wróć do listy
psychoterapeuta-Anna Ciucias

mgr Anna Ciucias

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Seksuolog

Konsultacja online

O mnie

W mojej pracy ważne są dla mnie przede wszystkim akceptacja, tolerancja i otwartość na drugiego człowieka. Moim celem jest nieść pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy tożsamość seksualną i płciową Klientów.

 

Najbardziej cenię sobie momenty, kiedy ludzie dzięki zdobytym podczas terapii umiejętnościom i spojrzeniom, zaczynają dostrzegać jak duży wpływ mają na swoje życie. Proces psychoterapii to dla mnie droga, podczas której wspólnie staramy się zrozumieć i szukać rozwiązań dla trudności, które przeszkadzają w szczęśliwym lub wystarczająco dobrym funkcjonowaniu.

 

Jestem psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Ukończyłam kurs krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz liczne szkolenia przygotowujące do pracy z osobami zmagającymi się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającymi kryzysu. Obecnie dokształcam się w obszarze Terapii Schematów.

 

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

 

Swoje doświadczenie i umiejętności praktyczne zdobywałam realizując staże i pracując indywidualnie oraz grupowo z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w takich miejscach jak: Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”, Szpital Psychiatryczny Tworki - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii, Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oraz poradniach prywatnych. 

 

W swojej pracy zajmuję się świadczeniem indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz interwencją kryzysową. Wspieram osoby LGBT+. Jestem specjalistką rekomendowaną przez Kampanie Przeciw Homofobii.

 

Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy poszukują wsparcia i zrozumienia.

anna.ciucias@pervia.pl

pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Rodzaje terapii
 • Indywidualna
Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Poczucie strachu (wywołanego sytuacją) lub lęku (wywołanego sytuacją doświadczoną i odległą), stan poczucia zagrożenia, objawy na poziomie fizjologicznym jak: przyspieszone bicie serca, potliwość ciała czy drżenie. Na przykład: zespół lęku panicznego, lęk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna, lęk separacyjny.

Kryzysy

W obszarze: zdobywania autonomii, tworzeniu swojej tożsamości, budowaniu intymności, bliskich relacji, małżeństwa, ciąży czy pracy. Kryzys może być też związany z katastrofami środowiskowymi, chorobami, pandemią, emigracją.

Traumy

Wywołane sytuacjami, które zagrażały zdrowiu lub życiu i wpłynęły na funkcjonowanie osoby np. gwałt, doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej), wypadek samochodowy, bycie świadkiem napadu, zbrodni, czyjejś śmierci.

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Psychologia kliniczna i zdrowia - Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Seksuologia kliniczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna (w trakcie szkolenia) Centrum CBT
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień I) - CTSR
Staże i praktyki
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”
 • Szpital Psychiatryczny Tworki – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
 • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii ,,MOP”
 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ
Certyfikaty i szkolenia
 • Metodologia pracy z pacjentem z osobowością unikającą w paradygmacie poznawczo - behawioralnym
 • Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową
 • LGBT bez tajemnic - wiedza i kompetencje w pracy pomocowej
 • Wprowadznie do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wykorzystaniu seksualnym
 • Specyfika rozmowy z dziećmi o seksualności i dojrzewaniu
 • Ochrona prawna dzieci przed krzywdzeniem
 • Terapia samouszkodzeń
 • Prozdrowotny tryb życia, profilaktyka zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania depresji
 • Podstawy leczenia depresji
 • Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania zaburzeń typu schizofrenii (psychotycznych)
 • Różnicowanie depresji nawracającej od depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych
 • Zasady rozpoznawania zaburzeń lękowych
 • Zaburzenia snu - profilaktyka, rozpoznawanie, związek z chorobami psychicznymi i leczenie
Publikacje
 • Kryzys (https://poradnia-harmonia.pl/kryzys-niejeden-wymiar/)

Galeria

Gabinet

Zdjęcie-0
Zdjęcie-1
Zdjęcie-2

Specjalista/Specjalistka

Zdjęcie-0

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Sa24.07
Dziś25.07
Jutro26.07
Tu27.07