wróć do listy
Zdjęcie mgr Katarzyna Skrzypczyk-Bindaszewska

mgr Katarzyna Skrzypczyk-Bindaszewska

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Neuropsycholożka, Interwentka kryzysowa, Diagnostka psychologiczna, Psycholożka transportu

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

11 lat

O mnie

czytaj więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
 • Terapia EMDR
Rodzaje terapii
 • Dla par
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • 2019-2023 – Czteroletni kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym: organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • 2014-2015 – Studia podyplomowe – Uniwersytet Opolski – Psychologia Transportu - wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań pod numerem OP-3/2015
 • 2007-2012 – Magister psychologii – Uniwersytet Opolski – specjalność kliniczna
Doświadczenie
 • 2013 do nadal – Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu – psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, psycholog transportu, psycholog uprawniony do badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni
 • 2013 do nadal – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach – prowadzący zajęcia ćwiczeniowe, fakultatywne
 • 2017 do nadal – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu – psycholog
 • 2014-2019 – Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego (CLIRO) w Opolu – psycholog, terapeuta
 • Od 2013 roku przeprowadziłam ponad 130 godzin szkoleń, warsztatów dla różnych grup społecznych, m.in. funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, kandydatów na mediatorów, personelu medycznego, osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej, potrzebujących wsparcia w rozwoju osobistym, młodzieży szkolnej.
Staże i praktyki
 • Staż w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: Oddział Psychiatryczny przy Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (120 godzin: wrzesień-listopad 2021)
 • Staż w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach (240 godzin: kwiecień-maj 2024)
Certyfikaty i szkolenia
 • "Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych: warsztat TADS-I" w ramach programu certyfikacyjnego Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD) (2022), E-psyche: Katowice
 • EMDR - szkolenie podstawowe (2022), kurs prowadzony przez Anabel Gonzalez, E-psyche: Katowice
 • „Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin; Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków
 • Psycholog transportu - Uniwersytet Opolski (2015) – wpis do ewidencji psychologów uprawnionych OP-3/2015
 • „Trening Zastępowania Agresji – ART” (80 godz.), Instytut AMITY, Warszawa
 • Psycholog uprawniony do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni – SPSwP w Krakowie (2017), wpis do rejestru psychologów upoważnionych 5/2017
 • Mediator – Fundacja Mediatio w Opolu (2017)
 • „Kryzys psychiczny, depresja i zachowania suicydalne. Rozpoznanie, wczesna diagnoza, działania profilaktyczne”, Instytut Edukacji Pozytywnej, Warszawa
 • „Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych - diagnoza i terapia ASD/PTSD” – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś15.07
Jutro16.07
śr17.07
cz18.07