wróć do listy pytań

Jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą?

Psycholog / psycholożka

Jest magistrem 5-letnich studiów na kierunku „psychologia”. Do wykonywania tego zawodu nie uprawnia ukończenie studiów licencjackich lub podyplomowych, kursów lub szkoleń w tym kierunku, chociaż często nazewnictwo może być mylące. Psycholog posiada kompleksową wiedzę dotyczącą psychiki człowieka i prowadzenia badań na ten temat. Posługuje się standaryzowanymi testami psychologicznymi. Może wydawać opinie psychologiczne, ale nie jest uprawniony do stawiania diagnoz medycznych. Pracuje w poradniach psychologicznych, ośrodkach opieki psychiatrycznej prywatnych gabinetach lub na oddziałach psychiatrycznych

Psychoterapeut(k)a

Osoba, która uzyskała dyplom magistra i ukończyła specjalistyczną szkołę psychoterapii, która trwa najczęściej 4-5 lat. Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, chociaż jest to preferowane wykształcenie. Dalsza edukacja odbywa się w jednym z nurtów (np. psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny) lub integrując kilka podejść. W zależności od rodzaju szkoły, w trakcie nauki należy prowadzić własnych pacjentów pod superwizją, oraz odbyć własną psychoterapię i/lub zajęcia rozwoju osobistego. Ukończenie szkoły najczęściej potwierdza się uzyskaniem certyfikatu, poświadczającego uzyskane umiejętności. Psychoterapeuta pracuje w poradniach publicznej opieki zdrowia lub prywatnym gabinecie.

Psychiatr(k)a

Jest lekarzem/lekarką, specjalist(k)ą psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży. Przeprowadza badanie psychiatryczne, wywiad. Opcjonalnie współpracuje z psychologiem przy wykonywaniu testów psychologicznych. Może dodatkowo ukończyć szkołę psychoterapii i prowadzić sesje. Jest uprawniony do wystawienia diagnozy. Jak każdy lekarz, może przepisać leki, wydawać zwolnienia lekarskie, skierowanie na oddział psychiatryczny. Dobiera odpowiednią dla pacjenta terapię, zarówno farmakologiczną, jak i psychoterapeutyczną, wydając skierowanie do psychoterapeuty NFZ. Psychiatra pracuje w prywatnym lub publicznym gabinecie, a także na psychiatrycznych oddziałach szpitalnych.

Dowiedz się więcej o różnicach w uprawnieniach