Wróć do strony głównej bloga

Kiedy radość budzi lęk: Zrozumieć paradoks emocjonalny

Czy ciężko jest Ci się cieszyć chwilą, ponieważ czujesz nadchodzącą katastrofę? Taki lęk może wynikać z wzorców rodzinnych, wzorców społeczno-kulturowych oraz Twoich osobistych doświadczeń. Jak temu zaradzić? Przeczytaj!

W życiu niektórych osób zdarzają się chwile, kiedy paradoksalnie szczęście przybiera formę lęku, a radość łączy się z niepokojem. To zjawisko jest złożoną układanką ludzkich doświadczeń i reakcji. Wydaje się nieprawdopodobne, by pozytywne wydarzenia mogły wywołać uczucie strachu czy niepewności, jednak psychologia ludzkich emocji jest pełna zaskakujących zwrotów.

Przykład Anny i Michała

Anna i Michał byli szczęśliwym, młodym małżeństwem, które właśnie kupiło mieszkanie swoich marzeń. Było ono przestronne, jasne, zlokalizowane w spokojnej okolicy, a co najważniejsze – dostępne w niezwykle korzystnej cenie. Niedługo po zakupie mieszkania, Anna dowiedziała się, że jest w ciąży. Ich radość była nieopisana, gdy na świat przyszło ich zdrowe dziecko, długo wyczekiwane i pełne życia.

Jednak wraz z narodzinami dziecka i przeprowadzką do nowego domu, w Ani umyśle zaczęły kiełkować obawy. Zamiast cieszyć się z tych szczęśliwych wydarzeń, Anna czuła rosnący lęk. Każdy dzień w nowym domu, każdy uśmiech jej dziecka wydawał się być zbyt piękny, by mógł trwać. Anna zaczęła zadawać sobie pytanie, które powoli zaczęło zatruwać jej codzienne życie: "Co, jeśli coś złego ma się wydarzyć?"

To, co przeżywała Anna, można by nazwać "lękiem przed szczęściem". 

Wydaje się to nielogiczne – dlaczego ktoś miałby bać się radości? Ale dla Anny i wielu innych ludzi, którzy tego doświadczają, jest to bardzo realny i paraliżujący strach. Jest on zakorzeniony w przekonaniu, że każdy moment szczęścia musi zostać zrównoważony przez nadchodzącą tragedię. Jest to rodzaj obronnej reakcji umysłu, próbującego chronić się przed potencjalnym bólem i rozczarowaniem.

Psychologiczne tło zjawiska

Ludzki umysł jest skomplikowanym mechanizmem, który reaguje na różnorodne bodźce w nieoczekiwany sposób. W przypadku Anny, jej lęk mógł wynikać z wcześniejszych doświadczeń życiowych, w których intensywne momenty radości były szybko zastąpione przez trudności lub straty. Możliwe, że w jej przeszłości zdarzyły się wydarzenia, które nauczyły ją, że zbyt duża radość jest zawsze przedsmakiem nadchodzącego nieszczęścia.

Kluczowe w zrozumieniu tego zjawiska jest pojęcie emocjonalnej równowagi. 

Każdy z nas dąży do harmonii w swoim życiu emocjonalnym, ale kiedy doświadczamy ekstremów – zarówno w stronę intensywnego szczęścia, jak i głębokiego smutku – nasz umysł stara się przywrócić równowagę, często w sposób, który może wydawać się sprzeczny z naszymi oczekiwaniami. W przypadku Anny, jej mózg, starając się przygotować na możliwość straty, wytworzył mechanizm obronny w postaci lęku. To rodzaj psychicznego zabezpieczenia, które w teorii ma chronić przed bólem związanym z ewentualnym rozczarowaniem.

Rozwiązanie tego emocjonalnego konfliktu wymaga od osoby doświadczającej zrozumienia i zaakceptowania swoich emocji.

Zamiast starać się tłumić czy ignorować lęk, ważne jest, by przyjąć go jako część swojego doświadczenia życiowego. Rozmowa z bliskimi, psychoterapia czy nawet budowanie samoświadomości mogą być kluczowe w procesie rozpoznawania i radzenia sobie z tymi skomplikowanymi emocjami.

