Wróć do strony głównej bloga

Depersonalizacja - przyczyny, objawy, leczenie

Czym jest depersonalizacja, jakie objawy mogą występować oraz jak, w takim razie, sobie poradzić i pomóc?

Współczesne życie stawia przed nami wiele wyzwań, które niejednokrotnie prowadzą do różnorodnych doświadczeń psychologicznych. Niektóre z nich są powszechne i dobrze rozpoznane, inne - mniej widoczne, choć nie mniej znaczące.

Jednym z tych mniej rozpoznawalnych, a jednocześnie intrygujących i niepokojących stanów jest depersonalizacja. Zjawisko to dotyczy naszego poczucia własnej tożsamości oraz sposobu, w jaki postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Wyobraź sobie chwilę, gdy czujesz, że tracisz kontakt ze sobą, kiedy twoje własne ciało czy myśli stają się nieznane i odległe. Gdy świat wokół zaczyna wydawać się nierzeczywisty, choć jesteś pewny, że jesteś przytomny. To właśnie depersonalizacja - uczucie odłączenia od samego siebie, jakby była to jakaś zewnętrzna, nieznana rzeczywistość. Dla wielu osób jest to przelotne i krótkotrwałe doznanie, ale dla niektórych może stać się chronicznym stanem, wpływającym na jakość życia i codzienne funkcjonowanie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, jego przyczynom, objawom oraz metodom leczenia, by lepiej zrozumieć i pomóc tym, którzy borykają się z depersonalizacją.

Charakterystyka stanu

 • Poczucie odłączenia od siebie - Osoby doświadczające depersonalizacji często mówią o uczuciu, jakby obserwowały siebie z zewnątrz, jakby były świadkiem własnych działań, ale nie uczestniczyły w nich bezpośrednio.

 • Zmieniona percepcja czasu - Czas może wydawać się przyspieszony lub spowolniony. Chwile mogą wydawać się niewłaściwie długie lub krótkie.

 • Nierzeczywistość świata zewnętrznego - Takie osoby mogą odczuwać świat wokół jako "mglisty", "sztuczny" lub "teatralny". Otoczenie może wydawać się odległe lub obce.

 • Zmieniona percepcja ciała - Własne ciało może wydawać się zniekształcone, większe lub mniejsze niż jest w rzeczywistości, lub postrzegane jako odczłowieczone.

 • Emocjonalna pustka - Pomimo doświadczania różnych sytuacji, osoba z depersonalizacją może czuć, że nie jest w stanie w pełni odczuwać emocji.

Różnica między depersonalizacją a derealizacją

Choć terminy te są często używane zamiennie, istnieje między nimi subtelna różnica. Depersonalizacja odnosi się do uczucia odłączenia od siebie, podczas gdy derealizacja dotyczy odczucia, że otaczający świat jest nierzeczywisty lub obcy.

Częstość występowania

Chociaż sporadyczne odczucia depersonalizacji mogą być doświadczane przez wiele osób w sytuacjach stresu czy zmęczenia, przewlekła depersonalizacja jest mniej powszechna i może być klasyfikowana jako zaburzenie dysocjacyjne.

Zrozumienie depersonalizacji jest kluczowe nie tylko dla tych, którzy jej doświadczają, ale również dla osób z ich otoczenia oraz specjalistów, którzy mogą pomóc w diagnozie i leczeniu tego stanu. Chociaż może być ona myląca i niepokojąca, istnieje wiele strategii i terapii skutecznych w jej leczeniu.

Opis głównych objawów

Depersonalizacja jest doświadczeniem dysocjacyjnym, które prowadzi do głębokiego uczucia odłączenia od samego siebie. Osoby cierpiące na depersonalizację mogą czuć się jakby obserwowały własne życie z dystansu, nie uczestnicząc w nim bezpośrednio. Może to być zarówno przerażające, jak i dezorientujące dla osoby doświadczającej tego stanu. Oto główne objawy depersonalizacji:

 • Odczucie odłączenia od własnego ciała - Osoby doświadczające depersonalizacji często opisują uczucie, jakby ich ciało nie należało do nich. Mogą czuć, że ręce, nogi czy twarz są obce, nieprawdziwe lub jakby były oddzielone od reszty ciała.

