wróć do listy
Zdjęcie mgr Daniel Bazylewicz

mgr Daniel Bazylewicz

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Interwent kryzysowy, Terapeuta uzależnień

CameraIcon Konsultacja online

Kluczowe informacje

LocationIcon

Miejsce spotkań

online, stacjonarnie

AgeIcon

Wiek

30+

LgbtIcon

Przyjazny LGBT+

Tak

LanguageIcon

Język terapii

polski

ExperienceIcon

Doświadczenie zawodowe

12 lat

ReligiousIcon

Praca z osobami głęboko wierzącymi

Tak

O mnie

Pokaż więcej

Specjalizacja

 • Poznawczo-behawioralny
Rodzaje terapii
 • Indywidualna

Obszary pomocy

Zaburzenia lękowe

Obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju, które to doprowadzają do silnego cierpienia psychicznego. Zaburzenia lękowe nierzadko wykluczają z życia społecznego i codziennego funkcjonowania (np. wyjście z domu czy spotkanie człowieka jest niemożliwe lub utrudnione).

Obszary
 • Fobia społeczna
 • Lęk uogólniony (GAD)
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia nastroju i osobowości

Obszar zaburzeń psychicznych i osobowości, które powodują cierpienie i utrudniają codziennie funkcjonowanie. Wpływają na zaburzone postrzeganie rzeczywistości i siebie, pobudzenie lub osłabienie emocjonalne, zmienioną aktywność dnia codziennego. Najczęściej występuje obniżenie lub pobudzenie nastroju, mania, psychoza, urojenia. Zaburzenia osobowości to wzorzec zachowania, nad którym można pracować i dostosowywać do służącego funkcjonowania.

Obszary
 • Afektywna-dwubiegunowa (CHAD)
 • Depresja
 • Depresja sezonowa
 • Inne zaburzenia osobowości
 • Mania
 • Osobowość borderline
 • Osobowość narcystyczna
 • Schizofrenia / psychozy / urojenia

Kryzysy

Obszar ostrych, przejściowych zmian, które zakłócają stabilną równowagę psychiczną i powodują cierpienie psychiczne. Kryzys powstaje wtedy, gdy sytuacja, przekracza możliwości i dotychczasowe strategie radzenia sobie. Przedłużający się kryzys, może prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych. Można wyróżnić kryzys sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne czy środowiskowe.

Obszary
 • Diagnoza onkologiczna
 • Emigracja
 • Kryzys wieku średniego
 • Myśli samobójcze
 • Określenie tożsamości
 • Rozwód / rozstanie
 • Samotność
 • Starość
 • Trudność w znalezieniu partnera/ki
 • Utrata sensu życia
 • Żałoba

Pokaż więcej

Moje doświadczenie

Edukacja
 • Uniwersytet Śląski
 • Szkoła Terapii Motywującej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego
 • Szkoła Psychoterapii Uzależnień w Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze
 • Szkoła Trenerów w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Leśniczówka
Doświadczenie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SOLUTIO
 • Ośrodek Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego NZOZ
 • Punkt terapeutyczny dla osób uzależnionych i ich bliskich
 • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gliwicach/Katowicach/Chorzowie
 • Zakład Karny w Zabrzu / Areszt Śledczy w Bytomiu
Staże i praktyki
 • Staż specjalistyczny w Oddziale Terapii Dziennej (Akredytacja PARPA)
 • Praktyki w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
 • Praktyki w Internacie Zakładu Poprawczego dla Nieletnich
 • Praktyki w Oddziale Zamkniętym Psychiatrii
 • Praktyki w poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia
 • Wolontariat – terapia zajęciowa dla osób z autyzmem
Certyfikaty i szkolenia
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA – certyfikat nr 1642 nadany w 2017 r.
 • Terapeuta Motywujący PIDM – certyfikat nr 11/ATE II/2021
 • Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych
 • Spełnione wymagania KPPPwR do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Umów wizytę

Wybierz termin i miejsce wizyty

Miejsce wizyty*
Typ wizyty*
Data wizyty
Dziś23.02
Jutro24.02
ni25.02
po26.02

Brak udostępnionego kalendarza

Skontaktuj się ze Specjalistą_tką

zapytaj o termin wizyty