Ważne jest, aby nauczyć się doceniać i cieszyć się chwilami szczęścia, jednocześnie będąc świadomym, że życie to ciągła zmiana i nie wszystko możemy kontrolować.

Radość i lęk jako emocje

Emocje są jak barwna paleta, z której każdy z nas czerpie, aby malować obraz swojego życia. Radość i lęk to dwa z najbardziej podstawowych kolorów tej palety, o fundamentalnym znaczeniu dla naszego doświadczenia jako ludzi. 

Radość, przesiąknięta światłem i ciepłem, jest emocją, która podnosi nas na duchu, przynosi ukojenie i motywuje do działania. Jest to uczucie, które towarzyszy nam w chwilach sukcesu, miłości, osiągnięć, a nawet w prostych momentach codzienności. Radość to promień słońca w pochmurny dzień - rozjaśnia, dodaje energii i życia.

Z drugiej strony, lęk, często postrzegany jako mroczny i nieprzyjemny, jest tak samo kluczowy dla naszego przetrwania. Lęk to emocja ostrzegawcza, która uruchamia się w obliczu niebezpieczeństwa, ryzyka czy niepewności. To on sprawia, że jesteśmy ostrożni, że unikamy zagrożeń i że chronimy to, co dla nas najważniejsze.

Znaczenie tych emocji w kontekście psychologii ewolucyjnej

Zarówno radość, jak i lęk odegrały kluczowe role w przetrwaniu naszego gatunku. Radość, nagradzając nas za pozytywne zachowania, jak współpraca czy osiągnięcia, sprzyjała rozwojowi społeczności i umacnianiu więzi międzyludzkich. Z kolei lęk działał jako system alarmowy, chroniąc naszych przodków przed zagrożeniami, takimi jak drapieżniki czy naturalne katastrofy.

W naszym codziennym życiu ten skomplikowany taniec między radością a lękiem odgrywa nieustanną rolę, wpływając na nasze decyzje, działania i ogólne samopoczucie. Na przykład, w sytuacji, gdy doświadczamy sukcesu, nasza radość może być szybko zrównoważona przez lęk przed przyszłymi wyzwaniami lub strach przed utratą tego, co osiągnęliśmy. Podobnie, w chwilach lęku, poszukiwanie źródeł radości może być świadomym lub nieświadomym sposobem na złagodzenie naszych obaw.

W naszej kulturze często kładzie się nacisk na dążenie do szczęścia jako celu życiowego, lecz równie ważne jest akceptowanie i zrozumienie naszych lęków.

To nie lęk sam w sobie jest problemem, ale nasza reakcja. Zdolność do doświadczania radości bez zaniedbywania lęku i na odwrót - do odczuwania lęku bez rezygnacji z radości - jest istotna dla pełnego i zrównoważonego życia emocjonalnego.

Poznanie własnych reakcji na różne sytuacje, zrozumienie, co wywołuje naszą radość lub lęk, czasami może wymagać profesjonalnej pomocy, aby lepiej zrozumieć i przetworzyć skomplikowane emocje, które doświadczamy.

Dlaczego niektórzy z nas boją się radości, tego uczucia, które teoretycznie powinno być pożądane?

Ten rodzaj lęku może wynikać z różnych wewnętrznych konfliktów i obaw. Czasami jest to strach przed rozczarowaniem, który kiełkuje w nas, kiedy poprzednie doświadczenia szczęścia szybko zmieniały się w ból lub stratę. W innych przypadkach, może to być wynik poczucia, że nie zasługujemy na szczęście lub obawa, że jego doświadczenie przyciągnie zazdrość i negatywne skutki od innych.

Wiele z naszych emocjonalnych reakcji jest ukształtowanych przez doświadczenia z przeszłości.

Wczesne doświadczenia w życiu, zwłaszcza te związane z relacjami rodzinnymi i wychowaniem, mają ogromny wpływ na nasze późniejsze emocje i zachowania. Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły utraty, rozczarowania lub były świadkami nieszczęść, często nieświadomie uczą się, że szczęście jest zjawiskiem krótkotrwałym i nieuchronnie prowadzi do bólu.

