wróć do listy
Zdjęcie mgr Joanna Sokołowska-Jachyra

mgr Joanna Sokołowska-Jachyra

Psycholog, Psychoterapeuta, Interwent kryzysowy

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 • Zespół Hellera (CDD)
 • Zespół Retta (RTT)

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski/ Universitat Bielefeld - Niemcy (5- letnie: psychologia spec.kliniczna)
 • 4- letnia Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU (psychoterapia poznawczo-behawioralna)
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (Roczne Studium Interwencji Krysysowej)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (studia podyplomowe - Stosowana Analiza Zachowania)
Certyfikaty i szkolenia
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna perfekcjonizmu
 • Terapia poznawczo – behawioralna i dialektyczno – behawioralna w leczeniu zaburzeń odżywiania
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem
 • Metodologia pracy z pacjentem z osobowością z pogranicza. Paradygmat poznawczo – behawioralny
 • Jak pracować z w żałobie osobą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie
 • Szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami wg modelu z Duluth
 • Terapia akceptacji i zaangażowania
 • Techniki dyfuzji w terapii akceptacji i zaangażowania
 • Budowanie pozytywnej relacji z sobą. Self – compression w praktyce terapeutycznej
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka
 • Szkolenie trenerskie programu Chronimy Dzieci
 • Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
 • Dziecko – ofiara przemocy psychicznej
 • Program Wzmacniania Rodziny
 • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Wsparcie relacji rodzic – dziecko w oparciu o koncepcje mentalizacji
 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych? Praca z dziećmi w oparciu o więź
 • Rozwijanie zachowań społecznych
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem?
 • Neuropsychologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Seksualność osób niepełnosprawnych seksualnie z elementami metodyk edukacji seksualnej
 • Autyzm – diagnoza, nowe metody terapii
 • Terapia taktylna
 • 3 – stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś25.09
Jutro26.09
śr27.09
cz28.09