wróć do listy
Zdjęcie mgr Joanna Jałowiec-Tinalt

mgr Joanna Jałowiec-Tinalt

Psycholożka, Psychoterapeutka

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

13 lat

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Zaburzenia neurorozwojowe

Obszar obejmujący zarówno całościowe zaburzenia rozwojowe, jak też zaburzenia neurorozwojowe, skupienia uwagi i koncentracji. Rozpoczynają się one w dzieciństwie i polegają głównie na trudnościach w komunikacji, kontaktach społecznych, wykonywanych zadaniach, czy związane są z nietypowymi zachowaniami. Nie jest to choroba, którą się leczy, a styl zachowania, który wspiera się odpowiednimi oddziaływaniami.

Obszary
 • ADHD
 • Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży)
 • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, Kurs trenerski – starszy trener na poziomie 5 EQF Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe, Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
Doświadczenie
 • Psychoterapia Calmeo specjalistyczne centrum pomocy psychologicznej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Integracja” w Bytomiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA” w Sosnowcu
Staże i praktyki
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Psychiatryczny Oddział Dzienny w Rudzie Śląskiej
 • Centrum Edukacji, Zdrowia i Starości „CEZiS” w Chorzowie
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Katowicach
Certyfikaty i szkolenia
 • Borderline w praktyce psychoterapeutycznej – strategie pracy terapeutycznej i rola relacji psychoterapeutycznej
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym. Diagnozowanie, różnicowanie i leczenie
 • Psychoterapia pacjentów z borderline
 • Jak pracować z dorosłymi pacjentami ze spektrum autyzmu
 • Jak pracować z pacjentem z narcystycznymi zaburzeniami osobowości
 • Osobowość borderline i CHAD okiem psychologa i lekarza
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym
 • Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline
 • Warsztat diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I
 • Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą
 • Praca z klientem trudnym, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego
 • Planowanie zmiany sytuacji klienta
 • Praca z rodziną, gdzie występuje problem choroby psychicznej
 • Seksualność, a niepełnosprawność w rzeczywistości funkcjonowania DPS, ŚDS, WTZ
 • Diagnoza Neuropsychologiczna – Współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Trening umiejętności społecznych

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś25.09
Jutro26.09
śr27.09
cz28.09