wróć do listy
Zdjęcie mgr Danuta Pakosz

mgr Danuta Pakosz

Psycholożka

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

-

AgeIcon

Wiek

50+

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

30 lat

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Gestalt
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
Rodzaje terapii
 • Grupowa
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 • Zespół Hellera (CDD)
 • Zespół Retta (RTT)

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Studia magisterskie psychologia kliniczna UMCS w Lublinie 1987-1992
 • Studia podyplomowe z psychoprofilaktyki UMCS Lublin 1993-1994 uzyskany tytuł specjalista ds. psychoprofilaktyki
 • Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego 2006-2010 przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty
 • „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt” w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie 1990-1992
 • „Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” Agencji Doradztwa Zawodowego AD w Warszawie 199
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w W-wie 1997
Doświadczenie
 • Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Lublinie 1991-1995 - pomoc psychologiczna i terapia młodzieży, grupy wsparcia dla młodzieży
 • Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie: 1995-2006: Oddział leczenia uzależnień, Oddział psychogeriatrii, Telefon zaufania
 • Ośrodek Mind-Med Psychoterapia w Lublinie – psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych- od 2015r - obecnie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Lublin od 2008 obecnie, (stopień awansu zawodowego psycholog nauczyciel dyplomowany): diagnoza i pomoc psychologiczna, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, w tym depresją, fobią szkolną, zaburzeniami adaptacyjnymi, nerwicowymi, psychoedukacja, psychoprofilaktyka, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO -psychoterapia indywidualna i grupowa 2010-2015r
Staże i praktyki
 • Staż na Oddziale nerwic Kliniki Psychiatrycznej w Lublinie 2000
 • Staż w Fundacji „Masz szansę” 1992
 • Staż w Ośrodku Monar w Sokolnikach 1991
Certyfikaty i szkolenia
 • Kurs „Zasady procedur hipnotycznych” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 200
 • Szkolenie „Problematyka seksualna w praktyce psychoterapeutycznej” 2015r.
 • Szkolenie z „Terapii par” prowadzone przez Krystynę Mierzejewską-Orzechowską, 2018
 • Szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej połączone z superwizją prowadzone przez Roberta Sadowskiego 2017-18 r

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś21.07
Jutro22.07
wt23.07
śr24.07