wszystkie filtry
Filtry

(4)

Avatar

Anna Jurek

Konsultacja online

Psycholog

Psychotraumatolog

Psychoonkolog

Psycholog dzieci i młodzieży

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • TSR
Nurt:
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Rodzinna
 • Dla par
 • Dla dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem i terapeutą w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywałam m. in  w szpitalu neuropsychiatrycznym gdzie mogłam szlifować swoją wiedzę kliniczną. Pracowałam w wielu fundacjach i przedszkolach gdzie doskonaliłam się w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, często z rodzin z problemem alkoholowym. Obecnie pracuje w jednostce wojskowej w charakterze psychologa. Terapia którą prowadzę jest mocno skoncentrowana na rozwiązaniu, dzięki czemu pacjenci mogą odnaleźć potrzebę zmiany i sukcesywnie do niej dążyć. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa10.04
Dziś11.04
Jutro12.04
Tu13.04
Avatar

Barbara Pietruszka

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trackie szkolenia w nurcie psychodynamicznym prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego do uzyskania certyfikatu oraz terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Wiedzę teoretyczną zdobywałam na wielu szkoleniach min. z pomocy osobom z depresją, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, osobom dotkniętym przemocą. Wiedzę praktyczną zdobywałam pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Centrum Psychoterapii Mindmed.

Obecnie pomoc świadczę w placówkach NFZ – Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach. Pracuje tam z pacjentami doświadczających trudności emocjonalnych, z niską samooceną, z trudnościami w związkach, cierpiącymi z powodu depresji lub zaburzeń lekowych oraz w kryzysach życiowych. Prowadzę terapie indywidualna i grupową osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz osób współuzależnionych i DDA. Swoją pracę poddaje superwizji.

W pracy stosuje podejście indywidualnie dobrane do pacjenta, bliskie jest mi podejście psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne. Ważna jest dla mnie lecząca relacja terapeutyczna oraz zrozumienie drugiej osoby polegające na akceptacji i braku oceny. Dbam o to aby pacjent realizował swoje potrzeby, zrozumiał i rozwiązał swoje trudności czując się przy tym bezpiecznie i swobodnie.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa10.04
Dziś11.04
Jutro12.04
Tu13.04
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Psycholog sądowy

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Integratywny
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
 • Rodzinna
 • Dla par

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w nurcie integracyjnym, a moja praca podlega stałej superwizji.

W pracy wykorzystuję różne metody i techniki psychologiczne, dostosowane do potrzeb pacjenta.

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa10.04
Dziś11.04
Jutro12.04
Tu13.04
Avatar

Katarzyna Kaczyńska

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta

Terapeuta uzależnień

Diagnosta psychologiczny

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
 • TSR
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem (UMCS) kwalifikowanym do diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo w nurcie CBT rekomendowanym przez PTTPB. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, m.in.: specjalistyczny kurs psychoterapii uzależnień rekomendowany przez KBPN. Oprócz CBT pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb Klienta/Pacjenta, wydobywając zasoby zmierzające do budowania rozwiązań. Na codzień pomagam osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego, zmagającym się z trudnościami związanymi z przebytymi doświadczeniami oraz dążącym do poprawy jakości swojego życia.
Doświadczenie zdobywałam w ośrodkach medycznych i innych placówkach służby zdrowia oraz ośrodkach leczenia uzależnień i Pacjentów z tzw. podwójną diagnozą. Obecnie świadczę pomoc w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz gabinecie psychoterapii. Praca z drugim człowiekiem wymaga profesjonalnego podejścia, co za tym idzie nieustannego rozwoju terapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji. Oferuję poradnictwo psychologiczne i terapię osób dorosłych oraz młodzieży. Stale współpracuję z lekarzami psychiatrami, co pozwala na organizację kompleksowej pomocy Pacjentom.
 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Sa10.04
Dziś11.04
Jutro12.04
Tu13.04