wszystkie filtry
Filtry

(3)

Avatar

Katarzyna Płachecka

Konsultacja online

Psychoterapeuta

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna

Zapraszam na konsultacje dzieci, młodzież oraz dorosłych. Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie realizowania całościowego, 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, Szpitala Wolskiego w Warszawie, w Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, a także w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Warszawie oraz w Fundacji Czyż, Terapeutycznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie pracuję w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach gdzie udzielam indywidualnych konsultacji, pomocy psychologicznej oraz wsparcia, a także prowadzę warsztaty terapeutyczne i psychoedukacyjne. Prywatnie przyjmuję w Częstochowskim Centrum Diagnozy i Terapii, gdzie udzielam konsultacji osób dorosłych oraz dzieci.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i konferencjach.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Su24.01
Dziś25.01
Jutro26.01
We27.01
Avatar

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem dziecięcym specjalizującym się w pracy z dziećmi od 0 do 12 lat. Pomagam dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu problemów emocjonalnych, związanych z trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresji, obniżonym poczuciem własnej wartości, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów itp. Ponadto, prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także zajęcia wspierające rozwój poznawczy i emocjonalny. 

Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kontynuowałam naukę na podyplomowych studiach Uniwersytetu SWPS. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie jestem w trakcie kształcenia na kierunku: integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Ukończyłam także kurs nadający uprawnienia pedagogiczne oraz szkolenie z zakresu terapii pedagogicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na Oddziale Opieki Paliatywnej, niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz w placówkach oświatowych.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Su24.01
Dziś25.01
Jutro26.01
We27.01
Avatar

Mariusz Kowal

Konsultacja online
Nurt:
  Nurt:
    Rodzaj terapii:
   • Brak wolnych terminów
   Su24.01
   Dziś25.01
   Jutro26.01
   We27.01