wróć do listy
Zdjęcie dr Małgorzata Rękosiewicz

dr Małgorzata Rękosiewicz

Psycholożka

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

13 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Systemowy
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Specyficzne zaburzenia uczenia się (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia mgr: psychologia (2006-2011)
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia dr: psychologia(2011-2015)
 • 2020-2021 - Kurs podstawowy terapii systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (140 godzin)
 • od 2023 - Kurs Zaawansowanym Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
Certyfikaty i szkolenia
 • 2012-2013 - Kurs dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (280 godzin)
 • 2021 - Szkolenie "Osoba LGBT+ w gabinecie psychologa. Co warto wiedzieć?" Centrum Terapii DIALOG w Warszawie (5 godzin)
 • 2021 - Szkolenie "Samobójstwo i próba samobójcza - interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia". Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.
 • 2021 - Szkolenie "Pacjent z poczuciem beznadziei - jak pracować w gabinecie psychoterapeuty? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów." Centrum Terapii DIALOG w Warszawie (4 godziny)
 • 2021 - Szkolenie "Techniki relaksacji". Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie (20 godzin)
 • 2022 - Szkolenie pierwszego stopnia Racjonalna Terapia Zachowania wraz z warsztatami w indywidualnej i grupowej RTZ. Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu (48 godzin)
Publikacje
 • Rękosiewicz, M. (2012). W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wielichowo: TIPI.
 • Rękosiewicz, M. (2020). Identity development in people with mild intellectual disability: A short-term longitudinal study. Current Psychology, 39, 1798-1807. doi:10.1007/s12144-018-9880-0
 • Rękosiewicz, M. (2020). Czy orientacje życiowe studentów mediują relację między sumiennością jako cechą osobowości a osiągnięciami akademickimi? Studia Edukacyjne, 57, 267-282. doi: 10.14746/se.2020.57.19
 • Rękosiewicz, M., Budzicz, Ł. (2018). The role of social participation in the formation of identity in young people with mild intellectual disability and in intellectual norm: A comparative study. Roczniki Psychologiczne, XXI, 4, 309-326. doi: 10.18290/rpsych.2018.21.4-2.
 • Brzezińska, A I., Rękosiewicz, M., Syska, W., Piotrowski, K. (2016). Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne, Edukacja, 4(139), 26-41.
 • Brzezińska, A. I., Rękosiewicz, M., Piotrowski, K. (2016). Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości. Edukacja, 1(136), 75-89.
 • Rękosiewicz, M., Brzezińska, A. I. (2011). Kształtowanie się tożsamości w okresie dzieciństwa i dorastania u osób z niepełnosprawnością intelektualną: rola rodziny i szkoły. Studia Edukacyjne, 18, 23-43.
 • Rękosiewicz, M. (2015). Konstrukcja zmodyfikowanej Skali Rozwoju Wymiarów Tożsamości (DIDS/PL-1) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Psychologiczne, 53(3), 19-31. doi: 10.2478/V1067-010-0122-3
 • Rękosiewicz, M. (2014). Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej w okresie wczesnej i późnej adolescencji oraz wyłaniającej się dorosłości: kontekst edukacyjny. Psychologia Rozwojowa, 4, 73-85. doi: 10.4467/20843879PR.14.025.2964
 • Rękosiewicz, M. (2013). Type of social participation and identity formation in adolescence and emerging adulthood. Polish Psychological Bulletin, 3, 277-287. doi: 10.2478/ppb-2013-0031
 • Rękosiewicz, M. (2013). Kwestionariusz Partycypacji Społecznej (KPS): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Studia Psychologiczne, 3, 35-52. doi: 10.2478/v10167-010-0071-4
 • Rękosiewicz, M. (2012). Właściwości tożsamości młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Psychologiczne, 3, 49-62.
 • Piotrowski, K., Kaczan, R., Rękosiewicz, M. (2013). Off-time higher education as a risk factor in identity formation. Polish Psychological Bulletin, 3, 299-309. doi: 10.2478/ppb-2013-0033
 • Jankowski, P., Rękosiewicz, M. (2013). Type of social participation and regulation of emotion among upper secondary school students. Polish Psychological Bulletin, 3, 322-330. doi: 10.2478/ppb-2013-0035
 • Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.
 • Brzezińska, A. I., Czub, T., Nowotnik, A., Rękosiewicz, M. (2012). Wspomaganie polskiej młodzieży we wkraczaniu w dorosłość. Dyskusja na marginesie Raportu Młodzi 2011’. Kultura i Edukacja, 3 (89), 258-272.
 • Brzezińska, A. I., Czub, T., Hejmanowski, Sz., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2012).Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości. Kultura i Edukacja, 3 (89), 23-50.
 • Brzezińska, A. I., Czub, T., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2013). Tożsamość i jej osobowościowy kontekst: charakterystyka psychologiczna uczniów zespołów szkół zawodowych. Ruch Pedagogiczny, 4, 55-76.
 • Rękosiewicz, M. (2016). Typy partycypacji społecznej na przełomie dorastania i dorosłości. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red.), Ścieżki wkraczania w dorosłość (s. 309-322). Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Rękosiewicz, M. (2015). Ten facts about emerging adulthood. W: K. Adamczyk, M. Wysota (red.), Various aspects of young adults’ functioning (s. 15-30). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś26.05
Jutro27.05
wt28.05
śr29.05

Brak udostępnionego kalendarza

Skontaktuj się ze Specjalistą_tką

zapytaj o termin wizyty