 • Odczucie bycia obserwatorem - Często pojawia się wrażenie, że obserwuje się własne działania, myśli czy uczucia z zewnątrz, jakby były one niezależne od osoby doświadczającej tego stanu. To uczucie może być opisywane jako bycie "za szybą" lub "poza własnym ciałem".

 • Emocjonalna pustka - osoby z depersonalizacją mogą odczuwać trudności z utożsamianiem się z własnymi uczuciami. Mogą one wydawać się płaskie, nieosiągalne lub całkowicie nieobecne.

 • Zmieniona percepcja czasu - czas może wydawać się nieskończony, przyspieszać lub zwalniać. Minuty mogą wydawać się godzinami, a dni mogą przemijać w mgnieniu oka.

 • Trudności w rozpoznawaniu własnego odbicia - patrzenie w lustro może być dezorientujące, ponieważ odbicie może wydawać się obce lub nieznane.

 • Poczucie nierzeczywistości - otaczający świat może wydawać się sztuczny, jakby był jedynie projekcją, snem lub jakby osoba doświadczająca depersonalizacji była jedynym prawdziwym istnieniem w tym środowisku.

 • Trudności z koncentracją - z powodu uczucia odłączenia od rzeczywistości osoby cierpiące na depersonalizację mogą mieć trudności z skupieniem się na zadaniach, a także z zapamiętywaniem informacji.

 • Czujność i nadwrażliwość - wielu ludzi z depersonalizacją jest niezwykle wyczulonych na otoczenie, reagując silnie na bodźce sensoryczne, takie jak światło, dźwięk czy dotyk.

 • Poczucie alienacji - wraz z uczuciem odłączenia od siebie, osoby cierpiące na depersonalizację często czują się odizolowane od innych ludzi, mając trudności z nawiązywaniem relacji i utożsamianiem się z emocjami innych.

Przyczyny depersonalizacji

Depersonalizacja jest stanem psychicznym, który jest często przerażającym i dezorientującym doświadczeniem i może mieć wiele przyczyn. Aby zrozumieć te przyczyny, warto przyjrzeć się trzem głównym kategoriom czynników, które mogą prowadzić do depersonalizacji: czynnikom biologicznym, psychologicznym i środowiskowym.

Czynniki biologiczne:

 • Neurochemia - istnieją badania wskazujące na to, że niektóre procesy neurochemiczne, takie jak nierównowaga w poziomach neuroprzekaźników (np. serotoniny, dopaminy), mogą być związane z depersonalizacją. Zaburzenia w przepływie tych substancji chemicznych mogą wpływać na sposób, w jaki postrzegamy siebie i otoczenie.

 • Struktury mózgowe -  nieprawidłowości w działaniu i budowie pewnych obszarów mózgu, takich jak ciało migdałowate czy kora przedczołowa, mogą być związane z objawami depersonalizacji. Te regiony są odpowiedzialne za przetwarzanie emocji i poczucie "ja".

 • Genetyka - chociaż brakuje jednoznacznych dowodów, pewne wskazówki sugerują, że depersonalizacja może mieć skłonność dziedziczną. Oznacza to, że osoby z rodziny, gdzie występowały przypadki depersonalizacji, mogą być bardziej narażone na jej rozwój.

 • Zaburzenia hormonalne - niektóre badania wskazują na możliwy związek pomiędzy nierównowagą hormonalną, zwłaszcza kortyzolu (hormonu stresu), a depersonalizacją.

Czynniki psychologiczne:

 • Trauma - wiele osób z depersonalizacją doświadczyło jakiejś formy traumy w życiu. Może to być fizyczne lub emocjonalne krzywdzenie, nadużywanie substancji psychoaktywnych lub traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadki czy śmierć bliskiej osoby, a także chroniczny stres. Mózg może "odłączyć się", tworząc stan depersonalizacji jako mechanizm obronny.

 • Zaburzenia lękowe - osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenie lękowe ogólne, ataki paniki czy zaburzenie stresu pourazowego, często doświadczają depersonalizacji jako jeden z objawów.

Czynniki środowiskowe:

 • Używki - Konsumpcja pewnych substancji psychoaktywnych, szczególnie w dużych ilościach lub przez dłuższy czas, może prowadzić do stanów depersonalizacji. Przykłady to marihuana, LSD czy ketamina.

 • Stres - Przewlekły stres, wynikający np. z problemów w pracy, w domu czy w relacjach międzyludzkich, może przyczynić się do rozwinięcia objawów depersonalizacji.

 • Izolacja - Długotrwała izolacja społeczna lub brak wsparcia społecznego mogą prowadzić do poczucia odseparowania od rzeczywistości.

Chociaż przyczyny depersonalizacji są złożone i wielowymiarowe, ważne jest, aby pamiętać, że jest to stan, który może być wywołany kombinacją czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Zrozumienie przyczyn depersonalizacji jest kluczem do skutecznego leczenia i wsparcia osób doświadczających tego stanu. Ważne jest, aby podejść do problemu w sposób kompleksowy, uwzględniając zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i środowiskowe aspekty tej dolegliwości. W wielu przypadkach interwencja wczesna i odpowiednio dostosowana do potrzeb jednostki może znacząco pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia osoby doświadczającej depersonalizacji.

Leczenie depersonalizacji

Depersonalizacja jest jednym z najbardziej nieuchwytnych i trudnych do zrozumienia stanów psychicznych. Osoby doświadczające tego stanu opisują uczucie oderwania od siebie samego lub otaczającej ich rzeczywistości. Leczenie depersonalizacji może być wyzwaniem ze względu na jej skomplikowaną etiologię i różnorodność objawów, ale istnieją różne metody terapeutyczne, które okazały się skuteczne w jej leczeniu.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) : Jest to jedna z najczęściej stosowanych form terapii w leczeniu depersonalizacji. Skupia się ona na identyfikacji i kwestionowaniu negatywnych schematów myślowych oraz uczeniu pacjentów nowych strategii radzenia sobie z objawami. W kontekście depersonalizacji, CBT może pomóc osobom zrozumieć i przetworzyć traumatyczne wydarzenia, które mogły przyczynić się do ich stanu.

Terapia psychodynamiczna : Ta forma terapii skupia się na nierozwiązanych konfliktach wewnętrznych i doświadczeniach z przeszłości. Może być szczególnie przydatna dla osób, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie.

EMDR : Depersonalizacja jest często związana z przeżywaną traumą. Terapie skoncentrowane na traumie, takie jak EMDR (terapia przez przetwarzanie oko-ruch), mogą pomóc pacjentom przetworzyć traumatyczne doświadczenia i złagodzić objawy.

Leczenie farmakologiczne

 • Leki antydepresyjne - niektóre osoby z depersonalizacją mogą odnieść korzyść z leków przeciwdepresyjnych, takich jak inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI). Mogą one pomóc w łagodzeniu objawów depresji, które często współistnieją z depersonalizacją.

 • Leki przeciwlękowe - benzodiazepiny i niektóre leki antypsychotyczne mogą być przepisywane w celu zmniejszenia lęku i napięcia, które często towarzyszą depersonalizacji. Ważne jest jednak stosowanie ich z ostrożnością i pod ścisłym nadzorem lekarza z uwagi na potencjalne działania niepożądane i ryzyko uzależnienia.

 • Leki stabilizujące nastrój - w niektórych przypadkach leki stabilizujące nastrój mogą być przydatne w leczeniu objawów depersonalizacji, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wahania nastroju.

Inne metody wsparcia

 • Techniki relaksacyjne -głębokie oddychanie czy joga mogą pomóc osobom doświadczającym depersonalizacji w nawiązaniu kontaktu z własnym ciałem i chwilą obecną.

 • Wsparcie społeczne - grupy wsparcia i terapie grupowe mogą być nieocenioną pomocą dla osób cierpiących na depersonalizację, oferując miejsce, w którym mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuć się mniej izolowane.

 • Biofeedback i neurofeedback - te metody pozwalają pacjentom na monitorowanie i kontrolę pewnych funkcji fizjologicznych, takich jak rytm serca czy aktywność mózgu, co może być pomocne w leczeniu objawów depersonalizacji.

Podsumowując, leczenie depersonalizacji wymaga indywidualnego podejścia i często kombinacji różnych metod terapeutycznych. W zależności od konkretnych potrzeb i przyczyn stojących za depersonalizacją u danej osoby, leczenie może wymagać dostosowania i czasu, aby znaleźć najbardziej skuteczne podejście. 

Depersonalizacja to skomplikowany i wielowymiarowy stan, który może znacząco wpływać na jakość życia jednostki. Jednak z odpowiednim wsparciem, terapią i narzędziami do radzenia sobie, osoby cierpiące na depersonalizację mogą nauczyć się zarządzać swoimi objawami i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. 

Kluczem jest indywidualne podejście do leczenia i wsparcie od specjalistów oraz bliskich osób, które mogą pomóc w nawigacji przez wyzwania związane z tym stanem. W miarę, jak rośnie świadomość społeczna na temat depersonalizacji, mamy nadzieję na rozwój skuteczniejszych metod leczenia i wsparcia dla tych, którzy na nią cierpią.

Poradnik dla osób dotkniętych depersonalizacją - techniki radzenia sobie na codzień

Uważność (Mindfulness) i techniki oddechowe - ćwiczenia uważności pomagają być "tu i teraz", skoncentrować się na chwili obecnej i obserwować własne odczucia i myśli bez oceniania. Techniki oddechowe, takie jak głębokie oddychanie, mogą pomóc w kontrolowaniu objawów lękowych, które często towarzyszą depersonalizacji. Mindfulness nie jest jednak dobrym wyborem dla każdego - sprawdzajmy swoje samopoczucie oraz efekty. Niekiedy może zaostrzyć objawy.

Dziennik uczuć - zapisywanie swoich myśli i uczuć w regularnych odstępach czasu może pomóc w zrozumieniu swojego stanu oraz w identyfikacji potencjalnych czynników wyzwalających.

Techniki zakotwiczenia - wykonując proste czynności, takie jak trzymanie lodu w dłoni czy noszenie w kieszeni małego przedmiotu, który można wyczuć (np. kamyk), można próbować "zakotwiczyć" się w rzeczywistości.

Ograniczenie stymulantów - alkohol, kofeina i niektóre leki mogą nasilać objawy depersonalizacji. Ograniczenie ich spożycia lub konsultacja z lekarzem w sprawie zmiany dawkowania może przynieść ulgę.

Codzienna rutyna - ustalanie regularnych nawyków i rutyny może pomóc w poczuciu stabilności i przewidywalności, co jest ważne dla osób doświadczających depersonalizacji.

Kontakt z naturą - spacer po parku czy lesie, czy nawet przebywanie w ogrodzie może pomóc w poczuciu łączności z rzeczywistością.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, a to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Najważniejsze jest, aby kontynuować poszukiwania i nie tracić nadziei. Z odpowiednim wsparciem i narzędziami można nauczyć się skutecznie radzić z depersonalizacją i żyć pełnią życia

Podsumowanie

Jeśli Ty lub ktoś bliski doświadczacie objawów depersonalizacji, nie ignorujcie tych doświadczeń ani nie bagatelizujcie ich. Objawy te są realne i mogą być wyraźnym sygnałem, że potrzebujesz wsparcia. Szukanie pomocy, czy to w postaci terapii, leczenia farmakologicznego czy wsparcia społecznego, jest kluczowe dla poprawy samopoczucia i jakości życia.

Każda osoba zasługuje na życie wolne od ucisku i izolacji wynikającej z depersonalizacji. Poprzez edukację, zrozumienie i działanie możemy przeciwdziałać objawom depersonalizacji i prowadzić pełniejsze, zdrowsze życie. Jeżeli masz wątpliwości, co do swojego stanu psychicznego lub stanu bliskiej osoby, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Współczesna medycyna i psychoterapia oferują wiele skutecznych metod leczenia depersonalizacji, a pierwszym krokiem jest zaakceptowanie problemu i podjęcie decyzji o poszukiwaniu wsparcia.


Bibliografia:

Simeon, D. (2004). Depersonalisation disorder: a contemporary overview. CNS Drugs, 18(6), 343-354.

Hunter, E. C., Sierra, M., & David, A. S. (2004). The epidemiology of depersonalisation and derealisation. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(1), 9-18.

Udostępnij

Spis treści

 1. Charakterystyka stanu
 2. Różnica między depersonalizacją a derealizacją
 3. Opis głównych objawów
 4. Przyczyny depersonalizacji
 5. Leczenie depersonalizacji
 6. Poradnik dla osób dotkniętych depersonalizacją - techniki radzenia sobie na codzień
 7. Podsumowanie
 8. Bibliografia:
Opublikowano21.08.2023
Udostępnij

Komentarze (0)