wróć do listy
Zdjęcie mgr Dominika Bomba

mgr Dominika Bomba

Psycholożka, Psycholożka transportu

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

20+

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Specyficzne zaburzenia uczenia się (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2021) - pedagogika
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2022) - psychologia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2022) - psychologia transportu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2022)- Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów
Doświadczenie
 • Centrum Edukacji "SIGMA", nauczyciel wykładowca (2023-obecnie)
 • Powiatowa komisja lekarska, psycholog (2023)
 • Przedszkole nr 4, psycholog (2022-obecnie)
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Pomocnych Dłoni", psycholog, trener TUS (2022-obecnie)
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Pomocnych Dłoni", nauczyciel wychowania przedszkolnego (2021-obecnie)
 • Przedszkole nr 22, psycholog (2022-2023)
Staże i praktyki
 • Schronisko dla Nieletnich w Gackach
Certyfikaty i szkolenia
 • Certyfikat - Trener Umiejętności Społecznych
 • Certyfikat - Specjalista ds. Zarządzania Projektami
 • Szkolenie certyfikacyjne z zakresu Coaching
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford - Binet 5
 • Szkolenie "Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami"
 • Szkolenie certyfikacyjne "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
 • Kurs bajkoterapii
 • Szkolenie "Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-7 lat"
 • Szkolenie "Metody na złość - jak radzić sobie z emocjami dzieci?"
 • Szkolenie "Rozwój emocjonalny dzieci"
 • Szkolenie "Sposoby rozładowywania napięć emocjonalnych u dzieci"
 • Szkolenie "Coaching jako metoda poznania siebie"
 • Warsztat szkoleniowy "Diagnoza zaburzeń osobowości na potrzeby wymiaru sprawiedliwości"
 • Warsztat szkoleniowy "Praca terapeuty uzależnień"
 • Szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie przez cele"
 • Szkolenie "Współpraca zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz tworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca DPS"
Publikacje
 • Artykuł naukowy "Style radzenia sobie ze stresem u kobiet z rakiem piersi..." Praca zbiorowa "Aksjologiczne podstawy funkcjonowania współczesnej młodzieży" (2017)
 • "Life satisfaction in women after mastectomy - a pilot study" Czasopismo Health Problems of Civilization (2018)
 • "Rola żywności i żywienia w patogenezie ..." Praca zbiorowa "Zagrożenia dla zdrowia i zaburzenia w zdrowiu" (2018)

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.07
Jutro19.07
so20.07
ni21.07