wróć do listy
Zdjęcie mgr Karolina Suszek-Szpil

mgr Karolina Suszek-Szpil

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Terapeutka uzależnień, Psycholożka dzieci i młodzieży

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

5 lat

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: Psychologia, nr dyplomu: 31836
 • Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum: Studium Terapii Uzależnień, certyfikat nr: SP/1840/2021
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: Doradztwo zawodowe, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: Profesjonalny coaching, studia podyplomowe
Doświadczenie
 • Specjalistyczna Profilaktyczno-Terapeutyczna Poradnia OPTA/ Psycholog (31836), Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień (SP/1840/2021)
 • Centrum Terapii Promitis/ Psycholog / Psychoterapeutka w trakcie szkolenia
 • Uniwersytet SWPS/ Doradczyni kariery, prowadząca zajęcia
 • Fundacja Inspiratornia/ Prowadzenie warsztatów profilaktycznych
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji/ Trenerka pracy
Staże i praktyki
 • Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku
 • Familia Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Leczenia i Profilaktyki Uzależnień Monar w Puławach
 • Stowarzyszenie Program STACJA/ streetworking
Certyfikaty i szkolenia
 • Crescentia: Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie szkolenia)
 • Specjalista psychoterapii uzależnień certyfikat nr: SP/1840/2021
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
 • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Zespół samokształceniowy DBT
 • Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Setting w pudełku
 • Centrum CBT, Skrzynka z narzędziami przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w modyfikacji zachowań agresywnych
 • Akademia Dialogu Motywującego, Dialog Motywujący i jego rola w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego
 • Fundacja Praesterno, Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 • Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Profilaktyka e-uzależnień. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie
 • Stowarzyszenie dla Rodzin Karawana, Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD)
 • Uprawniania do realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia: Unplugged, Fred goes net
 • Szkolenia uprawniające do korzystania z narzędzi diagnostycznych: narzędzi do diagnozy kompetencji i potencjału zawodowego: IP 121, Test Ról Zespołowych Belbina, Style Myślenia FRIS, asesorka sesji AC/DC&L, Conners 3, IDS 2

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
cz21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
ni24.09