wróć do listy
psychoterapeuta-Urszula Nakielska

mgr Urszula Nakielska

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami w ramach wsparcia psychologicznego, terapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą.
Prowadzę:
- Konsultacje- od jednego do kilku spotkań, służących poznaniu obszarów trudności pacjenta i określeniu właściwych metod pracy (konsultacja trwa 50 min)
- Psychoterapię dorosłych i młodzieży w Nurcie Psychoterapii Psychodynamicznej (sesja trwa 50 min)
- Wsparcie psychologiczne dorosłych i młodzieży w oparciu o metody stosowane w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (sesja trwa 50 min)
- Psychoterapia par w Nurcie Psychodynamicznym (sesja trwa 60 minut)

Wsparcie psychologiczne i jego forma zależy od potrzeb pacjenta i doświadczanych przez niego trudności oraz oczekiwań jakie ma wobec pracy z psychologiem. W ramach wsparcia psychologicznego, możliwe jest: wspieranie pacjenta podczas doświadczenia kryzysu, pomoc w lepszym zrozumieniu siebie i własnych potrzeb, pomoc w odnalezieniu się w sytuacji trudnej i przyjrzeniu się jej z innej perspektywy, praca nad aktualnymi trudnościami i wprowadzaniem zmian w funkcjonowaniu pacjenta (w obszarach relacji międzyludzkich, zawodowych, motywacji, komunikacji i wielu innych). Opierając się na metodach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog i pacjent koncentrują się na konkretnej obszarze problemowym, wyznaczają cel pracy. Przy wsparciu psychologa pacjent, tworzy plan działania, określić swoje zasoby, pomocne w realizacji celu oraz trudności, które mogą mu przeszkodzić. Psycholog wspiera pacjenta w realizacji założeń i pracuje z pacjentem nad pojawiającymi się trudnościami.

Psychoterapia w Nurcie Psychodynamicznym jest rozmową, tworzeniem relacji terapeutycznej między psychoterapeutą i pacjentem. Pacjent przy pomocy psychoterapeuty ma możliwość lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz otaczającej go rzeczywistości. W procesie terapii psychodynamicznej istotnym elementem jest pomoc pacjentom w odkryciu nieświadomych mechanizmów i konfliktów wewnętrznych oraz określeniu i zrozumieniu własnych potrzeb. Relacja terapeutyczna daje pacjentom możliwość stworzenia bezpiecznej dla siebie przestrzeni, w której mogą konfrontować się ze swoimi trudnościami, emocjami i doświadczeniami, przy wsparciu specjalisty. W zależności od zdiagnozowanych trudności terapia psychodynamiczna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Psychoterapia par ma na celu pomoc partnerom w określeniu przyczyn trudności w ich relacji. Wzajemnym zrozumieniu, dostrzeżeniu i zaspokajaniu potrzeb swoich i partnera. Analizowane na sesjach emocje, myśli, wyobrażenia i oczekiwania partnerów względem siebie pomagają budować wzajemne zrozumienie i komunikację.

Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej w Krakowskim Cen­trum Psy­cho­dy­nam­icznym. Jest to kurs rekomen­dowanym przez Pol­skie Towarzystwo Psy­cho­log­iczne i Pol­skie Towarzystwo Psy­choter­apii Psychodynamicznej.
Ukończyłam Szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzone przez Laboratorium Terapii i Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem Mediatorem certyfikowanym przez Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów.
Studia magisterskie na kierunku: Psychologia( stacjonarne jednolite magisterskie), ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

pokaż więcej

Specjalizacja

  • Psychodynamiczny
Rodzaje terapii
  • Dla dzieci i młodzieży
  • Dla par
  • Indywidualna
Obszary pomocy

Zaburzenia nastroju (afektywne)

Obniżenie nastroju lub występujące „huśtawki” nastroju, uczucie pustki, utrata sensu, brak zainteresowania dotychczasowym hobby, krytyczne myśli. Na przykład: depresja, depresja poporodowa, depresja wieku podeszłego, depresja psychotyczna, depresja maskowana, depresja sezonowa, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia.

Kryzysy

W obszarze: zdobywania autonomii, tworzeniu swojej tożsamości, budowaniu intymności, bliskich relacji, małżeństwa, ciąży czy pracy. Kryzys może być też związany z katastrofami środowiskowymi, chorobami, pandemią, emigracją.

Traumy

Wywołane sytuacjami, które zagrażały zdrowiu lub życiu i wpłynęły na funkcjonowanie osoby np. gwałt, doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej), wypadek samochodowy, bycie świadkiem napadu, zbrodni, czyjejś śmierci.

Moje doświadczenie

Edukacja
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski- Psychologia(jednolite magisterskie)
Certyfikaty i szkolenia
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- II rok
  • TSR I stopień- Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Galeria

Inne

Zdjęcie-0
Zdjęcie-1
Zdjęcie-2

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty
Pokaż na mapie
Typ wizyty*
Data wizyty
Sa24.07
Dziś25.07
Jutro26.07
Tu27.07