wróć do listy
Zdjęcie mgr Paulina Szczechla

mgr Paulina Szczechla

Psycholożka, Psychoterapeutka, Diagnostka psychologiczna, Psycholożka dzieci i młodzieży

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

8 lat

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Rodzaje terapii
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Opolski (magister psychologii)
 • Uniwersytet Opolski (magister pedagogiki)
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii - całościowy kurs psychoterapii
Doświadczenie
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na stanowisku psycholog
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na stanowisku psychoterapeuta
 • Komenda Wojewódzka Policji na stanowisku psycholog
 • Dom Dziecka na stanowisku psycholog
Staże i praktyki
 • Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie lipiec 2022 - grudzień 2022
 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach lipiec 2023 (120h)
Certyfikaty i szkolenia
 • Roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Trening Zastępowania Agresji - ART
 • Szkolenie Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny
 • Szkolenie Profilaktyka zjawisk wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
 • Szkolenie - Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży
 • Szkolenie - Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych - Fundacja ETOH
 • Szkolenie - Żałoba traumatyczna. Praca z klientem, który doświadczył straty osoby bliskiej w wyniku traumatycznych okoliczności - Fundacja Nagle Sami

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś13.04
Jutro14.04
po15.04
wt16.04

Brak udostępnionego kalendarza

Skontaktuj się ze Specjalistą_tką

zapytaj o termin wizyty