wróć do listy
Zdjęcie mgr Karolina Suszek-Szpil

mgr Karolina Suszek-Szpil

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Terapeutka uzależnień, Psycholożka dzieci i młodzieży, Psycholożka biznesu

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

5 lat

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Kompulsywne objadanie się

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: Psychologia, nr dyplomu: 31836
 • Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum: Studium Terapii Uzależnień, certyfikat nr: SP/1840/2021
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: Doradztwo zawodowe, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: Profesjonalny coaching, studia podyplomowe
Doświadczenie
 • Specjalistyczna Profilaktyczno-Terapeutyczna Poradnia OPTA/ Psycholog (31836), Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień (SP/1840/2021)
 • Centrum Terapii Promitis/ Psycholog / Psychoterapeutka w trakcie szkolenia
 • Uniwersytet SWPS/ Doradczyni kariery, prowadząca zajęcia
 • Fundacja Inspiratornia/ Prowadzenie warsztatów profilaktycznych
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji/ Trenerka pracy
Staże i praktyki
 • Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku
 • Familia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Leczenia i Profilaktyki Uzależnień Monar w Puławach
 • Stowarzyszenie Program STACJA/ streetworking
Certyfikaty i szkolenia
 • Crescentia: Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie szkolenia)
 • Specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat nr: SP/1840/2021
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
 • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Zespół samokształceniowy DBT
 • Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Setting w pudełku
 • Centrum CBT, Skrzynka z narzędziami przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w modyfikacji zachowań agresywnych
 • Akademia Dialogu Motywującego, Dialog Motywujący i jego rola w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego
 • Fundacja Praesterno, Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 • Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Profilaktyka e-uzależnień. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie
 • Stowarzyszenie dla Rodzin Karawana, Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD)
 • Uprawniania do realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia: Unplugged, Fred goes net
 • Szkolenia uprawniające do korzystania z narzędzi diagnostycznych: narzędzi do diagnozy kompetencji i potencjału zawodowego: IP 121, Test Ról Zespołowych Belbina, Style Myślenia FRIS, asesorka sesji AC/DC&L, Conners 3, IDS 2
 • Uniwersytet SWPS / Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji potwierdzone uprawnienia kwalifikacji rynkowej „Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji”

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś13.04
Jutro14.04
po15.04
wt16.04

Brak udostępnionego kalendarza

Skontaktuj się ze Specjalistą_tką

zapytaj o termin wizyty