wszystkie filtry
Filtry

(3)

Avatar

Daniel Masłowski

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Diagnosta psychologiczny

Interwent kryzysowy

Neuropsycholog

Psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog kliniczny

Psycholog sądowy

Seksuolog

Terapeuta uzależnień

Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
Nurt:
 • Integratywny
 • Systemowy
  Rodzaj terapii:
 • Dla dzieci i młodzieży
 • Dla par
 • Rodzinna
 • Grupowa
 • Indywidualna

Lubię swoją pracę i angażuję się w świadczoną pomoc, tworząc przyjazną atmosferę rozmowy. Staram się zrozumieć, towarzyszyć, wspierać, dawać nadzieję,  a nie oceniać i „patrzeć z góry”. Doceniam pokładane we mnie zaufanie i odpowiedzialność związaną z kontaktem.

  Staram się rozumieć jakim wyzwaniem jest bycie w roli pacjenta i proces pracy nad sobą. Wierzę, że ludzie posiadają naturalne zasoby do rozwijania się i radzenia sobie – pomagam im poznać siebie i korzystać z nich.

Ukończyłem Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Pedagogikę (praca socjalna i resocjalizacja) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej - jestem w procesie certyfikacji. 

Swoje wykształcenie uzupełniłem o studia podyplomowe:
1. Diagnoza i Terapia - Uniwersytet Szczeciński,
2. Socjoterapia - Uniwersytet Szczeciński,
3. Doradztwo Zawodowe - Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
4. Psychologia Sądowa -  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Odbyłem Podstawowy Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem Członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Terapii Systemowej.

Aktualnie pracuję w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz w Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów "Medicus". 
Wcześniej pracowałem w szkole podstawowej, szkole średniej oraz w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie. 
Współpracuję z instytucjami oraz stowarzyszeniami wspierającymi rodziny w kryzysie.

Prowadzę zajęcia w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Wyższej Szkole Bankowej w Gryficach i Zachodniopomorskiej  Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie. 

Dbając o dobro pacjenta i rzetelność świadczonych usług swoją prace opieram na zasadach Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 Prywatnie jestem wielbicielem spacerów nad brzegiem morza, nowinek technicznych, ćwiczeń fizycznych oraz książek.  W pracy z pacjentem skupiam się na tym, aby przede wszystkim słuchać i poświęcać mu tyle czasu, ile potrzebuje. 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Nurt:
 • Psychodynamiczny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuję również ścieżkę prowadzącą do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS), którego jestem członkiem. 

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoedukację a także udzielam wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. Jednym z obszarów mojej pracy są trudności z zakresu seksualności, dotykające osób na różnych etapach życia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia a następnie studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2021r. współpracuję ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Psychicznego “Stricte” w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy na stanowisku psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Dziale Interwencji Kryzysowej MOPR, Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej MONAR, podczas staży w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii, Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” (leczenie środowiskowe) oraz prowadząc warsztaty edukacji seksualnej dla młodzieży i dorosłych. Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach (m.in. kurs edukatorów seksualnych), warsztatach i konferencjach naukowych (m.in. organizowanych przez PTS). 

pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09
Avatar

Daria Semenik

Konsultacja online

Psycholog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
  Rodzaj terapii:
 • Indywidualna
Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka psychologii ( specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie realizuje 4-letnie studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Psycholog wojskowy. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej. Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, problemów emocjonalnych oraz problemowych zachowań. Celem terapii jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez modyfikację jego myślenia oraz zachowania. Główne cechy terapii to praca oparta na współpracy między terapeutą, a klientem, silne zorientowanie na zgłaszany problem, ograniczenie w czasie i zastosowanie konkretnych technik terapeutycznych. Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej została zweryfikowana i potwierdzona w wiarygodnych badaniach klinicznych. ,,W swojej pracy pragnę stwarzać przestrzeń pełną akceptacji, autentyczności i zrozumienia. Serdecznie zapraszam na konsultacje osoby dorosłe i młodzież”
pokaż więcej
 • Brak wolnych terminów
Tu21.09
Dziś22.09
Jutro23.09
Fr24.09