wróć do listy
Zdjęcie mgr Joanna Dębska

mgr Joanna Dębska

Psycholożka, Psychoterapeutka, Interwentka kryzysowa, Psycholożka dzieci i młodzieży

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

40+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

13 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Humanistyczny
 • Integratywny
 • Systemowy
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Osobowość narcystyczna

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia rodziny, rozwoju i edukacji)
 • 4-letnie szkolenie podyplomowe akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego SNP PTP: Muzykoterapia Kliniczna i Psychodrama / Psychoterapia Muzyczna (,,Music Psychoterapy"), Centrum Szkoleniowe Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy w Warszawie dr E. Galińskiej
 • specjalizacja: Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ im. dr J. Babińskiego w Łodzi ( Centrum Kształcenia Medycznego Ministerstwa Zdrowia)
 • Studium Psychoterapii (diagnoza kliniczna dla psychoterapeutów, terapia zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, praca z traumą), Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa
 • Studia Podyplomowe: Profilaktyka i Socjoterapia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 4 - letni całościowy kurs psychoterapii: Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin , par i pacjentów indwywidualnych;Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie
Doświadczenie
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi
 • Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi: oddział psychiatryczny dla dzieci; staż kliniczny
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Fundacja ,,Praesterno" w Łodzi
 • współpraca z placówkami oświatowymi - przedszkola, szkoły
 • Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ, Łódź: Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi: - oddział Psychiatryczno – Geriatryczny; - oddział Detoksykacyjny od Narkotyków i in. Środków Psychoaktywnych; - oddział Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi; praktyki zawodowe
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 • Gainet Psychoterapii CAMINO
 • Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych w Łodzi; projekt RPOWŁ
 • Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego; staż kliniczny
Certyfikaty i szkolenia
 • Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (kryzysy osobiste i interwencje kryzysowe, kryzysy małżeńskie, praca z parą i rodziną, analizy i interwencje poznawczo - behawioralne, indywidualna pomoc psychologiczna, grupowe metody pomocy psychologicznej), Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa (270 g.)
 • Szkolenie z zakresu terapii psychodynamicznej: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław
 • Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej – WODN, Łódź
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • szkolenie dla trenerów programu profilaktyki wskazującej ,,Program Nauki Zachowania", Regionalne Centrum Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego, PARPA
 • szkolenie dla trenerów programu profilaktycznego ,,Spójrz inaczej na agresję”, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki ,,SPÓJRZ INACZEJ”, Starachowice
 • szkolenie dla trenerów warsztatów psychologicznych w zakresie umiejętności wychowawczych: ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny, Zgierz
 • szkolenie dla trenerów programu wychowawczo – profilaktycznego: ,,Program Domowych Detektywów…”, Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka
 • warsztaty: Uważność i spokój żabki - praktyka uważności dla dzieci i młodzieży metodą E. Snel, B. Kamińska - Suchanek

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś24.04
Jutro25.04
pt26.04
so27.04

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty