wróć do listy
Zdjęcie mgr Berna Kartal

mgr Berna Kartal

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Psycholog, Diagnosta psychologiczny

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

angielski, polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

4 lata

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • DBT
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość borderline

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Myśli samobójcze
 • Utrata sensu życia

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet nauk społecznych (przygotowanie pedagogiczne)
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (mgr, psychologia kliniczna)
 • DBT Comprehensive
Doświadczenie
 • EduLogy Berna Kartal
Staże i praktyki
 • Centrum DBT Emocje (czerwiec-wrzesień 2018)
Certyfikaty i szkolenia
 • Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży (SWPS, 2015)
 • Trening dla Liderów Family Connections (PTDBT, 2019)
 • ACT w pracy z traumą: praca z ciałem, umysłem i emocjami (Uczę się ACT, 2020)
 • Dialog motywujący - wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem (SWPS, 2013)
 • DBT Comprehensive (PTDBT, 2020)
 • Trener kreatywności (Fundacja INEK, 2017)
Publikacje
 • Wykluczenie społeczne - http://malerzeczy.org/news/1/25/WYKLUCZENIE-SPO%C5%81ECZNE-Berna-Kartal/d,Ma%C5%82e%20Rzeczy%20-%20biblioteka%20detal
 • Mechanizm rozdwajania ja - psychologiczne mechanizmy uzależnień: https://terapiasycylia.pl/mechanizm-rozdwajania-ja/
 • System iluzji i zaprzeczeń - psychologiczne mechanizmy uzależnień: https://terapiasycylia.pl/system-iluzji-i-zaprzeczen-psychologiczne-mechanizmy-uzaleznien/
 • Problemy diagnostyczne - podobieństwa i różnice między zaburzeniem osobowości borderline (BPD) a chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD): https://ptdbt.pl/problemy-diagnostyczne-podobienstwa-i-roznice-miedzy-zaburzeniem-osobowosci-borderline-bpd-a-choroba-afektywna-dwubiegunowa-chad/
 • Zaburzenia Osobowości i schematy Younga: https://emocje.pro/zaburzenia-osobowosci-i-schematy-younga/

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
wt29.11
Dziś30.11
Jutro1.12
pt2.12