wszystkie filtry
Filtry

(4)

Avatar

Julitta Kulka

Konsultacja online

Psycholog

Interwent kryzysowy

Psycholog dzieci i młodzieży

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Rodzinna
 • Indywidualna

Nazywam się Julita Kulka, jestem psychologiem. Pomagam klientom w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i różnych problemów osobistych, które na dany moment stanowią dla nich zbyt  duże obciążenie emocjonalnie. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oparte jest m.in. na pracy z osobami niepełnosprawnymi, doświadczającymi przemocy domowej, uzależnionymi, współuzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, posiadającymi niskie kompetencje społeczne, borykającymi się z chorobami przewlekłymi  oraz skutkami długotrwałego stresu.

W mojej pracy z klientami integruję różne narzędzia psychologiczne oraz podejścia terapeutyczne dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta.  Czerpię z dorobku  m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NLP, Terapii Ericksonowskiej, Terapii Lowenowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Gestalt czy Psychobiologii.  Wierzę w skuteczność holistycznych metod pracy, scalających wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka. Łączę pracę na poziomie poznawczym z elementami pracy z ciałem i oddechem  w myśl zasady, że  człowiek jest nierozerwalną  całością funkcjonującą jednocześnie na kilku poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym.  Oferuję wsparcie i edukację dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych z dziećmi.

 Poza indywidualnym wsparciem psychologicznym prowadzę treningi rozwoju osobistego, grupy wsparcia  oraz warsztaty edukacyjne.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem dziecięcym specjalizującym się w pracy z dziećmi od 0 do 12 lat. Pomagam dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu problemów emocjonalnych, związanych z trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresji, obniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów itp. Ponadto, prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także zajęcia wspierające rozwój poznawczy i emocjonalny. 

Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kontynuowałam naukę na podyplomowych studiach Uniwersytetu SWPS. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie jestem w trakcie kształcenia na kierunku: integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Ukończyłam także kurs nadający uprawnienia pedagogiczne oraz szkolenie z zakresu terapii pedagogicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na Oddziale Opieki Paliatywnej, niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz w placówkach oświatowych.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Katarzyna Płachecka

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Jestem magistrem psychologii, absolwentką kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (1 stopień), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie realizuję całościowe, 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, Szpitala Wolskiego w Warszawie, w Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, Domu Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej w Słowiku, a także w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Warszawie oraz w Fundacji Czyż, Terapeutycznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie pracuję w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach gdzie udzielam indywidualnych konsultacji, pomocy psychologicznej oraz wsparcia, a także prowadzę warsztaty terapeutyczne i psychoedukacyjne, a także w Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Radomsku, gdzie prowadzę terapię dzieci.
Prywatnie przyjmuję w Centrum Rozwoju, gdzie udzielam konsultacji osób dorosłych oraz dzieci oraz prowadzę psychoterapię.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i konferencjach.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Patrycja Mazurek

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Psycholog sportu

Psychoonkolog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychologiem sportu i terapeutą TSR. Specjalizuję się głównie w psychologii dziecięcej oraz w psychologii sportu dzieci i dorosłych. Prowadzę konsultacje dla osób dorosłych, a także rodziców i terapie dla dzieci, wspierając w trudnych momentach wychowania. Ponadto zajmuję się treningiem mentalnym dla sportowców w rożnym wieku. Doświadczenie w dziedzinie psychologii zdobywałam, uczestnicząc w wielu wolontariatach oraz odbywając liczne praktyki. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09