wróć do listy
Zdjęcie Paula Tofil

Paula Tofil

Psycholog, Terapeuta uzależnień

CameraIcon Konsultacja online
LogoInsomnia

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online

AgeIcon

Wiek

-

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

-

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • DBT
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Osobowość borderline

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: psychologia kliniczna
 • Szkolenie DBT Comprehensive (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno - Behawioralnej)
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Staże i praktyki
 • Centrum Medyczne "Mulitmedic"
 • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień "Familia"
 • Ośrodek dla osób uzależnionych "Nowy Dworek"
Certyfikaty i szkolenia
 • Szkolenie: "Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych"
 • Szkolenie: "Zorientowana na traumę terapia poznawczo - behawioralna (TF - CBT) , protokół Przedłużonej Ekspozycji z wykorzystaniem DBT (PE,DBTPE) dla młodzieży oraz dorosłych"
 • szkolenie: "Terapia przetwarzania poznawczego dla osób z PTSD" (prowadząca: Patricia Resick)
 • Szkolenie: "Pomoc terapeutyczna dla osób z doświadczeniem traumy"
 • Szkolenie: "Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych" (prowadząca: Kathy Steele)
 • Szkolenie "ACT w pracy z traumą" (prowadzący: Russ Harris)
 • Szkolenie: "Kontekstualna Terapia Schematów" (prowadzący: Eckhard Roediger)
 • szkolenie: "Terapia schematów w zaburzeniach odżywiania" (prowadząca: Susan Simpson)
 • Szkolenie z RFT "Teoria Ram Relacyjnych i self" (prowadząca: Louise McHugh)
 • Szkolenie: "Rozumienie i terapia samouszkodzeń" (prowadzący: Barent Walsh)
 • Szkolenie z technik Dialogu Motywującego (PIDM)
 • Trener VCC (Vocational Competence Certificate)
 • Coach VCC (Vocational Competence Certificate)
 • Trening intrapsychiczny i interpersonalny

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś2.02
Jutro3.02
so4.02
ni5.02