wróć do listy
Zdjęcie dr Joanna Lewczuk

dr Joanna Lewczuk

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

-

AgeIcon

Wiek

40+

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

14 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Inne zaburzenia osobowości

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Samotność
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Warszawski, mgr psychologii 2005
 • Uniwersytet Warszawski, dr psychologii 2011
Staże i praktyki
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie
 • Konsultacje psychologiczne w Szpitalu Medicover w Warszawie
 • Psycholog w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie
 • Klinika Neurologii i Epileptologii przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Certyfikaty i szkolenia
 • W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Liczne warsztaty i szkolenia z obszaru zdrowia psychicznego i oddziaływań psychoterapeutycznych
Publikacje
 • Lewczuk J. (2004). Terapeuta w nas. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4, 4, 28-35.
 • Lewczuk J. (2008). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej a poziom neurotyzmu. Doniesienie z badań. Studia Psychologiczne 46(1), 79-85.
 • Lewczuk J. (2014). The link between social value orientations and the interaction partner’s emotional facial expression as regards the perception of other individuals’ traits and a change in the observer’s social value orientation. E-methodology. The international scientific journal 1, 45-72.
 • Lewczuk, J. (2015). Twarz w dialogu międzykulturowym – złożoność problematyki percepcji ekspresji mimicznej w kontekście czynników kulturowych i indywidualnych, [W:] R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group, (s. 111–131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Lewczuk, J. (2017). Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne. Studia z Teorii Wychowania 3, 85–107.
 • Lewczuk, J., Jędrzejko, Z. (2017). Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci, [W:] S. Bębas, Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, s. 269 – 318. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Lewczuk, J. (2018). Psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wybrane problemy, [W:] M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, Tom I, s. 221 – 245. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Lewczuk, J. (2019). Prospołeczność w kontekście orientacji społecznych i ekspresji mimicznych, [W:] R. Nowakowska-Siuta, T. J. Zieliński (red.), Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej, s. 270-282, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT
 • Lewczuk, J., Anyżewska, A. (2020). Kształtowanie wartości zdrowia bazą poszanowania życia ludzkiego i zobowiązaniem etycznym współczesnych rodzin. Rocznik Teologiczny 1, 283-316.
 • Lewczuk, J., Anyżewska, A. (2022). Personality correlates of health behaviors among men training recreationally in the interdisciplinary spirit of health pedagogy. Studia z Teorii Wychowania, tom XIII: 2022 Nr 4(41), 193-212, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś23.07
Jutro24.07
cz25.07
pt26.07