wszystkie filtry
Filtry

(6)

Avatar

Barbara Pietruszka

Konsultacja online

Psycholog

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trackie szkolenia w nurcie psychodynamicznym oraz terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje z pacjentami doświadczających trudności emocjonalnych, z niską samooceną, z trudnościami w związkach, cierpiącymi z powodu depresji lub zaburzeń lekowych oraz w kryzysach życiowych. Prowadzę terapie indywidualną osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz osób współuzależnionych i DDA. Swoją pracę poddaje superwizji.

W pracy stosuje podejście indywidualnie dobrane do pacjenta, bliskie jest mi podejście psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne. Ważna jest dla mnie lecząca relacja terapeutyczna oraz zrozumienie drugiej osoby polegające na akceptacji i braku oceny. Dbam o to aby pacjent realizował swoje potrzeby, zrozumiał i rozwiązał swoje trudności czując się przy tym bezpiecznie i swobodnie.

Wiedzę teoretyczną zdobywałam na wielu szkoleniach min. z pomocy osobom z depresją, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, osobom dotkniętym przemocą. Wiedzę praktyczną zdobywałam pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Centrum Psychoterapii Mindmed.

Obecnie pomoc świadczę w placówkach NFZ – Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach.

 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Anna Jurek

Konsultacja online

Psycholog

Psychotraumatolog

Psychoonkolog

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna
 • Dla par
 • Rodzinna

Jestem psychologiem i terapeutą w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywałam m. in  w szpitalu neuropsychiatrycznym gdzie mogłam szlifować swoją wiedzę kliniczną. Pracowałam w wielu fundacjach i przedszkolach gdzie doskonaliłam się w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, często z rodzin z problemem alkoholowym. Obecnie pracuje w jednostce wojskowej w charakterze psychologa. Terapia którą prowadzę jest mocno skoncentrowana na rozwiązaniu, dzięki czemu pacjenci mogą odnaleźć potrzebę zmiany i sukcesywnie do niej dążyć. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Magdalena Żukowska

Konsultacja online

Psycholog

Psycholog sądowy

Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Indywidualna
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa

Prowadzę konsultacje STACJONARNE w gabinecie w Lublinie oraz ONLINE.

Nazywam się Magdalena Żukowska. Jestem psychologiem i terapeutą.
Pracuję z dziećmi, nastolatkami jak również osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów.

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam I stopień szkolenia w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam również kurs Terapia poznawczo-behawioralna oraz kurs Profesjonalny Coaching w Centrum Rozwoju Personalnego. Od 5 lat pracuję zawodowo polepszając funkcjonowanie i zmieniając sposób postrzegania świata wielu osób.

Czujesz smutek lub niepokój? A może nie masz pewności co do przyszłości swojego związku lub po prostu uważasz, że nie żyjesz życiem, które naprawdę chcesz prowadzić? Bez względu na to, jakie są Twoje potrzeby — jestem tutaj, aby Ci pomóc. Terapia jest procesem rozwoju i samopoznania. Podczas moich sesji skupiam się na transformacji zachowań, zachęcam do pozytywnego spojrzenia na świat oraz przyjmowania nowych postaw i nowego sposobu reagowania. Mam wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pomogą Ci wrócić na właściwe tory.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Agnieszka Iglińska-Puła

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Integratywny
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacji.
Zapraszam na konsultacje psychologiczne i psychoterapię w nurcie integracyjnym (podejście poznawczo-behawioralne i humanistyczne). Pracuję z osobami dorosłymi, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami osobowości, kryzysami życiowymi. Pomagam pacjentom w kryzysie emocjonalnym, w żałobie, osobom współuzależnionym, osobom pokrzywdzonym przemocą (psychiczną i fizyczną). 
W pracy ważna jest dla mnie empatia, dobra relacja terapeutyczna, autentyczność, życzliwość, ciepło oraz akceptacja i szacunek dla pacjenta. Myślę, że moją mocną stroną jest umiejętność empatycznego słuchania i chęć pomocy innym.
Źródłem wielu naszych problemów i zaburzeń są trudności w relacjach z innym osobami, ale też z samym sobą. Pomagam ludziom poznać lepiej siebie samych, zauważyć siebie, docenić, zaakceptować, pokochać i poprawić jakość życia. Terapia odbywa się tzw. "małymi krokami", z przestrzenią na oddech, na świadomość swoich dobrych stron, ale też tych słabych. Pacjenci czują się przy mnie bezpiecznie, mają do mnie zaufanie i chętnie współpracują.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i terapeutycznej, które zdobywałam współpracując z ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami szkoleniowymi. 
Szkolę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integracyjnej. 
Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

W pandemii pracuję online, ale przewiduję wizyty w gabinecie.
W przypadku pytań proszę pisać, odpowiadam na wszystkie.
Zapraszam na konsultacje.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Psycholog kliniczny

Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Dla par
 • Rodzinna

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w nurcie integracyjnym, a moja praca podlega stałej superwizji.

W pracy wykorzystuję różne metody i techniki psychologiczne, dostosowane do potrzeb pacjenta.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06
Avatar

Katarzyna Kaczyńska

Konsultacja online

Terapeuta uzależnień

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem (UMCS) kwalifikowanym do diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo w nurcie CBT rekomendowanym przez PTTPB. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, m.in.: specjalistyczny kurs psychoterapii uzależnień rekomendowany przez KBPN. Oprócz CBT pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb Klienta/Pacjenta, wydobywając zasoby zmierzające do budowania rozwiązań. Na codzień pomagam osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego, zmagającym się z trudnościami związanymi z przebytymi doświadczeniami oraz dążącym do poprawy jakości swojego życia.
Doświadczenie zdobywałam w ośrodkach medycznych i innych placówkach służby zdrowia oraz ośrodkach leczenia uzależnień i Pacjentów z tzw. podwójną diagnozą. Obecnie świadczę pomoc w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz gabinecie psychoterapii. Praca z drugim człowiekiem wymaga profesjonalnego podejścia, co za tym idzie nieustannego rozwoju terapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji. Oferuję poradnictwo psychologiczne i terapię osób dorosłych oraz młodzieży. Stale współpracuję z lekarzami psychiatrami, co pozwala na organizację kompleksowej pomocy Pacjentom.
 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Dziś13.06
Jutro14.06
Tu15.06
We16.06