wróć do listy
Zdjęcie mgr Elżbieta Jarszak

mgr Elżbieta Jarszak

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Diagnostka psychologiczna, Interwentka kryzysowa, Psycholożka sądowa, Psycholożka dzieci i młodzieży, Psycholożka biznesu

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

7 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość narcystyczna

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Specyficzne zaburzenia uczenia się (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • Zaburzenia motoryczne

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Akademia WSEiI ,,Psychologia Sądowa i Penitencjarna''
 • KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin „Mediacja sądowa i pozasądowa”
 • KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego „Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów”
 • Centrum CBT EDU Szkoła Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej - w trakcie kształcenia
Doświadczenie
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 16 lat w Świetlicy Środowiskowej - Psycholog dzieci i młodzieżyw Wierzchowiskach
 • Centrum Profilaktyki Uzależnień EKSPERT w Krakowie - Warsztaty profilaktyczne z zakresu ,,Komunikacja'', Relacje'', ,,Rozwiązywanie konfliktów i sporów - Kompromis, Medjacja, Negocjacje'' dla uczniów Szkoły Podstawowej klasy 0 - 8 Psycholog dzieci i młodzieży
 • Zakład Karny w Siedlcach Psycholog
 • Fundacja - ,,Powiemy to'' Psycholog - Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Bądźmy Razem’’. Prowadzenie indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • NOWE HORYZONTY we Wrocławiu - Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych klas 4 - 8 na terenie Zamościa o tematyce uzależnienia behawioralne - uzależnienia od urządzeń mobilnych , fonoholizm. Psycholog dzieci i młodzieży
 • Diagnoza, wsparcie psychologiczne, konsultacje psychologiczne dla młodzieży w wieku 14 do 20 lat w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radomiu - Psycholog dzieci i młodzieży
 • Szkoła Podstawowa w Dorohusku, Psycholog dzieci i młodzieży - warsztaty dla klas 4 - 8 „W poszukiwaniu siebie – trening wyznaczania celów” kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji, · odkrywanie swoich mocnych stron, · zwrócenie uwagi na istotę komunikacji i znaczenie więzi oraz relacji, · kształtowanie własnych planów i dążenie do osiągnięcia celów, · uczenie zwiększania skuteczności swoich działań poprzez lepsze poznanie siebie i samoakceptację, · doskonalenie umiejętności określania priorytetów, formułowania celów, tworzenia planów oraz dzielenia się obowiązkami,
 • Psychologija Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny - Psycholog dzieci i młodzieżyRadzyń Podlaski
 • Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP Psycholog udział w projekcie ,,Aktywni Górą'' Diagnoza Kompetencji Społecznych Psycholog dzieci i młodzieży
 • Centrum Zdrowia Psychicznego - Zespół Leczenia Środowiskowego Psycholog
 • Diagnoza, wsparcie psychologiczne, konsultacje psychologiczne dla młodzieży w wieku 14 do 20 lat w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Puławach - Psycholog dzieci i młodzieży
 • GOPS w Karczmiskach Pierwszych Psycholog Poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Karczmiska, w szczególności dla osób doświadczonych przemocą, uzależnionych, współuzależnionych, mających trudności z bieżącym funkcjonowaniem. Udzielanie konsultacji pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karczmiskach.
Certyfikaty i szkolenia
 • Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS - Trening Umiejętności Społecznych
 • PsychoPark, dr Małgorzata Sitarczyk - szkolenie - ,, Samouszkodzenia i próby samobójcze dzieci i młodzieży. Dlaczego i po co?''
 • PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE szkolenie - ,,Diagnoza i terapia traumy u dzieci i młodzieży''
 • Centrum Psychologii Sądowej - szkolenie z zakresu ,, Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci''
 • Centrum Diagnozy i terapii Akademii WSEiI w Lublinie, szkolenie z zakresu - ,,Diagnoza i pomoc dziecku będącemu ofiarą przemocy seksualnej''
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w trakcie szkolenia

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś21.06
Jutro22.06
ni23.06
po24.06