł (Healio Pracownia Psychoterapii)
 • "Wstęp do ACT", Karolina Piasecka-Gut (Integri TSR)
 • "Przemoc w rodzinie - diagnoza i formy pomocy psychoterapeutycznej", Adam Chojnacki (Centrum Kompetencji)
 • "Złość w procesie psychoterapii. Strategie pracy", Jolanta Hojda (Podróż szkolenia)
 • "Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych", dr Barbara Czardybon (Fundacja ETOH)
 • Terapia systemowa rodzin po doświadczeniu traumy, straty i żałoby, Joanna Piechowicz, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • "DBT Comprehensive", prof. Alan Fruzzetti PhD, Magdalena Skuza-Singh i Magdalena Muracka-Tylko, (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)
 • Odcienie osobowości – kierunki pracy z klientem z tzw. osobowością borderline, narcystyczną, zależną oraz unikającą - 1 i 2; Igor Rotberg (Integri TSR)
 • "Osobowość borderline - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne", dr n. med. Anna Klatkiewicz, (Centrum Kompetencji)
 • "Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach przemocy seksualnej", Bernadetta Wilczyńska (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • "Baby Blues. Depresja poporodowa. Strata okołoporodowa", Monika Wiatr-Pyter (Gabinety Psychoterapii Empatia)
 • "Techniki reskrypcji wyobrażeniowej w pracy terapeutycznej", prof. Julie Krans (Uczę się ACT)

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.05
Jutro19.05
po20.05
wt21.05

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty