wróć do listy
Zdjęcie dr n. med. Agnieszka Jurczyk

dr n. med. Agnieszka Jurczyk

Psychoterapeutka

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

50+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

2 lata

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Psychodynamiczny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski (lekarz 1996)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studia Doktoranckie (stopień doktora 2003)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studia Podyplomowe „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” (2020-2024)
Doświadczenie
 • Uniwersytet Medyczny, nauczyciel akademicki, lekarz specjalista, kierownik katedry i Zakładu
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Szpital. im. Babińskiego), Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź-Bałuty
 • Uniwersytet Medyczny, szkolenie specjalizacyjne w ramach studiów doktoranckich
Staże i praktyki
 • staż kliniczny w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie (2022, 2023)
Publikacje
 • Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Berent Jarosław, Kędziora Józef, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Meissner Ewa, Jankowska Beata: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes, J Med Leg Droit Med, vol. 45, nr 4/5, 2002, s. 1-226
 • Jurczyk A., Jankowska Beata, Meissner E., Barzdo Maciej, Gloc Ewa, Kordel Krzysztof, Markuszewski Leszek, Szram Stefan, Berent J.: Morphometric studies of the hepatocyte nucleus after chronic ethanol-, methanol-, and ethylene glycol-intoxication, Rechtsmedizin, vol. Bd 15, nr H. 4, 2005, s. 1-321
 • Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 52, 2002, s. 147-153
 • Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Berent Jarosław, Kędziora Józef, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Meissner Ewa, Jankowska Beata: Influence of methanol on oxidative stress parameters, J Med Leg Droit Med, vol. 45, nr 4/5, 2002, s. 1-225
 • Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Berent Jarosław, Kędziora Józef, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Meissner Ewa, Jankowska Beata: Effect of ethanol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes, J Med Leg Droit Med, vol. 45, nr 4/5, 2002, s. 225-226
 • Gałecki Piotr, Fijałkowski Paweł, Jurczyk Agnieszka P., Jankowska Beata, Szram Stefan, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef: Influence of ethanol and methanol on oxidative stress parameters, Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 53, nr suppl. 1, 2002, s. 1-26
 • Gałecki Piotr, Antoszczyk Ł., Jurczyk A., Berent J., Florkowski Antoni, Nowakowski Tomasz, Szram Stefan: Unusual case of a suicide committed by a female patient who stopped psychiatric treatment, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 110, nr 421 suppl, 2004, s. 44-45
 • Antoszczyk Łukasz, Jurczyk Agnieszka P., Berent Jarosław, Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Dwa niezwykłe przypadki samobójstw, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 3, nr 3, 2003, s. 1-187
 • Gałecki Piotr, Jurczyk Agnieszka P., Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef: Effect of ethanol on antioxidative activity of erythrocytes, POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol. 54, nr 5, 2002, s. 543-544
 • Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Kędziora Józef, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Śmigielski Janusz, Berent Jarosław, Szram Stefan: Wpływ wybranych alkoholi na procesy pro- i antyoksydacyjne w krwinkach czerwonych szczurów, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 54, nr 2/3, 2004, s. 117-124
 • Meissner Ewa, Barzdo Maciej, Jurczyk Agnieszka P., Jankowska Beata, Nowak Dariusz, Berent Jarosław, Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Analysis of selected parameters of oxidative stress and the antioxidation system in heart homogenates and blood in experimental chronic intoxication with ethanol, Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych , Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, vol. 63, 2005, s. 306-315
 • Jankowska Beata, Jurczyk A., Meissner E., Barzdo Maciej, Nowak Dariusz, Markuszewski Leszek, Szram Stefan, Berent J.: Ethanol-, methanol-, and ethylene glykol-induced oxidatives stress in rat kidney, Rechtsmedizin, vol. Bd 15, nr H. 4, 2005, s. 1-321