Kultura i społeczeństwo, w którym dorastamy, również wpływają na nasze postrzeganie szczęścia i lęku przed nim. W niektórych kulturach, przekonanie o „złym oku” lub „zazdrości” innych może wpływać na sposób, w jaki ludzie postrzegają swoje szczęście. Często uczymy się, że lepiej jest nie okazywać swojego szczęścia zbyt głośno, aby nie przyciągać negatywnych konsekwencji.

Wzorzec myślowy lęku przed szczęściem kształtuje się stopniowo i często nieświadomie.

Jest to proces, który może rozpocząć się już w dzieciństwie i rozwijać w miarę dorastania. Kiedy nasze doświadczenia uczą nas, że każde szczęście ma swoją cenę, zaczynamy odczuwać niepokój za każdym razem, gdy doświadczamy radości. To swoista ochronna reakcja emocjonalna, mająca na celu przygotowanie nas na potencjalne rozczarowania.

Czynniki utrwalające lęk przed radością

Istnieje wiele czynników, które mogą podtrzymywać i utrwalać lęk przed radością:

 • Jednym z nich są nasze wewnętrzne dialogi i przekonania. Jeśli ciągle mówimy sobie, że „nie zasługujemy na szczęście” lub że „wszystko dobre szybko się kończy”, utrwalamy ten negatywny wzorzec myślenia. Dodatkowo, nasze środowisko społeczne może nieświadomie wzmacniać te obawy, zwłaszcza gdy jesteśmy otoczeni przez osoby, które również boją się szczęścia lub mają do niego sceptyczne podejście.

 • Innym istotnym czynnikiem jest brak elastyczności emocjonalnej. Osoby, które mają trudności z adaptacją do zmieniających się okoliczności i emocji, mogą łatwiej ulegać lękowi przed szczęściem. Brak elastyczności sprawia, że trudniej jest im zaakceptować przemijający charakter radości i przygotować się na różne scenariusze życiowe.

 • Ponadto, media i kultura popularna często przedstawiają obraz szczęścia jako coś nieustannego i idealnego, co może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań i poczucia rozczarowania, gdy nasze życie nie spełnia tych standardów. To z kolei może wzmacniać lęk przed szczęściem, ponieważ każde doświadczenie radości jest oceniane przez pryzmat tych nierealistycznych ideałów.

 • Ważne jest również to, jak reagujemy na sukcesy innych ludzi. Jeśli skłonni jesteśmy do zazdrości lub porównywania się z innymi, możemy nieświadomie utrwalać przekonanie, że szczęście jest zawsze tymczasowe i nieuchronnie prowadzi do negatywnych konsekwencji.

Przezwyciężanie lęku

Przezwyciężenie lęku przed szczęściem wymaga zrozumienia jego źródeł i pracy nad własnymi przekonaniami oraz emocjami.

Praca nad własnymi przekonaniami może obejmować różne techniki terapeutyczne, które pomagają identyfikować i zmieniać negatywne wzorce myślenia. Ważne jest również budowanie wsparcia w postaci zdrowych relacji z innymi, które mogą pomóc w przezwyciężaniu lęków i dzieleniu się radością.

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z lękiem przed radością jest akceptacja tego, że jest to realne i ważne doświadczenie. Nie należy lekceważyć tych uczuć ani udawać, że nie istnieją. Zamiast tego, ważne jest, aby zrozumieć ich źródła i nauczyć się z nimi żyć. Ważna jest tu również otwartość na rozmowę o swoich uczuciach z zaufanymi osobami, co może pomóc w uzyskaniu nowej perspektywy.

Z kolei profesjonalna pomoc psychologiczna może być naprawdę nieoceniona w procesie przezwyciężania lęku przed szczęściem. Może pomóc w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia, które przyczyniają się do lęku. Może również pomóc w rozpoznawaniu i przetwarzaniu wcześniejszych doświadczeń, które mogły przyczynić się do rozwoju tego lęku.

