wróć do listy
Zdjęcie mgr Anna Ciucias

mgr Anna Ciucias

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Seksuolożka, Interwentka kryzysowa

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
 • Terapia EMDR
 • Terapia schematu
 • TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Psychologia kliniczna i zdrowia - Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Seksuologia kliniczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna - Centrum CBT
 • Terapia Schematów - adAlta
 • Terapia EMDR Europe (PTT EMDR) - Fundacja Vitamelius
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - CTSR
Staże i praktyki
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ
 • Klinika Psychiatrii Sądowej - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”
 • Szpital Psychiatryczny Tworki – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
 • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii ,,MOP”
 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi
Certyfikaty i szkolenia
 • Terapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnej
 • Najnowsze sposoby rozumienia i metody pracy z pacjentem z hiperseksualnością
 • Hiperseksualność - zagadnienia podstawowe
 • Pacjent, który zgłasza molestowanie i mobbing w pracy
 • Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego
 • Podróż powrotna. O pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem traumy seksualnej
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem
 • Zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • Metodologia pracy z pacjentem z osobowością unikającą w paradygmacie poznawczo - behawioralnym
 • Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową
 • LGBT bez tajemnic - wiedza i kompetencje w pracy pomocowej
 • Wprowadznie do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wykorzystaniu seksualnym
 • Specyfika rozmowy z dziećmi o seksualności i dojrzewaniu
 • Ochrona prawna dzieci przed krzywdzeniem
 • Terapia samouszkodzeń
 • Prozdrowotny tryb życia, profilaktyka zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania depresji
 • Podstawy leczenia depresji
 • Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania zaburzeń typu schizofrenii (psychotycznych)
 • Różnicowanie depresji nawracającej od depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania zaburzeń lękowych
 • Zaburzenia snu - profilaktyka, rozpoznawanie, związek z chorobami psychicznymi i leczenie
Publikacje
 • Date rape: Gwałt na randce lub w związku (https://www.vogue.pl/a/jak-bronic-sie-przed-gwaltem-na-randce-lub-w-zwiazku-i-co-zrobic-gdy-doswiadczysz-takiej-przemocy)
 • Przemoc wobec mężczyzn (https://www.vogue.pl/a/przemoc-wobec-mezczyzn-nie-powiem-ze-jestem-slaby)
 • Grooming: Zdobyć zaufanie, uwieść, wykorzystać (https://www.vogue.pl/a/grooming-nowo-poznana-osoba-usypia-nasza-czujnosc-by-nas-wykorzystac)
 • Czerwone flagi w związku (https://www.vogue.pl/a/czerwone-flagi-w-zwiazku)
 • Wczesne przejawy przemocy w związku (https://sexed.pl/artykuly/wczesne-przejawy-przemocy-w-zwiazku)
 • Pomoc osobom uwokłanym w przemoc (https://sexed.pl/artykuly/pomoc-osobom-uwik%C5%82anym-w-przemoc)
 • O przemocy - Przemoc karmi się milczeniem (https://www.vogue.pl/a/anna-ciucias-z-linii-pomocy-sexedpl-o-przeciwdzialaniu-przemocy)
 • O przemocy - "Ciągle żywe jest myślenie: nie mów nikomu, co dzieje się w domu. A często dzieją się rzeczy bardzo złe" (https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ciagle-zywe-jest-myslenie-nie-mow-nikomu-co-dzieje-sie-w-domu-a-czesto-dzieja-sie/lrhp7ph)
 • Kryzys (https://poradnia-harmonia.pl/kryzys-niejeden-wymiar/)
 • Love story. Czym jest miłość? (http://prestiztrojmiasto.pl/magazyn/134/ludzie/love-story-czym-jest-milosc)

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś17.07
Jutro18.07
pt19.07
so20.07