wszystkie filtry
Filtry

(1)

Avatar

Anna Mamczur

Konsultacja online

Psycholog

  Rodzaj terapii:
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Nazywam się Anna Mamczur i pracuję jako psycholog. Jestem również pedagogiem oraz trenerem TUS. Zdobywam uprawnienia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W życiu zawodowym doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach oświatowych gdzie prowadziłam m.in. poradnictwo rodzinne oraz realizowałam warsztaty dla dzieci i rodziców.

Pracowałam również w organizacjach pozarządowych, w których m.in. udzielałam wsparcia osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych i zakładów poprawczych oraz ich rodzinom.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

Depresja poporodowa i strata dziecka 
w terapeutycznej pracy z kobietami.

Wsparcie psychologiczne pacjenta onkologicznego oraz jego bliskich.

 • Pacjent z doświadczeniem traumy 
  z dzieciństwa.
 •  
 • Szkoła Konsultacji dla Psychologów. 
 •  
 • Jak pracować z osobami po poronieniu 
  i okołoporodowej stracie dziecka.
 •  
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 •  
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu 
  i szkole.
 •  
 • Zaparcia nawykowe i moczenie.
 •  
 • Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.
 •  
 • Zaburzenia neurorozwojowe.
 •  
 • Postępowanie z uczniami sprawiającymi 
  trudności wychowawcze.
 •  
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami 
 • uwagi.
 •  
 • Trening regulacji emocji.
 •  
 • Terapia schematów.
 •  
 • Zastosowanie neuroedukacji 
  w praktyce szkolnej. 
 •  
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem 
  uczniów.
 •  
 • Dziecko w rodzinie w której występuje przemoc.
 •  
 • Diagnoza sytuacji rodziny.

Pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumieniu bez Przemocy.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś17.09
Jutro18.09
Su19.09
Mo20.09