wróć do listy
Zdjęcie mgr Katarzyna Aleksandrzak

mgr Katarzyna Aleksandrzak

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Interwentka kryzysowa, Psycholożka biznesu, Psychodietetyczka

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

40+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

15 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Humanistyczny
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Depresja
 • Depresja sezonowa

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie (mgr psychologii, 2008 r.)
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie (psychodietetyk, studia podyplomowe, 2014 r.)
 • Instytut Psychologii Zdrowia (interwencja kryzysowa, studia podyplomowe, 2021/2022)
Staże i praktyki
 • Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania przy Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie
Certyfikaty i szkolenia
 • "Psychoterapia emocji w terapii DDA" w Instytut Psychologii Zdrowia, konferencja 29-31.05.2022 r.
 • Praktyk Dialogu Motywującego - Polski Instytut Dialogu Motywującego 01-06.2022 r.
 • Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) w Polskim Instytucie Mindfulness 01-03.2022 r.
 • Wzbogać swój warsztat o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR) - 10.2021
 • Rezydualne objawy depresji - czy teoria idzie w parze z praktyką? Ogólnopolska Konferencja dla Psychiatrów, Psychoterapeutów i Psychologów, 09.2021
 • Program pracy własnej Self Practice Self Reflection (SP/SR) w podejściu akceptacji i zaaangażowania - Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej 9-12.2022
 • JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM, KTÓRY ŻYJE W CIĄGŁYM LĘKU I ZAMARTWIANIU? - Dialog, Szkoła Psychoterapii, 02.2023
 • "Kiedy leczenie staje się traumą. O istocie, profilaktyce i terapii traumy medycznej" - cykl szkoleniowy Sabiny Sadeckiej 07.2023
 • Szkolenie dla Liderów Family Connections -uprawnienie do prowadzenia treningu umiejętności dla bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD), borderline 09.2023
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla DDA - konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne 09.2023
 • 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w toku
 • Stres i spokój - warsztat autoregulacji autonomicznego układu nerwowego; Sensib Bodywork 11.2023
 • Terapeutyczna praca z wspomnieniami traumatycznymi. Techniki werbalne, somatyczne i wyobrażeniowe. Warsztat specjalistyczny. - Sabina Sadecka 10.2023
 • II Konferencja Poliwagalna - Instytut Poliwagalny 9-11.11.2023

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś24.02
Jutro25.02
po26.02
wt27.02

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty