wróć do listy
Zdjęcie mgr Beata Ziętek

mgr Beata Ziętek

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Interwentka kryzysowa

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

50+

LanguageIcon

Język terapii

-

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

3 lata

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Integratywny
 • Systemowy
 • Terapia EMDR
Rodzaje terapii
 • Dla par
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Odżywianie się

Obszar skupiony na zaburzeniach odżywiania się, jak również na diecie i zdrowym, służącym podejściu do żywienia. Obejmuje zarówno choroby, które wymagają interwencji specjalisty zdrowia psychicznego, jak też wsparcie i psychoedukację w temacie odżywiania się.

Obszary
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Kompulsywne objadanie się
 • Zmiana nawyków żywieniowych

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, socjologia, magister 2006
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, doradztwo zawodowe, licencjat 2004
Doświadczenie
 • Terapeuta, interwent kryzysowy - Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, 2022
 • Psychoterapeuta - Centrum Zdrowia Psychicznego w Radecznicy, od października 2022
 • Psychoterapeuta - Instytut Psychoterapii MindMed, 2022-2023
Staże i praktyki
 • Staż w oddziale psychiatrycznym ogólnym oraz w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, 2022
 • Wolontariat w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, 2021
Certyfikaty i szkolenia
 • Kurs z interwencji kryzysowej z modułami na temat przemocy, samobójstw, utrat i kataklizmów, 2022
 • Praca z ciałem w zdrowiu i osobistej przeminie - stopień I, 2022
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych, 2021
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych, 2020
 • Integratywna systemowa psychoterapia krótkoterminowa, 2019
 • Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości w DSM-V, 2019
 • Kurs Porozumienia Bez Przemocy, 2013
 • Szkoła Rodziców i Wychowawców, 2008
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie - stopień zaawansowany, 2023

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś18.04
Jutro19.04
so20.04
ni21.04

Brak kalendarza

Specjalista_tka nie udostępnia swojego kalendarza

zapytaj o termin wizyty