wróć do listy
Zdjęcie mgr Sylwia Olszak

mgr Sylwia Olszak

Psycholożka, Interwentka kryzysowa

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

50+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

21 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Dla par
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Psychologia
 • Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej Warszawa, roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych
 • Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej Warszawa, 4letnie szkolenie psychoterapeutyczne- w trakcie
Doświadczenie
 • MeetYou-psychoterapia Sylwia Olszak: prywatna praktyka, psycholog, psychotrapeuta (obecnie)
 • Hellermann Tyton LTD.UK: Team Leader, zarządzanie zespołem (2017-2024)
 • DGA S.A Ośrodek Aktywizacji Zawodowej: opiekun projektu, psycholog, doradca zawodowy (2016-2017)
 • Enterprise Investment Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, psycholog, doradca zawodowy (2015-2016)
 • Doradztwo Psychologiczne i zawodowe Sylwia Olszak: prywatna praktyka, psycholog, doradca zawodowy (2013-2015)
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu, dyrektor, wcześniej specjalista ds.wychowawczych-psycholog, specjalista ds.rynku pracy-psycholog (2000-2013)
 • Umowy cywilno-prawne: udział w charakterze psychologa i doradcy zawodowego w realizacji projektów terapeutycznych, szkoleniowych i edukacyjnych (2005-20013)
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu: wykładowca na studiach podyplomowych-pośrednictwo pracy (2011)
 • Niku Investment S.A: specjalista ds. personalnych, szkolenia, rekrutacja, opisy stanowisk pracy oceny pracownicze (1999-2000)
Staże i praktyki
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie - praktyki studencki
Certyfikaty i szkolenia
 • Roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej Warszawa
 • Szkolenia dla psychologów i psychoterapeutów, certyfikaty z kilkudziesięciu szkoleń, Szkoła psychoterapii Dialog
 • "Interwencja kryzysowa dla osób doświadczonych wojną w Ukrainie, Psychomedic, Akademia Terapeuty
 • "Borderline:wyzwania w pracy z pacjentem z pogranicza", Psychomedic, Akademia Terapeuty
 • "Borderline w praktyce psychoterapeuty-strategie pracy terapeutycznej i rola relacji terapeutycznej", Psychomedic, Akademia Terapeuty
 • "Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline" Psychomedic, Akademia Terapeuty
 • "Diagnoza i terapia narcystycznego zaburzenia osobowości", Psychomedic, Akademia Terapeuty
 • The Institute Of Leadership&Managament: "Team Leader Modular Programme Membership"
 • "Polityka rowności płci dla instytucji rynku pracy-cykl szkoleń, Wyg International
 • "Standardy jakości szkoleń i usług doradczych, Wyg International
 • "Obrazkowy Test Zawodów BBT M. Achtnicha, Nowe życie Henryk Jarosiewicz
 • "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwosci kształcenia w regionie"-cykl 5 warsztatów, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych
 • "Niepełnosprawnośc oraz aktywizacja zawoodwa osób niepełnosprawnych", Urząd Miasta Poznania
 • "Psychospołeczny kontekst zjawiska nadmiernego używania internetu-jak rozpoznać i przeciwdziałać", Ogólnopolska Konferencja: "Współczesne uzależnienia-profilaktyka i leczenie", Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • "Problematyka zjawisk patologicznych młodzieży dominujących w Polsce i Niemczech", Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu
 • "Kompetencje doradcy zawodowego", Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • "Kierownik Placówek wypoczynku dzieci i młodzieży", Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP, Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • "Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i sporów. Mediacje i negocjacje", Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • "Autoprezentacja", DynaMind Studium Technik Umysłowych
Publikacje
 • "Program nowych szans. Kurs umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, dla osób po 45 roku życia", wydane przez Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,2011, autorka rozdziału: "Wzmacnianie poczucia własnej wartości"

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś13.07
Jutro14.07
po15.07
wt16.07