Techniki przekształcania negatywnych wzorców myślenia

Dzienniczek uczuć

Zapisywanie myśli i uczuć może pomóc zidentyfikować negatywne wzorce myślenia. Gdy zauważysz, że pojawia się myśl „To zbyt piękne, aby mogło trwać”, zastanów się, czy jest to faktycznie prawda, czy tylko przypuszczenie oparte na przeszłych doświadczeniach.

W kontrze do myśli katastroficznych

Kiedy pojawiają się myśli, że coś złego musi się wydarzyć, zapytaj siebie, jakie są rzeczywiste dowody na to przekonanie. Czy są to fakty, czy tylko nieuzasadnione obawy?

Mindfulness i medytacja

Techniki te pomagają skupić się na teraźniejszości i akceptować swoje myśli i uczucia bez osądzania. Ćwiczenia mindfulness uczą, jak obserwować swoje myśli i uczucia z dystansu, nie pozwalając im dominować nad naszym życiem emocjonalnym.

Techniki relaksacyjne

Ćwiczenia oddechowe, joga czy nawet prostsze techniki relaksacyjne mogą pomóc w obniżeniu poziomu stresu i lęku, co jest pomocne w radzeniu sobie z lękiem przed szczęściem.

Wizualizacja

Praktykowanie wizualizacji pozytywnych scenariuszy i wyników może pomóc przekształcić negatywne oczekiwania w bardziej pozytywne i realistyczne.

Zmiana narracji

Zastanów się nad swoją osobistą historią i sposobem, w jaki opowiadasz ją sobie. Zamiast skupiać się na momentach, kiedy szczęście zakończyło się nieszczęściem, spróbuj przypomnieć sobie chwile, kiedy radość przyniosła więcej dobrego i trwała. To może pomóc przekształcić Twoją perspektywę na bardziej pozytywną i zbalansowaną.

Budowanie odporności emocjonalnej

Odporność emocjonalna to umiejętność radzenia sobie ze zmianami i trudnościami. Pracuj nad rozwojem tej odporności poprzez konfrontowanie się z małymi wyzwaniami, ucząc się z nich i adaptując do nowych sytuacji.

Zwiększenie świadomości emocjonalnej

Staraj się być bardziej świadomy_a swoich emocji. Kiedy poczujesz lęk przed szczęściem, zastanów się, skąd on się bierze. Zrozumienie źródeł swoich emocji to pierwszy krok do ich kontrolowania.

Stawianie małych kroków

Zamiast oczekiwać, że nagle przestaniesz się bać szczęścia, stawiaj małe kroki. Świętuj małe sukcesy i ucz się cieszyć z nich, zamiast od razu oczekiwać wielkich zmian.

Wszyscy mamy swoje historie, które wpływają na nasze emocje.

Niektóre z tych opowieści są pełne radości i triumfów, inne zaś naznaczone są bólem i rozczarowaniem. Ale to właśnie te złożone, często sprzeczne narracje czynią nasze życie bogatym i pełnym niuansów doświadczeniem.

Niezależnie od tego, czy zwracamy się o pomoc do terapeuty, czy korzystamy z technik samopomocy, istotne jest, aby pamiętać, że jesteśmy autorami własnych historii. Możemy napisać nowy rozdział, w którym radość nie jest zwiastunem bólu, lecz źródłem siły i odnowy.


Bibliografia:

Waszyńska K., Filipiak M. (2016). Od zdrowia do zaburzeń, wybrane aspekty pracy terapeutycznej. Współczesne Konteksty Psychoterapii i Socjoterapii, 150-180.

Fabjański, M. (2020). Uwolnij się. Dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów. Kraków. Znak-Litera Nowa.

Udostępnij

Spis treści

 1. Przykład Anny i Michała
 2. Psychologiczne tło zjawiska
 3. Radość i lęk jako emocje
 4. Dlaczego niektórzy z nas boją się radości, tego uczucia, które teoretycznie powinno być pożądane?
 5. Czynniki utrwalające lęk przed radością
 6. Przezwyciężanie lęku
 7. Techniki przekształcania negatywnych wzorców myślenia
 8. Wszyscy mamy swoje historie, które wpływają na nasze emocje.
 9. Bibliografia:
Opublikowano31.01.2024
Udostępnij

Komentarze (0)