wszystkie filtry
Filtry

(4)

Avatar

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem dziecięcym specjalizującym się w pracy z dziećmi od 0 do 12 lat. Pomagam dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu problemów emocjonalnych, związanych z trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresji, obniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów itp. Ponadto, prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także zajęcia wspierające rozwój poznawczy i emocjonalny. 

Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kontynuowałam naukę na podyplomowych studiach Uniwersytetu SWPS. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie jestem w trakcie kształcenia na kierunku: integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Ukończyłam także kurs nadający uprawnienia pedagogiczne oraz szkolenie z zakresu terapii pedagogicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na Oddziale Opieki Paliatywnej, niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz w placówkach oświatowych.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Julitta Kulka

Konsultacja online

Psycholog

Terapeuta uzależnień

Psycholog dzieci i młodzieży

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna
 • Rodzinna

Nazywam się Julita Kulka, jestem psychologiem. Pomagam klientom w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i różnych problemów osobistych, które na dany moment stanowią dla nich zbyt  duże obciążenie emocjonalnie. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oparte jest m.in. na pracy z osobami niepełnosprawnymi, doświadczającymi przemocy domowej, uzależnionymi, współuzależnionymi, długotrwale bezrobotnymi, posiadającymi niskie kompetencje społeczne, borykającymi się z chorobami przewlekłymi  oraz skutkami długotrwałego stresu.

W mojej pracy z klientami integruję różne narzędzia psychologiczne oraz podejścia terapeutyczne dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta.  Czerpię z dorobku  m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NLP, Terapii Ericksonowskiej, Terapii Lowenowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Gestalt czy Psychobiologii.  Wierzę w skuteczność holistycznych metod pracy, scalających wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka. Łączę pracę na poziomie poznawczym z elementami pracy z ciałem i oddechem  w myśl zasady, że  człowiek jest nierozerwalną  całością funkcjonującą jednocześnie na kilku poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym.  Oferuję wsparcie i edukację dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych z dziećmi.

 Poza indywidualnym wsparciem psychologicznym prowadzę treningi rozwoju osobistego, grupy wsparcia  oraz warsztaty edukacyjne.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Katarzyna Płachecka

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Zapraszam na konsultacje dzieci, młodzież oraz dorosłych. Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie realizowania całościowego, 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, Szpitala Wolskiego w Warszawie, w Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, a także w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Warszawie oraz w Fundacji Czyż, Terapeutycznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie pracuję w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach gdzie udzielam indywidualnych konsultacji, pomocy psychologicznej oraz wsparcia, a także prowadzę warsztaty terapeutyczne i psychoedukacyjne. Prywatnie przyjmuję w Częstochowskim Centrum Diagnozy i Terapii, gdzie udzielam konsultacji osób dorosłych oraz dzieci.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i konferencjach.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Mariusz Kowal

Konsultacja online

Psycholog

Nurt:
 • Humanistyczny
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Humanistyczny
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna
 • Dla par
 • Rodzinna

Bezwarunkowa akceptacja, unikanie oceniania, spojrzenie na problem od strony klienta - to trzy podstawy mojej pracy. Dzięki nim od ponad siedmiu lat skutecznie pomagam osobom z problemami w wyrażaniu emocji, niszczonym przez chroniczny lęk, nadmierną złość czy stany depresyjne. Interwencje terapii psychologicznej dobieram indywidualnie do klienta zawsze szukając tych najlepszych dla danego człowieka. Najczęściej sięgam po metody psychologii poznawczo-behawioralnej, a moim ulubionym narzędziem jest uważność (mindfulness). Obecnie szkolę się w zakresie terapii biofeedback oraz neurofeedback i już wkrótce dołączę te bardzo skuteczne oddziaływania oparte na treningu neuronalnym do mojej pracy z klientami. 

Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie WWW (klik).

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06