 • Meissner Ewa, Barzdo Maciej, Jankowska Beata, Jurczyk Agnieszka P., Nowak Dariusz, Berent Jarosław, Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Evaluation of character and course of morphodynamics of structural damage to cardiomyocytes in chronic, experimental ethyl alcohol intoxication, Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych , Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, vol. 63, 2005, s. 316-323
 • Kordel Krzysztof, Jurczyk A. P., Wiśniewski Sławomir, Barzdo Maciej, Jankowska Beata, Meissner E., Prośniak A., Szram Stefan: Molecular and biochemical basis of alcohol-induced oxidative stress in rat's lungs, European Journal of Human Genetics, European Society of Human Genetics - ESHG, vol. 13 suppl. 1, 2005, s. 1-293
 • Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Szram Stefan: Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 52, nr 3, 2002, s. 187-194
 • Berent J., Jurczyk A. P., Szram Stefan: Gunshot injuries caused by .38 Mesko Special ammunition - gelatine model investigations, J Med Leg Droit Med, vol. 45, nr 4/5, 2002, s. 1-188
 • Jurczyk Agnieszka P., Berent Jarosław, Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Zawał serca jako wypadek przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Część II. Wykonywanie pracy przeciwwskazanej ze względu na stan zdrowia, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 53, nr 4, 2003, s. 333-338
 • Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 54, nr 4, 2004, s. 242-251
 • Jurczyk Agnieszka P., Berent Jarosław, Markuszewski Leszek, Szram Stefan: Zawał serca jako wypadek przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Część I. Nadmierne obciążenie wykonywaną pracą, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 53, nr 4, 2003, s. 325-332
 • Adamowicz Piotr, Jurczyk Agnieszka Paula, Gil Dominika, Szustowski Szymon Piotr: A case of intoxication with a new cathinone derivative α-PiHP – A presentation of concentrations in biological specimens, Legal Medicine, vol. 42, 2020, Numer artykułu: 101626, s. 1-5, DOI:10.1016/j.legalmed.2019.101626
 • Berent Jarosław, Kosicki Mirosław, Szram Stefan, Jurczyk Agnieszka P.: Analysis of changes in ethanol levels in examined blood samples, depending on the amount of blood in the sample vial, Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych , Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, vol. 46, 2002, s. 51-58
 • Jurczyk Agnieszka P., Wendorff Janusz, Michalska Agata, Rybka Krzysztof, Berent Jarosław: Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna jako szczególna postać powikłania urazu głowy w zespole dziecka maltretowanego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 60, nr 2-3, 2010, s. 137-145
 • Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Nowicki Michał, Baliński Paweł, Szram Stefan: Odpowiedzialność karna lekarza orzecznika ZUS za czyny związane z wydawaniem orzeczeń, Orzecznictwo Lekarskie, vol. 1, nr 2, 2004, s. 191-205
 • Antoszczyk Łukasz, Jurczyk Agnieszka P., Markuszewski Leszek, Szram Stefan, Berent Jarosław: Zapalenie mięśnia sercowego w dwóch przypadkach zakażenia wirusem HIV, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, vol. 54, nr 1, 2006, s. 64-66
 • Talarowska Monika, Ostrycharczyk Kamil, Florkowski Antoni, Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr: Ryzyko zgodnu w następstwie spożycia etanolu na podstawie materiału badawczego medycyny sądowej, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 29, nr 170, 2010, s. 100-102
 • Bury Anna, Meissner Ewa, Jurczyk Agnieszka Paula, Szram Stefan, Berent Jarosław: Przypadki zapalenia mięśnia sercowego i ich wpływ na mechanizm zgonu, Arch Med Sąd Kryminol, vol. 60, nr 4, 2011, s. 270-274
 • Jurczyk A., Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Markuszewski Leszek, Szram Stefan, Berent J.: Oxidative stress in erythrocytes from patients with delirium tremens and alcoholic withdrawal syndrome, Rechtsmedizin, vol. Bd 15, nr H. 4, 2005, s. 1-321
 • Berent Jarosław, Jacewicz Renata, Jurczyk Agnieszka P., Prośniak Adam, Gałecki Piotr, Florkowski Antoni, Szram Stefan: Analiza polimorfizmu locus TH01 w wybranych schorzeniach neuropsychiatrycznych - doniesienie wstępne, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 3, nr 3, 2003, s. 1-188

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.07
Jutro19.07
so20.07
ni21.07