wróć do listy
psychoterapeuta-Danuta Pakosz

mgr Danuta Pakosz

Psycholog

Kluczowe informacje

Miejsce spotkań

-

Wiek

50+

Język terapii

polski

Doświadczenie zawodowe

30 lat

O mnie

pokaż więcej

Specjalizacja

 • Gestalt
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
Rodzaje terapii
 • Grupowa
 • Indywidualna
Obszary pomocy

Zaburzenia nastroju (afektywne)

Obniżenie nastroju lub występujące „huśtawki” nastroju, uczucie pustki, utrata sensu, brak zainteresowania dotychczasowym hobby, krytyczne myśli. Na przykład: depresja, depresja poporodowa, depresja wieku podeszłego, depresja psychotyczna, depresja maskowana, depresja sezonowa, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia.

Zaburzenia lękowe

Poczucie strachu (wywołanego sytuacją) lub lęku (wywołanego sytuacją doświadczoną i odległą), stan poczucia zagrożenia, objawy na poziomie fizjologicznym jak: przyspieszone bicie serca, potliwość ciała czy drżenie. Na przykład: zespół lęku panicznego, lęk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna, lęk separacyjny.

Kryzysy

W obszarze: zdobywania autonomii, tworzeniu swojej tożsamości, budowaniu intymności, bliskich relacji, małżeństwa, ciąży czy pracy. Kryzys może być też związany z katastrofami środowiskowymi, chorobami, pandemią, emigracją.

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Studia magisterskie psychologia kliniczna UMCS w Lublinie 1987-1992
 • Studia podyplomowe z psychoprofilaktyki UMCS Lublin 1993-1994 uzyskany tytuł specjalista ds. psychoprofilaktyki
 • Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego 2006-2010 przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty
 • „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt” w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie 1990-1992
 • „Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” Agencji Doradztwa Zawodowego AD w Warszawie 199
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w W-wie 1997
Doświadczenie
 • Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Lublinie 1991-1995 - pomoc psychologiczna i terapia młodzieży, grupy wsparcia dla młodzieży
 • Ośrodek Mind-Med Psychoterapia w Lublinie – psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych- od 2015r - obecnie
 • Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO -psychoterapia indywidualna i grupowa 2010-2015r
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Lublin od 2008 obecnie, (stopień awansu zawodowego psycholog nauczyciel dyplomowany): diagnoza i pomoc psychologiczna, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, w tym depresją, fobią szkolną, zaburzeniami adaptacyjnymi, nerwicowymi, psychoedukacja, psychoprofilaktyka, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie: 1995-2006: Oddział leczenia uzależnień, Oddział psychogeriatrii, Telefon zaufania
Staże i praktyki
 • Staż na Oddziale nerwic Kliniki Psychiatrycznej w Lublinie 2000
 • Staż w Fundacji „Masz szansę” 1992
 • Staż w Ośrodku Monar w Sokolnikach 1991
Certyfikaty i szkolenia
 • Kurs „Zasady procedur hipnotycznych” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 200
 • Szkolenie „Problematyka seksualna w praktyce psychoterapeutycznej” 2015r.
 • Szkolenie z „Terapii par” prowadzone przez Krystynę Mierzejewską-Orzechowską, 2018
 • Szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej połączone z superwizją prowadzone przez Roberta Sadowskiego 2017-18 r

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.01
Jutro19.01
cz20.01
pt21.01