wróć do listy
Zdjęcie mgr Joanna Jałowiec

mgr Joanna Jałowiec

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Psycholog

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie, Kurs Psychoterapii na 4 roku
 • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, Kurs trenerski – starszy trener na poziomie 5 EQF Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe, Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
Doświadczenie
 • Psychoterapia Calmeo specjalistyczne centrum pomocy psychologicznej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Integracja” w Bytomiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA” w Sosnowcu
Staże i praktyki
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Psychiatryczny Oddział Dzienny w Rudzie Śląskiej
 • Centrum Edukacji, Zdrowia i Starości „CEZiS” w Chorzowie
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Katowicach
Certyfikaty i szkolenia
 • Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline, Wrocław
 • Warsztat diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Praca z klientem trudnym, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Planowanie zmiany sytuacji klienta, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Praca z rodziną, gdzie występuje problem choroby psychicznej, Zespół Szkoleniowo – Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Seksualność, a niepełnosprawność w rzeczywistości funkcjonowania DPS, ŚDS, WTZ, Bytom
 • Diagnoza Neuropsychologiczna – Współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych, SALVATE, Katowice
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków
 • Trening umiejętności społecznych – Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny „Ego”, Katowice

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
wt29.11
Dziś30.11
Jutro1.12
pt2.12