wróć do listy
Zdjęcie mgr Agnieszka Wojnowska

mgr Agnieszka Wojnowska

Psychoterapeutka, Terapeutka uzależnień

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

40+

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

12 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Humanistyczny
 • Integratywny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – czteroletnie szkolenie specjalistyczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych w ramach podejścia integracyjnego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Warszawa, 2018)
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, szkoła posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Warszawa, 2013). Certyfikat PARPA Nr 1759 Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Warszawa, 2017);
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – socjologia; praca magisterska „Tożsamość wirtualna i jej tworzenie w blogosferze” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztof Kicińskiego (Warszawa, 2008);
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski – pedagogika specjalna – resocjalizacja; praca licencjacka „Skate jako forma podkulturowa” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra P. Barczyka (Katowice, 2002).
Doświadczenie
 • Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny – ORIGO Psychoterapia i Psychoedukacja / PsychoterapiaHumanistyczna.Online – Warszawa, Legionowo, Online (od 2014 roku);
 • EL-MED Poradnia Lekarzy Specjalistów – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Legionowie (2016 -2020);
 • EL-MED Poradnia Lekarzy Specjalistów – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Legionowie (2014 – 2020);
 • Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital Wolski) – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, (2016);
 • BER-MED NZOZ – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieliszewie (2015 – 2016);
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOP – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wołominie (2014);
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii – Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska” w Warszawie (2012 – 2015).
Certyfikaty i szkolenia
 • Certyfikat PARPA Nr 1759 Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Warszawa, 2017);
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym - roczna grupa seminaryjno-superwizyjna, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (Online, 2022/2023)
 • Konferencja Życie Śmierć Spotkanie II, organizator Sylwia Wójcik Czas na Zmiany Pracownia Psychologiczna - pod patronatem Instytutu Dobrej Śmierci, Polskiego Stowarzyszenie Somatic Experiencing (Online, 2022)
 • Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotion – Focused Therapy – Level 1, Level 2), warsztat prowadzony przez Kurta Rendersa, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2019);
 • Międzynarodowa Konferencja „Moment zmiany” („Moments of Movements”) PCE Symposium – organizator Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Intra oraz PCE Europe (Warszawa, 2019);
 • Warsztat terapii par EFT (Emotion Focuced Therapy for Couple), prowadzony przez Rhonde Goldman, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2018);
 • „Specyfika pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą w wieku 13-15 lat”, warsztat prowadzony przez Annę Kwiatkowską; Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2018);
 • „Spotkanie z wewnętrznym krytykiem„, warsztat prowadzony przez Claude’a Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2017);
 • „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych”, warsztat prowadzony przez dr hab. Andrzeja Cechnickiego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2017);
 • „Labirynty psychoterapii. Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych”, Ogólnopolskie Szkolenie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundację ETOH (Warszawa, 2016)
 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Instytut Psychologii Zdrowia PTP (Warszawa, 2013);
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, warsztaty w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona i metody A. Faber i E. Mazlish, organizator Dzielnica Bielany m. st. Warszawy (Warszawa, 2010);
 • Pięciogodzinny wykład dla psychologów, pedagogów szkolnych i pracowników opieki społecznej dotyczący przemocy seksualnej, organizator Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom (Bytom, 2001)
 • Konferencja Szkoleniowa „Pedagogika ulicy jako alternatywna forma wychowania środowiskowego„, organizator Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” (Bytom, 2000);
 • Kurs wychowawcy placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizator Stowarzyszenie „Wyspa w mieście” (Zabrze, 2000).

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.05
Jutro19.05
po20.05
wt21.05

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty