wróć do listy
Zdjęcie mgr Agnieszka Sprawka

mgr Agnieszka Sprawka

Psycholożka, Seksuolożka, Psycholożka dzieci i młodzieży, Psychodietetyczka, Psychotraumatolożka

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

18 lat

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • Systemowy
 • Terapia schematu
 • TSR
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Staże i praktyki
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
Certyfikaty i szkolenia
 • Psychologia - Katolicki Uniwersytet Lubelski - studia magisterskie.
 • Doradztwo zawodowe - Katolicki Uniwersytet Lubelski - studia podyplomowe.
 • Studium Terapii par - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Studium Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Seksuologia kliniczna - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego - studia podyplomowe.
 • Psychoterapeuta uzależnień w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii: Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie. Zaświadczenie z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom o byciu w trakcie certyfikacji. Psychoterapeuta uzależnień wpisany na listę zawodów i specjalności pod numerem 228907 - zawód medyczny, ochrona zdrowia. Szkolenie rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii przygotowujące do egzaminu certyfikowanego przez Ministra Zdrowia.
 • Szkolenie Terapeuta narzędzia iFight Depression – wpis na listę certyfikowanych terapeutów.
 • Psychodietetyka - studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.
 • Psychotraumatologia - studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś16.04
Jutro17.04
cz18.04
pt19.04

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty