wróć do listy
Zdjęcie mgr Marcin Gut

mgr Marcin Gut

Psycholog

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

2 lata

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie, 2 rok szkolenia)
 • Psychologia, 5-letnie studia jednolite magisterskie
Staże i praktyki
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Areszt Śledczy
 • Szkoła Podstawowa i Ponadpodstawowa
Certyfikaty i szkolenia
 • Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+ (WSB-NLU, 2024)
 • Podejście logoterapeutyczne w terapii uzależnienia i współuzależnienia (Iskra, 2023)
 • Coaching (Vocational Competence Certificate, nr SC-2423-001-017711)
Publikacje
 • Eksperymentalne wzbudzanie stanu uważności – testowanie procedury (zespołowy program badawczy)
 • Wpływ uważności na efekty prymowania afektywnego – badania eksperymentalne (zespołowy program badawczy)
 • Rodzina pochodzenia a poziom lęku w dorosłości (zespołowy projekt badawczy)
 • Religijność a gotowość przebaczenia (zespołowy program badawczy)
 • Efekt pewności wstecznej w przewidywaniu wyników wyborów (zespołowy program badawczy)
 • Struktura psychoimmunologiczna i dążenia osób w okresie około-emerytalnym (zespołowy program badawczy)
 • Badanie psychologiczno-ekologicznych i społeczno-demograficznych obaw i fobii w kontekście wychowania rodzinnego (program badawczy)
 • Preferencje zawodowe studentów polskich i zagranicznych (zespołowy program badawczy)
 • Badanie porównawcze preferencji zawodowych studentów w Polsce i Turcji (zespołowy program badawczy)
 • Analiza porównawcza procesów dekonwersyjnych u polskiej młodzieży katolickiej i prawosławnej (zespołowy program badawczy)
 • Efektywność i procesy zmiany osobistej w psychodramatycznym treningu grupowym dla studentów psychologii (projekt badawczy)
 • Polska adaptacja Bidimensional Impression Managment Index D. Paulhusa i współpracowników (projekt naukowy)
 • Walidacja własności psychometrycznych Skali Dekonwersji Adolescentów M. Nowosielskiego i R. Bartczuka (projekt naukowy)
 • Konstrukcja i ocena własności psychometrycznych skróconej wersji Testu Struktury Religijności Cz. Walesy (projekt naukowy)

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś13.07
Jutro14.07
po15.07
wt16.07