wróć do listy
Zdjęcie mgr Anna Ruszkiewicz

mgr Anna Ruszkiewicz

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

4 lata

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
 • Terapia schematu
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Psychoterapii "Crescentia" (w trakcie)
Doświadczenie
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny SZPZLO Praga- Północ (08.2020- 11.2023)
 • Poradnia Psychologiczna "Synergia"
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- Stowarzyszenie "Pomost" (06.2020- 10.2022)
Staże i praktyki
 • Fundacja "Nagle Sami"
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny SZPZLO Praga- Północ
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- Stowarzyszenie "Pomost"
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • "Przystań Psychologiczna"- trener TUS
Certyfikaty i szkolenia
 • Terapia przetwarzania poznawczego dla osób z PTSD- Uczę się ACT
 • Techniki reskrypcji wyobrażeniowej w pracy terapeutycznej- Uczę się ACT
 • Praca z krzesłami w terapii schematów – ćwiczenia praktyczne- Centrum "Phanari"
 • Terapia schematów pacjentów z zaburzeniami osobowości z wiązki C- Centrum "Phanari"
 • Terapia schematów pacjentów z osobowością histrioniczną- Centrum "Phanari"
 • Terapia schematów z pacjentem z osobowością narcystyczną- Centrum "Phanari"
 • Terapia schematów z pacjentem z osobowością borderline- Centrum "Phanari"
 • Zdrowe granice, jako jedna z podstawowych emocjonalnych potrzeb. Jak pracować z trybem impulsywnego dziecka- Centrum "Phanari"
 • Tryb rozzłoszczonego dziecka – powstawanie, rozpoznawanie, praca wyobrażeniowa- Centrum "Phanari"
 • Rozpoznawanie trybu wrażliwego dziecka. Praca wyobrażeniowa z tym trybem i reparenting- Centrum "Phanari"
 • Wprowadzenie do terapii schematów cz. II – podstawowe emocjonalne potrzeby, kształtowanie się trybów schematów, rysunki i metafory w psychoedukacji TS- Centrum "Phanari"
 • Wprowadzenie do terapii schematów cz. I – schematy i ich grupy, diagnoza postaci literackich, podstawowe metody pracy ze schematami- Centrum "Phanari"
 • Praca z Trybami Schematów dla Początkujących- Gabinet "Humana"
 • Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie?- Fundacja "Nagle Sami"
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi- Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • Program szkoleniowy- Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych- Fundacja "Praesterno"

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś25.05
Jutro26.05
po27.05
wt28.05

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty