wróć do listy
Zdjęcie mgr Agnieszka Stachura

mgr Agnieszka Stachura

Psycholożka, Psychoterapeutka, Interwentka kryzysowa, Terapeutka uzależnień, Diagnostka psychologiczna, Psycholożka biznesu

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

40+

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Grupowa
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Kryzys wieku średniego
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Utrata sensu życia

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Szkoła Trenerów Progres w Lublinie
 • Stowarzyszenie Natanaleum
Doświadczenie
 • Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnej
 • Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Lublin
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Certyfikaty i szkolenia
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 • SMART Recovery Facilitator(SMART Recovery)
 • Focusingowa Praca Z Ciałem(Prowadzący: Dariusz Tkaczyk, Certyfikowany Psychoterapeuta, Trener i Koordynator (FOT))
 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi(Instytut Psychologii Zdrowia PTP)
 • Analiza Transakcyjna AT101( Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej)
 • Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości-2 MMPI-2 : PTP w Warszawie

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.07
Jutro19.07
so20.07
ni21.07